NovasResolución da convocatoria de Asistencia Técnica para a formación do persoal voluntario de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia en estilos e narrativas xornalísticas

publicado a la‎(s)‎ 24 jun. 2016 11:38 por ASF Grupo Trabajo Comunicación GaliciaReunidas en data 24 de xuño de 2016 a comisión de valoración para unha praza de Asistencia Técnica para a formación do persoal voluntario de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia en estilos e narrativas xornalísticas, e tras valorar a documentación aportada polas distintas candidaturas, resolveron a contratación cuxo resultado e valoración por candidatura pode consultarse no seguinte documento:
A resolución comunicóuselle a todas as persoas candidatas por correo electrónico. Moitas grazas a todas elas polo seu interese en traballar con Arquitectura Sen Fronteiras Galicia e a súa participación na convocatoria.

Resolución das convocatorias de unha praza de técnico/a de Cooperación Internacional en sede, e unha praza de expatriado/a en Guatemala

publicado a la‎(s)‎ 10 jun. 2016 14:58 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

ASF Cooperación Internacional Galicia


Reunidas en data 10 de xuño de 2016 as comisións de valoración para unha praza de técnico/a de Cooperación Internacional en sede, e unha praza de expatriado/a en Guatemala, e tras valorar a documentación aportada polas distintas candidaturas, resolveron a contratación cuxo resultado e valoración por candidatura pode consultarse nos seguintes documentos:
A resolución comunicóuselles a todas as persoas candidatas por correo electrónico. Moitas grazas a todas elas polo seu interese en traballar con Arquitectura Sen Fronteiras Galicia e a súa participación nas convocatorias.

Convocatoria de Asistencia Técnica para a formación do persoal voluntario de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia en estilos e narrativas periodísticas

publicado a la‎(s)‎ 9 jun. 2016 4:05 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 9 jun. 2016 4:08 ]

Obxectivo da convocatoria:

A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo que se encargue de formar ao persoal voluntario de ASF-Galicia en estilos e narrativas periodísticas, a fin de dotalo das ferramentas axeitadas para garantir o desenvolvemento técnicamente correcto, eficaz e sostible na redacción de novas, notas de prensa, etc., mellorando as súas capacidades de comunicación online e offline.

Descrición das tarefas e funcións a realizar:

A persoa ou equipo seleccionado encargarase de impartir ao voluntariado da asociación unha formación personalizada en redacción periodística sin sesgos, novas narrativas, en base ao código de conducta da Coordinadora Galega de ONGD respecto á comunicación, e conforme as necesidades e obxectivos de comunicación online e offline de ASF-Galicia. 

Nos termos de referencia completos descríbanse as tarefas a realizar.

Prazos e seguimento:

Toda as tarefas deberán estar completadas antes do 31 de xullo de 2016, segundo o cronograma que se detalla a continuación:
 • 09/06/2016 – Apertura do prazo de recepción das propostas.
 • 19/06/2016 – Finalización do prazo de recepción das propostas.
 • 24/06/2016 – Resolución da convocatoria.
 • 24/06/2016 - 30/06/2016 – Etapa previa.
 • 01/07/2016 – Inicio da formación.
 • 31/07/2016 – Data límite de entrega de documentación, pago final e entrega do certificado.

Remuneración:

A presente asistencia técnica será obxecto dunha retribución bruta de 400,00 euros. O pago realizarase trala entrega da documentación e emisión da factura correspondente.

Candidaturas:

As personas ou equipos interesados en impartir esta formación, deberán enviar a súa candidatura á dirección gtcomunicacion.gal[@]asfes.org antes da fin do día 19 de xuño de 2016, adjuntando a documentación referida nos termos de referencia completos.

Termos de referencia completos:

Convocatoria para a realización da avaliación externa do proxecto de Educación para o Desenvolvemento DH 2015-16

publicado a la‎(s)‎ 7 jun. 2016 13:37 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 7 jun. 2016 13:37 ]


Obxetivo e contexto da convocatoria:


A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor para a elaboración da Avaliación Externa do proxecto “Difusión do dereito ao hábitat e as suas dimensións transculturais e de xénero a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da Área Metropolitana da Coruña”, promovido pola ONGD Arquitectura Sen Fronteiras coa participación da asociación Tinta Bacanal, e a cofinanciación da Subdirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia.

O obxectivo da convocatoria é desenvolver a avaliación do proceso formativo e da sensibilización desenvolvida nas actividades relacionadas nos términos de referencia completos da convocatoria. Para iso analizaranse que factores potencian e dificultan a estratexia formativa e de sensibilización emprendida na súa execución e o avance do programa, valorando a adecuación do deseño inicial e os mecanismos operativos e de xestión para o cumprimento dos resultados propostos.

A avaliación desenvolverse nas seguintes 4 fases:
 • Fase 1 Elaboración da planificación da avaliación. Definición e deseño
 • Fase 2 Execución e recopilación da información necesaria
 • Fase 3 Redacción do informe de síntese final 
 • Fase 4 Difusión e presentación de resultados
Tipoloxía de avaliación:
 • Externa. De deseño, proceso e resultados formativos e da sensibilización.  A súa finalidade última é incorporar melloras oportunas na xestión do proceso, no deseño e execución dos proxectos de educación e sensibilización.
Ámbito temporal:
 • As actividades a avaliar comezaron en setembro de 2015 e desenvolvésense ata novembro de 2016.
Xestión da avaliación e actores implicados:
 • Para garantir a adecuada complementariedade e articulación entre a consultora e ASF designarase un comité de seguimento de ASF integrado polo persoal técnico contratado de Educación para o Desenvolvemento e do grupo de traballo EpD.
Prazos e seguimento:
 • Período da asistencia: de Xuño a Novembro de 2016.
Remuneración:

A elaboración da avaliación será obxecto dunha retribución bruta de 1500,00 Euros (IVE Incluido). Distribuirase do seguinte xeito trala emisión das facturas correspondentes.

Pago fraccionado segundo  ás seguintes fases:
 • Inicio Fase II 50%
 • Fin fase IV  50%
Candidaturas:

As persoas ou equipos interesados deberán enviar a súa candidatura á dirección gteducación.gal[@]asfes.org antes do día 16 de Xuño de 2016 incluido a documentación especificada nos términos de referencia completos.

Términos de referencia completos:

Recopilación dos vídeos do IV Seminario Hábitat a Escala Humana

publicado a la‎(s)‎ 1 jun. 2016 5:20 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

A continuación os vídeos das tres sesións do IV Seminario Hábitat a Escala Humana:

TOMA PARTE!
Reflexións e propostas sobre a participación no contexto post 15M

SESIÓN 1 - 13 de maio de 2016

Manuel DelgadoMonserrat GalceránSesión 2 - 19 de mayo de 2016

Fran QuirogaMichael JanoschkaSESIÓN 3 - 26 de maio de 2016

Mesa Redonda: Casa Colorida, Proxecto Cárcere, Radio Prometea, Domou África, Concelleira de Participación A Coruña, Stop DesafiuzamentosProxección do documental 'El Derecho a un Techito' en Pontevedra

publicado a la‎(s)‎ 31 may. 2016 5:28 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Documental El Derecho a un Techito en Pontevedra
Queremos convidarvos á unha nova proxección do documental El Derecho a un Techito que terá lugar o vindeiro martes 7 de xuño na sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Pontevedra, ás 20.00 horas.

Realizado por AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios), relata a labor que dende hai 18 anos estamos a realizar en Guatemala na defensa do dereito universal a unha vivenda digna da man dos compañeiros e compañeiras das entidades socias locais ASIAPRODI e a FODHAP.

Trala proxección, de 25 minutos, terá lugar un coloquio cos membros de ASF implicados no desenvolvemento do documental. De ser posible, tamén participarán a través de videoconferencia os socios de ASF desde Guatemala.

Sinopse:

En vinte días Raúl e a súa familia durmirán baixo un teito por onde non pasa a choiva. Nin o medo. Un techito que protexerá a Raúl e aos seus fillos por primeira vez na súa vida da violencia, da enfermidade, e da inxustiza que atenaza aos máis pobres de Guatemala. Un techito que lles quite as penas e énchalles de forzas para esixir os seus dereitos.

En Guatemala máis dun millón e medio de familias non teñen acceso a unha vivenda adecuada e saudable. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia traballa da man das súas contrapartes ASIAPRODI e FODHAP para promover, baixo a filosofía da produción social de vivenda, o dereito a un fogar digno para as persoas máis empobrecidas.

Convocatoria para praza de expatriado/a de ASF-Galicia en Guatemala

publicado a la‎(s)‎ 27 may. 2016 15:16 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Posto de traballo:
Personal expatriado de ASF­Galicia en Guatemala

Descrición do traballo:
Sen prexuízo doutras outras funcións que poidan xurdir no desenvolvemento do traballo da organización, as principais responsabilidades do posto serán:
 • ​Xestión administrativa e coordinación técnica e económica dos proxectos de Cooperación Internacional en terreo.
 • Coordinación das actividades específicas do proxecto en terreo.
 • Seguimento da execución das obras e control económico.
 • Formulación e identificación de proxectos.
 • Apoio nas labores de comunicación do grupo, representación institucional ante os medios.
 • Representación de ASF ante redes asociativas vinculadas a Cooperación Internacional en terreo.

Perfil/Requisitos:
 • Enxeñeiro/a, arquitecto/a, aparellador/a ou calquera perfil técnico con experiencia en construción.
 • Experiencia en seguimento e xustificación técnica e financeira de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.
 • Formación e coñecemento das ferramentas do Marco Lóxico así como do Ciclo e Xestión de proxectos de Cooperación.
 • Formación e coñecementos na xestión orientada a resultados.
 • Experiencia en proxectos relacionados co hábitat.
 • Experiencia en dirección e xestión de obras.
 • Experiencia en xestión de grupo de persoas voluntarias e contratadas. ­ Capacidade de xestión e planificación.
 • Capacidade de análise e iniciativa.
 • Facilidade de traballo en equipo e con grupos interculturais.
 • Manexo de fe​rramentas informáticas: ofimática (follas de cálculo), programas de deseño gráfico e CAD. ­ Capacidade de adaptación.
 • Carné de conducir.

Condicións laborais:
 • O período do contrato será aproximadamente do 19 de xuño ao 22 decembro de 2016. Localización: Oficina de ASF en Retalhuleu, Guatemala
 • Salario: segundo táboa salarial de ASF

Proceso de selección:

Aquelas persoas interesadas nesta convocatoria deben enviar o seu curriculum vitae sinalando especialmente aqueles aspectos relacionados cos criterios de selección e unha carta de motivación. Enviar o cv e carta de motivación indicando a referencia “CV Expatriado” ata o día 3 de xuño de 2016 (incluído) a seguinte dirección:​ g​alicia[@]asfes.org

Convocatoria para 1 praza de técnico/a de Cooperación Internacional en sede de ASF­-Galicia

publicado a la‎(s)‎ 27 may. 2016 15:15 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Posto de traballo:
Técnico/a en sede de Cooperación Internacional de ASF­Galicia

Descrición do traballo:
Sen prexuízo doutras outras funcións que poidan xurdir no desenvolvemento do traballo da organización, as principais responsabilidades do posto serán:
 • ​Xestión administrativa e coordinación técnica e económica dos proxectos de Cooperación Internacional.
 • Coordinación do equipo de persoas voluntarias.
 • Coordinación das actividades de difusión dos pr​oxectos de Cooperación Internacional. ­Formulación e identificación de proxectos.
 • Apoio nas labores de comunicación do grupo, representación institucional ante os medios. ­Representación de ASF ante redes asociativas vinculadas á Cooperación Internacional.

Perfil/Requisitos:
 • Técnico/a de cooperación internacional ao desenvolvemento.
 • Experiencia en seguimento e xustificación técnica e financeira de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.
 • Formación e coñecemento das ferramentas do Marco Lóxico así como do Ciclo e Xestión de proxectos de Cooperación.
 • Formación e coñecementos na xestión orientada a resultados.
 • Experiencia en proxectos relacionados co hábitat.
 • Experiencia en xestión de grupo de persoas voluntarias.
 • Capacidade de xestión e planificación.
 • Capacidade de análise e iniciativa.
 • Facilidade de traballo en equipo e con grupos interculturais.
 • Manexo de fe​rramentas informáticas: ofimática (follas de cálculo) e programas de deseño gráfico.
Condicións laborais:
 • O período do contrato será do 20 de xuño ao 31 decembro de 2016 a media xornada.
 • Localización: Oficina de Arquitectura Sen Fronteiras situada na Escola Superior de Arquitectura de A Coruña
 • Salario: segundo táboa salarial de ASF (media xornada)

Proceso de selección:

Aquelas persoas interesadas nesta convocatoria deben enviar o seu c​urriculum vitae​ sinalando especialmente aqueles aspectos relacionados cos criterios de selección e unha carta de motivación. Enviar o cv e carta de motivación indicando a referencia “CV Técnico/a en sede” ata o día 3 de xuño de 2016 (incluído) a seguinte dirección:​ g​alicia[@]asfes.org

Proxección do documental 'El Derecho a un Techito' en Vigo

publicado a la‎(s)‎ 23 may. 2016 4:35 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

'El Derecho a un Techito' en Vigo
Quenda para Vigo
, e pronto o documental 'El Derecho a un Techito' chegará a máis cidades, estade atentas e atentos. Proxectarase o vindeiro xoves 26 de maio ás 20:00 horas na sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo, rúa Doctor Cadaval 5, 36201 Vigo.

Realizado por AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios), relata a labor que dende hai 18 anos estamos a realizar en Guatemala na defensa do dereito universal a unha vivenda digna da man dos compañeiros e compañeiras das entidades socias locais ASIAPRODI e a FODHAP.

Tras a proxección, de 25 minutos, terá lugar un coloquio cos membros de ASF implicados no desenvolvemento do documental. De ser posible, tamén participarán a través de videoconferencia os socios de ASF desde Guatemala.

Sinopse:

En vinte días Raúl e a súa familia durmirán baixo un teito por onde non pasa a choiva. Nin o medo. Un techito que protexerá a Raúl e aos seus fillos por primeira vez na súa vida da violencia, da enfermidade, e da inxustiza que atenaza aos máis pobres de Guatemala. Un techito que lles quite as penas e énchalles de forzas para esixir os seus dereitos.

En Guatemala máis dun millón e medio de familias non teñen acceso a unha vivenda adecuada e saudable. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia traballa da man das súas contrapartes ASIAPRODI e FODHAP para promover, baixo a filosofía da produción social de vivenda, o dereito a un fogar digno para as persoas máis empobrecidas.

Mesa Redonda, a experiencia da participación social na 3ª Sesión do IV Seminario Hábitat a Escala Humana

publicado a la‎(s)‎ 20 may. 2016 8:39 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 26 may. 2016 9:41 ]

TOMA PARTE!
Reflexións e propostas sobre a participación no contexto post 15M

3ª Sesión do IV Seminario Hábitat a Escala Humana


O vindeiro xoves 26 de maio o Espazo Cubo da Normal acollerá a partir das 18:30h a terceira sesión do IV Seminario Hábitat a Escala Humana. Entrada libre ata agotar o aforo.

Esta última sesión do seminario consistirá nunha mesa redonda na que participarán representantes de diversos colectivos e institucións locais coa intención de por en común os límites, potencialidades e aprendizaxes nas experiencias de participación de cada una delas e os movimientos sociais que representan, desde os ámbitos de gobierno para a xestión da participación ciudadá no contexto municipal, e os novos marcos de relación e acción para a transformación social, partidos e movementos.


PARTICIPANTES:

Anna Diop

Jaime Ortiz

Silvia Villar

Paula Tomé


Concello de A Coruña
Claudia Delso

Streaming:


1-10 of 214