NovasASF-España, galardoada co premio Vassilis Sgoutas 2014 da Unión Internacional de Arquitectxs -UIA-

publicado a la‎(s)‎ 22/6/2014 10:01 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 22/6/2014 10:01 ]

A traxectoria de Arquitectos Sen Fronteiras- España ven de ser galardoada pola Unión Internacional de Arquitectos (UIA) co premio Vassilis Sgoutas 2014 coma recoñecemento os seus vinte anos de traballo nos proxectos en países empobrecidos en todo o mundo.
Os premios UIA crearonse no ano 1961 coma espazo de recoñecemento a profesionais cunha traxectoria de impacto e repercusión internacional nalgún ámbito vinculado á arquitectura. O premio Vassilis Sgoutas, incorporado aos premios UIA no 2008, recoñece aquelas contribucións significativas para mellóra das condicións de vida das comunidades máis empobrecidas do mundo.

Os premios UIA entréganse cada tres anos no marco do International Union of Architects' Triennal World Congress. O congreso deste ano se dearrollará do 3 ao 9 de agosto na cidade de Durban (República Sud-Africana).

Máis información: http://www.uia-architectes.org/

La trayectoria de Arquitectos Sin Fronteras - España ha sido galardonada por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) con el premio Vassilis Sgoutas 2014 en reconocimiento a sus veinte años de proyectos en países empobrecidos de todo el mundo.

Los premios UIA fueron creados en 1961 como espacio de reconocimiento a profesionales cuya trayectoria haya tenido un impacto o repercusión internacional en algún ámbito vinculado a la arquitectura. El premio Vassilis Sgoutas, incorporado a los premios UIA en 2008,  reconoce aquellas contribuciones significativas para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más empobrecidas del mundo.

Los premios UIA se entregan cada tres años en el marco del International Union of Architects' Triennal World Congress. El congreso de este año se dearrollará del 3 al 9 de agosto en la ciudad de Durban (República Sud-Africana).

Más información: http://www.uia-architectes.org/

Unión Internacional de Arquitectos

Presentación do audiovisual 'A Pasaxe'

publicado a la‎(s)‎ 2/6/2014 2:27 por Juan ORTiz DELgado

O vindeiro venres 6 de Xuño ás 20h na Casa da Fariña convidamosvos á presentación do audiovisual 'A Pasaxe'.

Sinopse:

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida. Unha historia que amosa a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que a mellor maneira para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

Dirección: X. López (Chispón)
Realización e montaxe: X. López (Chispón) e Raquel Rei

Este audiovisual forma parte da liña de Educación para o Desenvolvemento que Arquitectos Sen Fronteiras desenvolve dentro do Programa de Inclusión Social da poboación dos asentamentos chabolistas da Coruña. Dito programa desenvólvese en catro áreas diferentes de intervención coordinadas entre si: educación, saúde, traballo e habitabilidade, nas que se traballa para mellorar as condicións de vida destas persoas.

Audiovisual 'A Pasaxe'


El próximo viernes 6 de Junio a las 20h en la Casa da Fariña convidamosvos a la presentación del audiovisual 'A Pasaxe'.

Sinopsis:

Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Ponte Pasaxe deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida. Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamentos chabolistas de A Coruña, narrada en viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

Dirección: X. López (Chispón)
Realización y montaje: X. López (Chispón) y Raquel Rey

Este audiovisual forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo que Arquitectos Sin Fronteras desarrolla dentro del Programa de Inclusión Social de la población de los asentamentos chabolistas de A Coruña. Dicho programa se desarrolla en cuatro áreas diferentes de intervención coordinadas entre sí: educación, salud, trabajo y habitabilidad, en las que se trabaja para mejorar las condiciones de vida de estas personas.

Seminario Hábitat a Escala Humana - Sesión 3

publicado a la‎(s)‎ 29/5/2014 9:04 por Juan ORTiz DELgado

SESIÓN 3 - Luns, 2 de Xuño de 2014 - 16:30h 
Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

SESIÓN 3 - Lunes, 2 de Junio de 2014 - 16:30h 
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

XESTIÓN SOCIAL DO HÁBITAT
GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

Seminario Hábitat a Escala Humana Sesión 3RAÜL ROBERT | SOSTRE CIVIC
“Novas formas de habitar. Cooperativas de Modelo de Cesión de Uso (MCU). A vivenda como ferramenta de transformación social”
“Nuevas formas de habitar. Cooperativas de Modelo de Cesión de Uso (MCU). La vivienda como herramienta de transformación social”Enxeñeiro industrial por la Universidade Politécnica de Catalunya (UPC) e Máster en Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética polo Instituto Catalán da Enerxía (ICT), na súa actividade profesional coordina proxectos de vivenda social e enerxías renovables e conta con experiencia de campo na África Subsahariana. En 2010 recibiu a distinción como emprendedor social do ano pola Fundación Ashoka. Presidente e fundador de SostreCivic Asociación e SostreCivic SCCL.

SostreCivic Asociación traballa e asesora a administracións, entidades do terceiro sector e persoas en risco de exclusión social, coa finalidade de facer efectivo o dereito de acceso a unha vivenda de calidade en condicións xustas. Promove solucións a situacións de risco hipotecario.

SostreCivic SCCL é unha cooperativa que promove as cooperativas en Modelo de Cesión de Uso (MCU), unha forma de acceso á vivenda entre o aluguer e a propiedade, no cal as socias e socios gozan dun dereito de uso da vivenda indefinido e transmisible a familiares, mediante unha aportación inicial e unha cota mensual asequible.

Máis Información:
 
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Instituto Catalán de la Energía (ICT), en su actividad profesional coordina proyectos de vivienda social y energías renovables y cuenta con experiencia de campo en el África Subsahariana. En 2010 recibió la distinción como emprendedor social del año por la Fundación Ashoka. Presidente y fundador de SostreCivic Asociación y SostreCivic SCCL.

SostreCivic Asociación trabaja y asesora a administraciones, entidades del tercer sector y personas en riesgo de exclusión social, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda de calidad en condiciones justas. Promueve soluciones a situaciones de riesgo hipotecario.

SostreCivic SCCL es una cooperativa que promueve las cooperativas en Modelo de Cesión de Uso (MCU), una forma de acceso a la vivienda entre el alquiler y la propiedad, en el cual las socias y socios disfrutan de un derecho de uso de la vivienda indefinido y transmisible a familiares, me- diante una aportación inicial y una cota mensual asequible.
 
Más Información:


OIHANE RUÍZ + KOLDO TELLERÍA | HIRIA KOLEKTIBOA
“Marco para un planeamento inclusivo; urbanismo no local”Oihane Ruíz é licenciada en Arquitectura pola Universidade do País Vasco (UPV/EHU), especialista en Urbanismo e Medio Ambiente polo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) e profesora no Máster de Igualdade de Mulleres e Homes da UPV/EHU. Forma parte do espazo de traballo colaborativo SanFran38 arkitektura, onde traballa actualmente, e de Pripublikarrak, colectivo de traballo en arte e feminismos.

Koldo Tellería é licenciado en Arquitectura pola Universidade do País Vasco (UPV/EHU), postgrado en Urbanismo polo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) e Máster en Antropoloxía; investigación social aplicada ao medio ambiente pola Universidade Pablo Olavide, Sevilla. Traballou como arquitecto municipal no concello de Urretxu e na actualidade forma parte do estudo de arquitectura A9, de Donostia. Dende 2007 é profesor de Xardinería, Paisaxe e Medio Ambiente, Urbanismo e Proxectos na Escola de Arquitectura da UPV-EHU, así como de Servizos Urbanos na Escola Politécnica ITOP.

Ambos, xunto con Amaia Albeniz e Ane Alonso, fundaron en 2002 Hiria Kolektiboa, como un grupo de traballo, asesoramento, crítica e discusión en torno a temas de xénero e espazo público, urbanismo social, participación e xestión do espazo colectivo. Dende este colectivo viñeron traballando no espazo colectivo e no planeamento urbano, análises socio urbanísticos, así como en procesos de participación cidadá e con perspectiva de xénero a través da participación e realización de innumerables talleres, seminarios, informes, documentais e proxectos integrais.

Máis Información

Publicacións destacadas
Manual para a realización de mapas de análise urbanístico dende a perspectiva de xénero e vida cotiá da cidadanía, mapas da cidade prohibida en concellos da CAPV. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza=Gobierno Vasco, 2010.

Oihane Ruíz es licenciada en Arquitectura por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), especialista en Urbanismo y Medio Ambiente por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y profesora en el Máster de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU. Forma parte del espacio de trabajo colaborativo SanFran38 arkitektura, donde trabaja actualmente, y de Pripublikarrak, colectivo de trabajo en arte y feminismos.

Koldo Tellería es licenciado en Arquitectura por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), postgrado en Urbanismo por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y Máster en Antropología; investigación social aplicada al medio ambiente por la Universidad Pablo Olavide, Sevilla. Trabajó como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Urretxu y en la actualidad forma parte del estudio de arquitectura A9, de Donostia. Desde 2007 es profesor de Jardinería, Paisaje y Medio Ambiente, Urbanismo y Proyectos en Escuela de Arquitectura de la UPV-EHU, así como de Servicios Urbanos en la Escuela Politécnica ITOP.

Ambos, junto con Amaia Albeniz y Ane Alonso, fundaron en 2002 Hiria Kolektiboa, como un grupo de trabajo, asesoramiento, crítica y discusión en torno a temas de género y espacio público, urbanismo social, participación y gestión del espacio colectivo. Desde este colectivo vinieron trabajando en el espacio colectivo y en el planeamiento urbano, análisis socio urbanísticos, así como en procesos de participación ciudadana y con perspectiva de género a través de la participación y realización de innumerables talleres, seminarios, informes, documentales y proyectos integrales.


Más Información
www.hiriakolektiboa.org/blog

Publicaciones destacadas
Manual de análise urbano: xénero e vida cotiá
Manual para la realización de mapas de análisis urbanístico desde la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía, mapas de la ciudad prohibida en municipios da CAPV. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza=Gobierno Vasco, 2010.

Biblioteca ASF na BETSAC. BIBLIOTECA PARA O OUTRO 90%

publicado a la‎(s)‎ 22/5/2014 15:54 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 26/5/2014 5:51 por Asf Galicia ]

A Pasaxe foto Edgar Medina

ASF Galicia cede o seu fondo bibliográfico á BEtsac dentro da actividade do "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" subvencionado pola Xunta e do que ASF é entidade responsable e en consorcio coa UDC, no que participan varios PDI da ETSAC; 
formando o proxecto dHabitat na Escola Técnica Superior de Arquitectura.

Dende a BEtsac, ampliouse a dotación de bibliografía relacionada con la temática grazas á iniciativa da directora Mayra Sanjuán Pedreira. Neste senso contamos coa colaboración de Carlos Ferreiro Diaz. A actividade está coordinada por Lucía García-Cernuda, voluntaria de ASF.

A sección será accesible dende o próximo día 25 de maio ao abeiro do día de Africa. Será acompañada polas imaxes de Plácido Lizancos, Édgar Medina e ASF-Galicia.

Por outra banda estase a implementar o catálogo da mesma na web do proxecto dHabitat.


ASF Galicia cede su fondo bibliográfico a la BEtsac dentro de la actividad del "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" subvencionada por la Xunta de Galicia y de la que ASF es la entidad responsable y en consorcio con la UDC, en el que participan varios PDI de la ETSAC; formando el proyecto dHabitat en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Desde la BEtsac, se amplió la dotación de bibliografía relacionada coa temática gracias a la iniciativa de la directora Mayra Sanjuán Pedreira. Además de contar con la colaboración de Carlos Ferreiro Diaz. La actividad está siendo coordinada por Lucía Cernuda, voluntaria de ASF Galicia.

La sección será accesible desde el próximo día 25 de mayo coincidiendo con el día de África. Será acompañada de imágenes de Plácido Lizancos, Édgar Medina y ASF-Galicia.

Por otro lado se implementará el catálogo de la misma en la web del proyecto dHabitat.

Mesa Redonda: A necesidade dun enfoque social nas escolas de arquitectura

publicado a la‎(s)‎ 2/5/2014 3:15 por Alberto Fortes   [ actualizado el 22/5/2014 15:57 por Soledad Bugallo Chouciño ]

Campus: A Coruña

Lugar: Escola Técnica Superior de Arquitectura. Nivel -2

Data: 6 de maio

*Ligazon ao streaming

OBXECTIVOS

dHábitat consitúeo un grupo de profesores da Escola Técnica Superior de Arquitectura e membros de Arquitectos Sen Fronteiras Galicia, tendo como obxectivo impulsar a concienciación social en materias de dereito ao hábitat, con especial incidencia no ámbito universitario.

MEMBROS DA MESA

Carlos González Lobo
Profesor Universidad Autonoma México

María Eugenia Hurtado
Profesora Universidad Autónoma México

Esteban de Manuel (via streaming)
Ex subdirector ETSA Sevilla

Fernando Agrasar
Director ETSA Coruña

Plácido Lizancos
Coordinador PDI proxecto dHábitat

Alberto Fortes
Arquitect@s sen Fronteiras Galicia. Coordinador e responsable do proxecto dHábitat.

ÍTEMS

¿É compatible o exercicio da arquitectura e o compromiso social?
¿Podemos intervir positivamente no desenvolvemento da humanidade?
¿Deben introducirse outras estratexias de ensinanza-aprendizaxe nos plans de estudo das escolas de arquitectura?
¿Cómo traballar as dimensións transversais da educación en valores sociais e culturais na práctica docente das escolas de arquitectura?


cartel


Campus: A Coruña

Lugar: Escola Técnica Superior de Arquitectura. Nivel -2

Fecha: 6 de mayo

*Enlace al streaming

OBJETIVOS

dHábitat está constituido por un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y miembros de Arquitectos Sin Fronteras Galicia, teniendo como objetivo impulsar la concienciación social en materias de derecho al hábitat, con especial incidencia en el ámbito universitario.

MIEMBROS DE LA MESA

Carlos González Lobo
Profesor Universidad Autonoma México

María Eugenia Hurtado
Profesora Universidad Autónoma México

Esteban de Manuel (via streaming)
Ex subdirector ETSA Sevilla

Fernando Agrasar
Director ETSA Coruña

Plácido Lizancos
Coordinador PDI proyecto dHábitat

Alberto Fortes
Arquitect@s sin Fronteiras Galicia. Coordinador e responsable do proxecto dHábitat.

ÍTEMS

¿Es compatible el ejercicio de la arquitectura y el compromiso social?
¿Podemos intervenir positivamente en el desarrollo de la humanidad?
¿Deben introducirse otras estrategias de enseñanza-aprendizaje en los planes de estudio de las escuelas de arquitectura?
¿Cómo trabajar las dimensiones transversales de la educación en valores sociales y culturales en la práctica docente de las escuelas de arquitectura?
 

Seminario Hábitat a Escala Humana - Sesión 2

publicado a la‎(s)‎ 30/4/2014 11:01 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 2/5/2014 3:16 por Alberto Fortes ]

SESIÓN 2 - Lunes, 5 de Mayo de 2014 – 16:30h
ETS Arquitectura (Campus da Zapateira s/n) A Coruña 

*Enlace al streaming
 
HABITABILIDAD BÁSICA


CARLOS GONZÁLEZ LOBO
“Tecnologías para el hábitat popular”

Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Rhode Island School of Desing, profesor e investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana (UIA), México. Miembro fundador del grupo de apoyo técnico solidario: “Espacio Máximo y Costo Mínimo”. Ha combinado en su experiencia profesional la obra propia de búsqueda espacial y figurativa con una vocación definida hacia el apoyo a los sectores más pobres de la comunidad, especializándose en vivienda popular, mediante el apoyo solidario a los grupos pro-vivienda tanto en ciudad de México como en las zonas rurales.

+ Publicaciones destacadas
“Vivienda y ciudad posibles”
Parte de la colección Tecnologías para la vivienda de interés social. Ed. Escala. Colombia. 1998. 
“Architettura, Partecipazione Sociale e Tecnologie Appropriate”
Coautoría junto a Eladio Dieste. Ed. Jaca Book. Italia. 1996.

MARÍA EUGENIA HURTADO
“Buscando su espacio en el espacio: arquitectas”

Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Taller “Carlos Leduc” de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Integrante del grupo de apoyo técnico solidario: “Espacio Máximo y Costo Mínimo”.

+ Publicaciones destacadas
“La trayectoria de las mujeres en la Arquitectura contemporánea de México”. 1998.

Ambos han realizado su trabajo profesional dentro del Grupo de Apoyo Técnico Solidario: "Espacio Máximo y Costo Mínimo" participando en la investigación y desarrollo de soluciones técnicas a la vivienda para los desastres y las emergencias, así como proyectos y experimentos en sitios para viviendas de bajo costo y rápida elaboración en base a mezclas de tecnología punta, materiales regionales y materiales industrializados de bajo costo y abundantes en los países desarrollados y donantes probables en caso de desastres. En este proceso de investigación han tenido la oportunidad de trabajar con comunidades marginadas y poblados indígenas en diferentes continentes donde su preocupación se concentra en enseñar la técnica constructiva para que la comunidad, con ayuda de diversos organismos, pueda autoconstruir su casa.

Han sido premiados desde la UIA con el premio Vassilis Sgoutas, que se entrega a los trabajos de Arquitectura dirigidos a quienes viven por debajo del nivel de pobreza, en la categoría de trabajo colectivo, y en 2007 fueron nominados al premio Aga Khan de arquitectura por su proyecto de un conjunto habitacional para desplazados de guerra en Mauritania, realizado en colaboración con la ONG española Arquitectura y Compromiso Social. El premio Aga Khan, es un prestigioso galardón que cada tres años, reconoce los aportes constructivos y arquitectónicos en los países musulmanes.

+ Información
Humberto González Ortiz.
Ciencia Ergo Sum, vol. 11, núm. 1, marzo-junio, 2004, pp. 117-124, UNAM.

María Eugenia Hurtado y Carlos González Lobo. Revista dearq 06. Julio de 2010. Bogotá, pp. 44-53

Seminario Hábitat a Escala Humana - Sesión 1

publicado a la‎(s)‎ 3/4/2014 4:09 por Asf Galicia


SESIÓN 1 - Xoves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h 
Na ETS Arquitectura (Campus da Zapateira s/n) A Coruña

DEREITO AO HÁBITAT E Á CIDADE 

*podese seguir por streaming na seguinte ligazón.

ANA FILGUEIRAS 

“Aproximación antropolóxica ás dinámicas de apropiación do territorio e de construcción do habitat” 

Tendo colaborado e dirixido numerosas intervencións arqueolóxicas exerce como arqueóloga da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia (A Coruña) dende o ano 2001, coordinando e dirixindo proxectos que inciden na recuperación e reintegración cultural do Patrimonio (Histórico, Arqueolóxico, Etnográfico). Esta labor abordouna sempre desde a perspectiva da cooperación interdisciplinar tanto na elaboración de propostas de ordenación urbana como naquelas de matiz máis histórico - antropolóxico. 

No entanto, o esforzo persoal e anceio antigo de saber céntrase na investigación antropolóxica orientada ao coñecemento do legado cultural da tradición no noroeste peninsular, así como aspectos do saber tradicional sobre a crianza e a maternidade. O compromiso adquirido neste ámbito da mitoloxía e a tradición oral tradúcese na cooperación en proxectos coas universidades galegas e a administración autonómica, así como a promover a súa difusión pública en documentais, cursos, conferencias e publicacións en Galiza, Portugal e Francia. 

+ Información 

www.pulsodauga.eu 

Toponimia do Campus da Universidade de A Coruña 

  

VANESA VALIÑO 

"Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en el Estado español" 

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade Internacional de las Américas, San José (Costa Rica) e Máster, entre outros, en Políticas de Igualdade de Xénero pola UAB, exerce dende 2006 como directora do Observatorio de Dereitos Humanos, DESC, asociación dedicada á promoción dos dereitos humanos, en especial dos dereitos económicos, sociais e culturais. O Observatori traballa no estado español mediante a organización de cursos e a elaboración de publicacións, e en distintos países de América Latina a través de proxectos de cooperación internacional. Nos últimos anos dedicaron especiais esforzos a promover o dereito a una vivenda digna e á cidade, concretando recentemente a publicación “Emergencia habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”. 

+ Información 

www.observatoridesc.org

Oferta de prazas PCR 2014

publicado a la‎(s)‎ 27/3/2014 12:02 por Alberto Fortes   [ actualizado el 27/3/2014 14:56 ]

Arquitectos Sen Fronteiras ofrece a estudantes universitarios, preferentemente voluntarios/as da nosa demarcación en Galicia, que teñan interese no mundo da cooperación no eido da habitabilidade básica, a posibilidade de ter unha experiencia en terreo no eido da cooperación ao desenvolvemento. Con este propósito publicamos a seguinte convocatoria para incorporar 2 PERSOAS nos proxectos actualmente en execución en GUATEMALA.

 nome pais zona nº prazas duración data inicio
Proxecto de Coñecemento da realidadeGuatemala
Champerico
(Retalhuelu)
2De 1 - 2 mesesMediados de Setembro

A concesión da convocatoria está condicionada á obtención do financiamento a través da convocatoria de PCR da UDC, que inclúe o billete de avión, o seguro médico e de vida relacionado coa viaxe e manutención


Arquitectos Sin Fronteras ofrece a estudiantes universitarios, preferentemente voluntarios/as de nuestra demarcación en Galicia, que tengan interés en el mundo de la cooperación en el campo de la habitabilidad básica, la posibilidad de tener una experiencia in situ en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Con este propósito publicamos la siguiente convocatoria para incorporar 2 PERSONAS en los proyectos actualmente en ejecución en GUATEMALA.

 nome pais zona nº prazas duración data inicio
Proyecto de Conocimiento de la realidadGuatemala
Champerico
(Retalhuleu)
2De 1 - 2 mesesMediados de Septiembre

La concesión de la convocatoria está condicionada a la obtención de financiación a través de la convocatoria de PCR de la UDC, que incluye el billete de avión, el seguro médico y de vida relacionado con el viaje y la manutención.

2ª edición do Seminario "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 27/3/2014 9:45 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 1/4/2014 14:38 ]

DHabitat é un proxecto de Educación para o Desenvolvemento, que nace na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña en consorcio coa asociación Arquitectos Sen Fronteiras e co apoio económico da Xunta de Galicia.

Entre as actividades formativas e de sensibilización que forman parte do proxecto, inclúese a organización da 2ª edición do Seminario "Hábitat a Escala Humana", o cal adopta un papel de complementariedade dos contidos do curso en liña realizado de xeito paralelo, a través do desenvolvemento teórico de certos conceptos ou mesmo da exposición de experiencias concretas.

OBXECTIVOS

- Fomentar e visibilizar a transdisciplinariedade no traballo en torno ao hábitat como ferramenta básica para incorporarse ou desenvolver a estratexias orientadas a xerar un cambio social en favor dunhas condicións de vida máis equitativas e humanas.
- Mellorar as capacidades e habilidades dos profesionais no enfoque das necesidades humanas en procesos de desenvolvemento compartidos e coordinados entre diferentes actores.
- Aportar miradas complementarias sobre as temáticas tratadas a partires de persoas de recoñecida traxectoria y experiencia.

PROGRAMA

SESIÓN 1 - Xoves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h [3h]
DEREITO AO HÁBITAT E Á CIDADE
Ana Filgueiras + Vanesa Valiño (Observatori DESC)
Perspectiva complexa do hábitat; dimensións e a evolución conceptual. O dereito á cidade. Aproximación aos asentamentos humanos e á súa precariedade. Degradación da cidade existente e recoñecemento de procesos.

SESIÓN 2 - Luns, 5 de Maio de 2014 – 16:30h [3h]
HABITABILIDADE BÁSICA
Carlos González Lobo + Mª Eugenia Hurtado
Os retos da pobreza humana. A habitabilidade básica como dereito e como reto. Políticas e prácticas do sector “informal” de vivendas evolutivas e de asentamientos.

SESIÓN 3 - Xoves, 29 de Maio de 2014 – 16:30h [3h]
XESTIÓN SOCIAL DO HÁBITAT
Sostre Civic* + Hiria Kolektiboa
Conceptos e actores na xestión social do hábitat. Políticas, modelos e experiencias. Dereito á vivenda e políticas relacionadas.
*pendente de confirmación

SESIÓN 4 - Xoves, 26 de Xuño de 2014 – 16:30h [3h]
INTERVENCIÓN SOCIAL
Raons Públiques + Carlos Verdaguer
Modelos, retos e principios básicos da intervención social. Metodoloxías e experiencias de procesos participativos.

SESIÓN 5 - Xoves, 17 de Xullo de 2014 – 16:30h [3h]
TECNOLOXÍAS APROPIADAS
Alejandro Fernández + Enxeñería sen Fronteiras
Definición e características das tecnoloxías apropiadas. Planificación urbana para un desenvolvemento sustentable. Arquitecturas vernáculas e patrimonio histórico. Sistemas tradicionais de construción. Sistemas de auga, saneamento e enerxía. Tecnoloxías para o desenvolvemento. Tecnoloxías para a urxencia.

LUGAR
Salón de actos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Campus de A Zapateira s/n.

INSCRICIÓN
Aínda que a asistencia é libre, as inscricións son gratuitas e darán acceso a un certificado de asistencia e ao correspondente recoñecemento de créditos de libre elección por parte da Universidade de A Coruña para aquelas persoas que asistan a lo menos ao 80% das sesións (en tramitación). Estarán abertas ata o día 3 de Abril antes das 12:00h e pódense realizar a través do seguinte formularioPara máis información consulta galicia.asfes.org ou escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.
DHabitat es un proyecto de Educación para el Desarrollo, que nace en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña en consorcio con la asociación Arquitectos Sen Fronteiras y con apoyo económico de la Xunta de Galicia.

Entre las actividades formativas y de sensibilización que forman parte del proyecto, se incluye la organización de la 2ª edición del Seminario "Hábitat a Escala Humana", el cal adopta un papel de complementariedad de los contenidos del curso en línea realizado de modo paralelo, a través del desenvolvimiento teórico de ciertos conceptos o incluso de la exposición de experiencias concretas.

OBJETIVOS

- Fomentar y visibilizar la transdisciplinariedad en el trabajo en torno al hábitat como herramienta básica para incorporarse o desenvolver estrategias orientadas a generar un cambio social en favor de unas condiciones de vida más equitativas y humanas.
- Mejorar las capacidades y habilidades de los profesionales en el enfoque de las necesidades humanas en procesos de desarrollo compartidos y coordinados entre diferentes actores.
- Aportar miradas complementarias sobre las temáticas tratadas a partir de personas de reconocida trayectoria y experiencia.

PROGRAMA

SESIÓN 1 - Jueves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h [3h]
DERECHO AL HÁBITAT Y A LA CIUDAD
Ana Filgueiras + Vanesa Valiño (Observatori DESC)
Perspectiva compleja del hábitat; dimensiones y la evolución conceptual. El derecho a la ciudad. Aproximación a los asentamientos humanos y a su precariedad. Degradación de la ciudad existente y reconocimiento de procesos.

SESIÓN 2 - Lunes, 5 de Mayo de 2014 – 16:30h [3h]
HABITABILIDAD BÁSICA
Carlos González Lobo + Mª Eugenia Hurtado
Los retos de la pobreza humana. La habitabilidad básica como derecho y como reto. Políticas y prácticas del sector “informal” de viviendas evolutivas y de asentamientos.

SESIÓN 3 - Jueves, 29 de Mayo de 2014 – 16:30h [3h]
GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Sostre Civic* + Hiria Kolektiboa
Conceptos y actores en la gestión social del hábitat. Políticas, modelos y experiencias. Derecho a la vivienda y políticas relacionadas.
*pendiente de confirmación

SESIÓN 4 - Jueves, 26 de Junio de 2014 – 16:30h [3h]
INTERVENCIÓN SOCIAL
Raons Públiques + Carlos Verdaguer
Modelos, retos y principios básicos de la intervención social. Metodologías y experiencias de procesos participativos.

SESIÓN 5 - Jueves, 17 de Julio de 2014 – 16:30h [3h]
TECNOLOGÍAS APROPIADAS
Alejandro Fernández + Enxeñería sen Fronteiras
Definición y características de las tecnologías apropiadas. Planificación urbana para un desarrollo sostenible. Arquitecturas vernáculas y patrimonio histórico. Sistemas tradicionales de construcción. Sistemas de agua, saneamiento y energía. Tecnologías para el desarrollo. Tecnologías para la urgencia.

LUGAR
Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Campus de A Zapateira s/n.

INSCRIPCIÓN
Aunque la asistencia es libre, las inscripciones son gratuitas y darán acceso a un certificado de asistencia y al correspondiente reconocimiento de créditos de libre elección por parte de la Universidad de A Coruña para aquellas personas que asistan al menos al 80% de las sesiones (en tramitación). Estarán abiertas hasta el día 3 de Abril antes de las 12:00h e se podrán realizar a través del siguiente formularioPara más información consulta galicia.asfes.org o escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.

Mesa redonda: Pertinencia da educación para o desenvolvemento na universidade

publicado a la‎(s)‎ 11/3/2014 4:10 por Juan ORTiz DELgado

Xoves 13 de marzo, ás 12 horas no Salón de Grados do Edificio de Departamentos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Jueves 13 de marzo, a las 12 horas en el Salón de Grados del Edificio de Departamentos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Máis información: Proxecto DHabitat


1-10 of 111