NovasOferta de prazas PCR 2015

publicado a la‎(s)‎ 26 de feb. de 2015 9:41 por Asf Galicia

Arquitectos Sen Fronteiras ofrece a estudantes universitarios, con especial preferencia nos voluntarios/as da nosa demarcación en Galicia, que teñan interese no mundo da cooperación no eido da habitabilidade básica, a posibilidade de ter unha experiencia en terreo no eido da cooperación ao desenvolvemento. Con este propósito publicamos a seguinte convocatoria para incorporar 2 PERSOAS a un proxecto a executar en GUATEMALA.

Os/as participantes colaborarán directamente cos membros da organización trasladados ao terreo, a contraparte local e os propios beneficiarios/as, desempeñando tarefas propias do traballo de  cooperación ao desenvolvemento.

nome

pais

zona

nº prazas

duración

data inicio

Proxecto de Coñecemento da Realidade

Guatemala

Quetzaltenango

2

De 1 -2 meses

Xuño/Xullo

A concesión da convocatoria está condicionada á obtención do financiamento a través da convocatoria de PCR da Universidade da Coruña, que inclúe o billete de avión, o seguro da viaxe (accidentes e enfermidades) e achegas derivadas da manutención.

As solicitudes deberán presentarse antes do día 15 de marzo 2015 no e-mail: galicia@asfes.org

Descargar as bases da convocatoria

Máis información sobre os PCR de anos anteriores


Arquitectos Sin Fronteras ofrece a estudiantes universitarios, preferentemente voluntarios/as de nuestra demarcación en Galicia, que tengan interés en el mundo de la cooperación en el campo de la habitabilidad básica, la posibilidad de tener una experiencia in situ en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Con este propósito publicamos la siguiente convocatoria para incorporar 2 PERSONAS a un proyecto a ejecutar en GUATEMALA.


Los/as participantes colaborarán directamente con los miembros de la organización trasladados al terreno, la contraparte local y los propios beneficiarios, desempeñando tareas propias del trabajo de cooperación al desarrollo.

nombre

país

zona

nº plazas

duración

fecha inicio

Proxecto de Coñecemento da Realidade

Guatemala

Quetzaltenango

2

De 1 -2 meses

Junio/JulioLa concesión de la convocatoria está condicionada a la obtención de la financiación a través de la convocatoria de PCR de la Universidade da Coruña, que incluye el billete de avión, el seguro de viaje (accidente y enfermedades) y ayudas de manutención.

Las solicitudes deberán presentarse antes del día 15 de marzo 2015 al e-mail: galicia@asfes.org

Descargar las bases de la convocatoria

Más información sobre los PCR de años anteriores

B ‘ELJUJ Q’ANIL, actividades do mes de xaneiro

publicado a la‎(s)‎ 20 de feb. de 2015 1:34 por Asf Galicia   [ actualizado el 24 de feb. de 2015 1:20 ]

Escribimos unha nova entrada para contar o desenvolvemento do proxecto B'eljuj Q'anil desenvolvido en Retalhuleu (Guatemala), e financiado polo Fondo Galego.

Neste segundo mes da execución do proxecto  ‐o primeiro no que non hai persoal expatriado de ASF en terreo‐  o equipo da Cooperativa Beljuj Q’Anil avanzou en varias das actividades planificadas para este periodo. Así, en canto ás actividades de fortalecemento da xestión da cooperativa, xa se realizaron as reunións de diagnóstico co Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP). Unha vez detectados os aspectos onde incidir, organizaranse varias formacións técnicas específicas en materia administrativa, contable e de mercadeo –o que inclúe a elaboración dunha páxina web a través da capacitación previa de dúas persoas da cooperativa que aínda non foron seleccionadas‐.

Paralelamente xa se puxo data a mediados de febreiro para a primeira reunión coa asociación “Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el buen vivir”, a partir da cal se organizarán definitivamente as actividades, datas e participantes para o empoderamento e capacitación das mulleres integrantes da cooperativa e ao grupo de mulleres do “Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur”. 

No referido á mellora da produtividade e á ampliación da oferta de produtos, xa se efectuou o encargo do carrito transportador e dos novos moldes, que se esperan estean dispoñibles na planta de fabricación no prazo aproximado dun 2‐3 semanas.  Unha vez se conte con eles o INTECAP asesorará gratuitamente acerca das accións a seguir para mellorar as instalacións. Do mesmo xeito, estanse a establecer contactos para o seguimento da calidade dos materiais, pero aínda non está concretado que entidade poderá realizalo.

Finalmente, o pasado día 4 de Febreiro, realizouse a visita de intercambio á Cooperativa Comunidad Nueva Alianza, sita en El Palmar, Departamento de Quetzaltenango, e dedicada ao ecoturismo e á produción agrícola ecolóxica. Ata alí viaxaron 5 persoas da Cooperativa Beljuj Q’Anil; Damián Vaíl Alonzo, Cruz Vaíl López, Epifania Vicente Pelicó, Cristóbal Eduardo de León y Blanca Odilia Hidalgo Mayorga. Desafortunadamente, esta cooperativa está experimentando recentes problemas económicos que poñen en risco a súa viabilidade, froito do cal moitas das súas iniciativas (hotel) están paralizadas. Aínda así, os beneficiarios do proxecto puideron conversar cos cooperativistas locais e ver en primeira persoa as instalacións e o proceso de transformación do café e a macadamia orgánicas, o cal sen dúbida resulta un proceso de aprendizaxe moi valioso.


Escribimos una nueva entrada para contar el desarrollo del proyecto B'eljuj Q'anil desarrollado en Retalhuleu (Guatemala), y financiado por el Fondo Galego.

En este segundo mes de la ejecución del proyecto el primero en el que no hay personal expatriado de ASF en terreno el equipo de la Cooperativa Beljuj Q'Anil avanzó en varias de las actividades planificadas para este período. Así, en cuanto a las actividades de fortalecimiento de la gestión de la cooperativa, ya se realizaron las reuniones de diagnóstico con el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP). Una vez detectados los aspectos donde incidir, se organizarán varias formaciones técnicas específicas en materia administrativa, contable y de mercadeo -el que incluye la elaboración de una página web a través de la capacitación previa de dos personas de la cooperativa que aun no fueron seleccionadas.

Paralelamente ya se puso fecha a mediados de febrero para la primera reunión con la asociación "Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para él buen vivir", a partir de la cual si organizarán definitivamente las actividades, fechas y participantes para el empoderamento y capacitación de las mujeres integrantes de la cooperativa y al grupo de mujeres del "Consejo de Autoridades Comunitarias de él Sur".

En lo referido a la mejora de la productividad y a la ampliación de la oferta de productos, ya se efectuó el encargo del carrito transportador y de los nuevos moldes, que si esperan estén disponibles en la planta de fabricación en el plazo aproximado de uno 23 semanas. Una vez se cuente con ellos el INTECAP asesorará gratuitamente acerca de las acciones a seguir para mejorar las instalaciones. De la misma manera, están estableciéndose contactos para el seguimiento de la calidad de los materiales, pero aun no está concretado que entidad podrá realizarlo.

Finalmente, el pasado día 4 de Febreiro, se realizó la visita de intercambio a la Cooperativa Comunidad Nueva Alianza, sita en El Palmar, Departamento de Quetzaltenango, y dedicada alecoturismo y a la producción agrícola ecológica. Hasta allí viajaron 5 personas de la Cooperativa Beljuj Q'AnilDamián Vaíl Alonzo, Cruz Vaíl LópezEpifania Vicente PelicóCristóbal Eduardo de Leóny Blanca Odilia Hidalgo Mayorga. Desafortunadamente, esta cooperativa está experimentando recientes problemas económicos que ponen en riesgo su viabilidad, fruto del cual muchas de sus iniciativas (hotel) están paralizadas. Aun así, los beneficiarios del proyecto pudieron conversar con los cooperativistas locales y ver en primera persona las instalaciones y el proceso de transformación del café y la macadamia orgánicas, el cual sin duda resulta un proceso de aprendizaje muy valioso.Reportaxe sobre Mulleres Colleiteiras en TeleSur (Venezuela)

publicado a la‎(s)‎ 18 de feb. de 2015 3:21 por Juan ORTiz DELgado

O pasado 13 de febreiro o programa Coxénero da canle venezolana TeleSur, emitiu unha reportaxe sobre o proxecto Mulleres Colleiteiras no que o grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras vén traballando dende 2013. A reportaxe compleméntase cun pequeno informe sobre a exclusión social dos xitanos en España.


Mulleres Colleiteiras en TeleSur


El pasado 13 de febrero el programa Cogénero del canal venezolano TeleSur, emitió un reportaje sobre el proyecto Mulleres Colleiteiras en el que el grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras viene trabajando desde 2013. El reportaje se complementa con un pequeño informe sobre la exclusión social de los gitanos en España.

Comunicado en relación ás novas publicadas os últimos días sobre o asentamento chabolista de A Pasaxe

publicado a la‎(s)‎ 11 de feb. de 2015 13:35 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 11 de feb. de 2015 14:32 ]

Dende a Demarcación de Galicia de Arquitectos Sen Fronteiras manifestamos a nosa profunda disconformidade co ton e o descrédito co que se publicaron, dende o pasado 7 de Febreiro, as últimas noticias en referencia ao caso da presunta detención ilegal, aínda en investigación, no que segundo as publicacións en diferentes medios estaría implicado un residente do poboado chabolista de A Pasaxe. Ante todo, declarar o noso absoluto respecto á investigación en curso e a nosa repulsa ante calquera acto delictivo que puidese ter acontecido. Esperamos polo tanto, que os feitos se aclaren canto antes e a xustiza tome as medidas oportunas para protexer ás víctimas, directas e indirectas.

En relación a isto, queremos resaltar o dano que se está a facer á dignidade e á imaxe dos residentes deste asentamento que nada teñen que ver cos feitos, ao apelar ao colectivo xitano da Pasaxe como un ente unitario. Como pode suceder en calquera dos barrios da cidade, un individuo é susceptible de cometer un acto delictivo sen que isto implique a toda a súa veciñanza ou se lles presupoña confabulación e conivencia. É neste aspecto no que esiximos respecto e profesionalidade aos medios de comunicación. Non debemos esquecer que o poboado de A Pasaxe ou Conservera Celta está habitado por persoas, cidadáns que soportan situacións de extrema exclusión e conviven nun contexto de grande vulnerabilidade, sendo polo tanto as vítimas máis directas da marxinalidade e o empobrecemento existente nestes núcleos.

Arquitectos Sen Fronteiras ten como finalidade a defensa do Dereito ao Hábitat. En este sentido, queremos reseñar que tanto as persoas sen fogar como os chabolistas se atopan nunha situación de extrema indefensión e exclusión social, e que son precisas políticas e actuacións integrais que traballen non só a área de habitabilidade senón toda a súa problemática de xeito integral, e moi especialmente a visibilización da súa situación e a sensibilización da cidadanía en conxunto. É por isto que nos preocupa especialmente o tratamento informativo da noticia, pois un feito puntual, aínda sen ratificar en vía xudicial, está a ser xulgado e exhibido mediáticamente, afectando non aos supostos autores, senón á imaxe do conxunto das persoas que viven nesta situación. Destacamos especialmente o uso de imaxes de persoas non implicadas no suceso e mesmo menores, que nestes días foron emitidas xunto á noticia, xeneralizando e profundizando en prexuízos que contribúen a perpetuar a situación de exclusión que padece este colectivo.

Como viñemos facendo ata agora, dende ASF temos o compromiso e a responsabilidade de denunciar a situación de emerxencia na que se atopa a poboación que reside nos asentamentos chabolistas, e incidir na falta de vontade politica e inacción dos poderes públicos ante esta realidade complexa.

Desde la Demarcación de Galicia de Arquitectos Sin Fronteras manifestamos nuestra profunda disconformidad con el tono y el descrédito con el que se publicaron, desde el pasado 7 de Febrero, las últimas noticias en referencia al caso de la presunta detención ilegal, aún en investigación, en el que según las publicaciones en diferentes medios estaría implicado un residente del poblado chabolista de A Pasaxe. Ante todo, declarar nuestro absoluto respeto a la investigación en curso y nuestra repulsa ante cualquier acto delictivo que pudiera haber acontecido. Esperamos por lo tanto, que los hechos se aclaren cuanto antes y la justicia tome las medidas oportunas para proteger a las víctimas, directas e indirectas.

En relación a esto, queremos resaltar el daño que se está haciendo a la dignidad y a la imagen de los residentes de este asentamiento que nada tienen que ver con los hechos, al apelar al colectivo gitano de A Pasaxe como un ente unitario. Como puede suceder en cualquiera de los barrios de la ciudad, un individuo es susceptible de cometer un acto delictivo sin que esto implique a toda su vecindad o se les presuponga confabulación y connivencia. Es en este aspecto en el que exigimos respeto y profesionalidad a los medios de comunicación. No debemos olvidar que el poblado de A Pasaxe o Conservera Celta está habitado por personas, ciudadanos que soportan situaciones de extrema exclusión y conviven en un contexto de gran vulnerabilidad, siendo por lo tanto las víctimas más directas de la marginalidad y el empobrecimiento existente en estos núcleos.

Arquitectos Sin Fronteras tiene como finalidad la defensa del Derecho al Hábitat. En este sentido, queremos reseñar que tanto las personas sin techo como los chabolistas se encuentran en una situación de extrema indefensión y exclusión social, y que son precisas políticas y actuaciones integrales que trabajen no sólo el área de habitabilidad sino toda su problemática de manera integral, y muy especialmente la visibilización de su situación y la sensibilización de la ciudadanía en conjunto. Es por esto que nos preocupa especialmente el tratamiento informativo de la noticia, pues un hecho puntual, aún sin ratificar en vía judicial, está siendo juzgado y exhibido de forma mediática, afectando no a los supuestos autores, sino a la imagen del conjunto de las personas que viven en esta situación. Destacamos especialmente el uso de imágenes de personas no implicadas en el suceso e incluso menores, que en estos días fueron emitidas junto a la noticia, generalizando y profundizando en prejuicios que contribuyen a perpetuar la situación de exclusión que padece este colectivo.

Como vinimos haciendo hasta ahora, desde ASF tenemos el compromiso y la responsabilidad de denunciar la situación de emergencia en la que se encuentra la población que reside en los asentamientos chabolistas, e incidir en la falta de voluntad política e inacción de los poderes públicos ante esta realidad compleja.


Mulleres Colleiteiras

As mulleres participantes no proxecto de autoemprego Mulleres Colleiteiras unímonos a este comunicado manifestando o noso malestar e preocupación polos efectos que a devandita noticia está a causar sobre a nosa imaxe. Como grupo formado por 20 mulleres xitanas, ciganas e chabolistas que estamos a loitar por mellorar as nosas condicións de vida, autoconfianza e o noso papel na sociedade, lamentamos o dano que este suceso causou no imaxinario da cidade, agravado polo tratamento que se lle está a dar a esta noticia.

A visión que se transmite nos medios de comunicación supón un profundo retroceso nos avances conseguidos grazas ao esforzo por lograr unha vida mellor e superar os prexuízos. Resulta penoso que exemplos de superación como o do proxecto Mulleres Colleiteiras non se expoñan aos medios coa mesma intensidade con que se está a tratar este asunto, nin se lles conceda a oportunidade de ser un novo e auténtico referente da poboación xitana e chabolista.

Las mujeres participantes en el proyecto de autoempleo Mulleres Colleiteiras nos unimos a este comunicado manifestando nuestro malestar y preocupación por los efectos que dicha noticia está causando sobre nuestra imagen. Como grupo formado por 20 mujeres gitanas, ciganas y chabolistas, que estamos luchando por mejorar nuestras condiciones de vida, autoconfianza y nuestro papel en la sociedad, lamentamos el daño que este suceso ha causado en el imaginario de la ciudad, agravado por el tratamiento que se le está dando a esta noticia.

La visión que se transmite en los medios de comunicación supone un profundo retroceso en los avances conseguidos gracias al esfuerzo por lograr una vida mejor y superar los prejuicios. Resulta penoso que ejemplos de superación como el del proyecto Mulleres Colleiteiras no se expongan a los medios con la misma intensidad con que se está tratando este asunto, ni se les conceda la oportunidad de ser un nuevo y auténtico referente de la población gitana y chabolista.

Mulleres Colleiteiras galardonado nos II Premios ao Voluntariado Universitario

publicado a la‎(s)‎ 11 de feb. de 2015 4:38 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 11 de feb. de 2015 4:39 ]


A candidatura dun grupo de voluntarios universitarios do Grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras Galicia resultou galardoada nos II Premios ao Voluntariado Universitario que outorga a Fundación Mutua Madrileña. Sobre estas liñas o vídeo presentado a concurso.

Dende a demarcación de ASF Galicia queremos felicitar polo seu traballo a todos os voluntarios participantes, e en especial aos compañeiros dos grupos Cañada Real e Haiti de ASF Madrid, cuxos vídeos podedes ver a continuación.

La candidatura de un grupo de voluntarios universitarios del Grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sin Fronteras Galicia ha sido galardonada en los II Premios al Voluntariado Universitario que otorga la Fundación Mutua Madrileña. Sobre estas líneas el vídeo presentado a concurso.

Desde la demarcación de ASF Galicia queremos felicitar por su trabajo a todos los voluntarios participantes, y en especial a los compañeros de los grupos Cañada Real y Haiti de ASF Madrid, cuyos vídeos podéis ver a continuación.B ‘ELJUJ Q’ANIL, actividades do mes de decembro

publicado a la‎(s)‎ 19 de ene. de 2015 11:10 por Asf Galicia

Durante os próximos meses irémosvos contando o desenvolvemento do proxecto B'eljuj Q'anil desenvolvido en Retalhuleu (Guatemala), e financiado polo Fondo Galego.

Este primeiro mes resultou fundamentalmente de presentación, preparación e organización do proxecto, tanto no tocante ás persoas da cooperativa como ás asociacións e persoas que darán apoio ao mesmo.

Deste xeito estableceuse contacto co Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), a través do cal se realizarán as actividades destinadas a mellorar o funcionamento organizativo, administrativo, contable e de mercadeo da cooperativa; fundamentalmente unha diagnose e unhas formacións técnicas. Este Instituto tamén será o encargado de formar a dúas persoas da cooperativa para a creación e mantemento dunha páxina web da mesma. Inicialmente as súas actividades comezarán a finais do mes de Xaneiro.

Por outra banda, tamén nos puxemos en contacto coa asociación “Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el buen vivir”. Trátase dunha organización formada por mulleres con experiencia en actividades produtivas realizadas maioritariamente por mulleres. Esperamos que elas poidan apoiarnos no obxectivo de empoderar e capacitar ás mulleres integrantes da cooperativa e ao grupo de mulleres do “Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur”. As súas actividades tamén comezarán a finais de Xaneiro.

En canto á mellora das instalacións da cooperativa e á compra do carrito transportador e os novos moldes, cabe sinalar que xa se realizaron diversas cotizacións de estes últimos. Para as melloras contarase co apoio do INTECAP, que asesorará gratuitamente acerca das accións a seguir.

Finalmente, comunicouse coa Cooperativa Comunidad Nueva Alianza, dedicada ao ecoturismo e á produción agrícola ecolóxica, para concretar una visita e realizar un intercambio de experiencias. A data aínda non se confirmou.

Sobre as restantes actividades (exposición de produtos nunha feira, seguimento da calidade dos materiais...) e o resultado 2, relativo ao fortalecemento dos procesos de organización e xestión -con especial incidencia na equidade de xénero- das 16 comunidades membros da cooperativa, aínda non hai novidades.Durante los próximos meses os iremos contando el desarrollo del proyecto B'eljuj Q'anil desarrollado en Retalhuleu (Guatemala), y financiado por el Hondo Gallego.

Este primer mes resultó fundamentalmente de presentación, preparación y organización del proyecto, tanto en lo tocante a las personas de la cooperativa como a las asociaciones y personas que darán apoyo a lo mismo.

De esta manera se estableció contacto con el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), a través del cual se realizarán las actividades destinadas a mejorar el funcionamiento organizativo, administrativo, contable y de mercadeo de la cooperativa; fundamentalmente una diagnosis y unas formaciones técnicas. Este Instituto también será el encargado de formar dos personas de la cooperativa para la creación y mantenimiento de una página web de la misma. Inicialmente sus actividades comenzarán a finales del mes de Xaneiro.

Por otra banda, también nos pujemos en contacto con la asociación "Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para él buen vivir". Se trata de una organización formada por mujeres con experiencia en actividades productivas realizadas mayoritariamente por mujeres. Esperamos que ellas puedan apoyarse en el objetivo de empoderar y capacitar a las mujeres integrantes de la cooperativa y al grupo de mujeres del "Consejo de Autoridades Comunitarias de él Sur". Sus actividades también comenzarán a finales de Enero.

En cuanto a la mejora de las instalaciones de la cooperativa y a la compra del carrito transportador y los nuevos moldes, cabe señalar que ya se realizaron diversas cotizaciones de estos últimos. Para las mejoras se contará con el apoyo del INTECAP, que asesorará gratuitamente acerca de las acciones a seguir.

Finalmente, se comunicó con la Cooperativa Comunidad Nueva Alianza, dedicada al ecoturismo y a la producción agrícola ecológica, para concretar una visita y realizar un intercambio de experiencias. La fecha aun no se confirmó.

Sobre las restantes actividades (exposición de productos en una feria, seguimiento de la calidad de los materiales ...) y el resultado 2, relativo al fortalecimiento de los procesos de organización y gestión -con especial incidencia en la equidad de género- de las 16 comunidades miembros de la cooperativa, aun no hay novedades.


O Fondo Galego publica o "Informate ao Fondo" do 4º trimestre d0 2014

publicado a la‎(s)‎ 12 de ene. de 2015 2:16 por Asf Galicia

O boletín informativo do Fondo Galego resume as IX Xornadas nas que se debatiu sobre os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio; xunto cos proxectos que se apoiarán polo Fondo este ano no Sur, entre os que se encontra un proxecto de Arquitectos Sen Fronteiras, para a mellora da cooperativa de contrucción de materiais de contrución en Retalhuleu (Guatemala), e unha entrevista a presentadora Irene Lourido.

Toda a información a podedes ver no boletín:El boletín informativo del Fondo Galego resume las IX Jornadas en las que se debatió sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio; junto con los proyectos que se apoyarán por el Fondo este año en el Sur, entre los que se encuentra un proyecto de Arquitectos Sen Fronteiras, para la mejora de la cooperativa de contrucción de materiales de contrucción en Retalhuleu (Guatemala), y una entrevista la presentadora Irene Lourido.

Aberto o prazo de matrícula do curso en liña Hábitat a Escala Humana 2015

publicado a la‎(s)‎ 1 de ene. de 2015 8:52 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 8 de ene. de 2015 4:11 por Asf Galicia ]

Dende hoxe 1 de xaneiro e ata catro días antes do comezo de cada módulo estará aberto o prazo de matrícula da segunda edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana.

A segunda edición do curso Hábitat a Escala Humana trata de introducir ao alumnado na diversidade de realidades e problemáticas actuais en relación coa habitabilidade e os Dereitos Humanos incidindo especialmente nos aspectos transversais. Ademais ofrece ferramentas consolidadas para facer fronte a estas problemáticas dende un enfoque social.

Inscripción


Certificacións

Solicitaranse créditos de libre elección e expedirase certificado de asistencia da Universidade da Coruña.

Prezo
 • Persoas socias/voluntarias ASF e desempregadas: 25 € módulo independente e 125 € curso completo
 • Público xeral: 30 € módulo independente e 150 € curso completo.


Desde hoy 1 de enero y hasta cuatro días antes del comienzo de cada módulo estará abierto el plazo de matrícula de la segunda edición del curso en línea Hábitat a Escala Humana.

La segunda edición del curso Hábitat a Escala Humana trata de introducir al alumnado en la diversidad de realidades y problemáticas actuales en relación con la habitabilidad y los Derechos Humanos incidiendo especialmente en los aspectos transversales. Además ofrece herramientas consolidadas para afrontar estas problemáticas desde un enfoque social.

Inscripción


Certificaciones

Se solicitarán créditos de libre elección y se expedirá certificado de asistencia de la Universidad de A Coruña.

Precio
 • Personas socias/voluntarias ASF y desempleadas: 25 € módulo independiente y 125 € curso completo
 • Público general: 30 € módulo independiente y 150 € curso completo

Artigo sobre Mulleres Colleiteiras en Sermos Galiza

publicado a la‎(s)‎ 24 de dic. de 2014 2:59 por Juan ORTiz DELgado


Sermos Galiza recolle nun artigo de Olalla Rodil a experiencia de Mulleres Colleiteiras, en base a unha entrevista a Rocío Botana, quen dende o grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras leva traballando no proxecto dende o seu inicio a finais de 2012.


Sermos Galiza
recoge en un artículo de Olalla Rodil la experiencia de Mulleres Colleiteiras, en base a una entrevista a Rocío Botana, que desde el grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras lleva trabajando en el proyecto desde su inicio a finales de 2012.

Concurso logotipo 'arquitectURA sin fronteras'

publicado a la‎(s)‎ 23 de dic. de 2014 10:28 por Juan ORTiz DELgado

Hai uns meses a Xunta Directiva de Arquitectos Sin Fronteras, facéndose eco do sentir dun amplo sector da organización, decidiu cambiar oficialmente o seu nome para pasar a denominarse Arquitectura Sin Fronteras. Nas próximas semanas iniciarase unha campaña para a difusión do novo nome que irá acompañado dun novo logotipo para a ocasión, e que probablemente se manteña como logotipo oficial tras a súa finalización.

Para o deseño do devandito logotipo formúlase un concurso aberto a persoas físicas ou xurídicas, de forma individual ou en grupo.

O tema do logotipo serán os distintos motivos polos cales se tomou a decisión do cambio de nome. Unha das principais razóns vinculadas a este cambio é a constatación da importancia do enfoque de xénero en todas as actividades e proxectos que realiza ASF e que esixen un reflexo claro e inequívoco na imaxe institucional da asociación.

Ademais trátase tamén de visibilizar o feito de que ASF non é unha organización exclusivamente formada por arquitectos, senón tamén por arquitectas, aparelladores, traballadores e traballadoras sociais, sociólogos, sociólogas, educadores, etc. É esta multidisciplinariedad a que permite á ONG abranguer un grande ámbito de actuación en todos os proxectos nos que actúa.

Este será o calendario do concurso:

 • 5 de Xaneiro de 2015 (24:00h): Finalización do prazo para a entrega das propostas.
 • 9 de Xaneiro de 2015: Subiranse á conta de Facebook de Arquitectos Sin Fronteras unha preselección de 15 logos que serán sometidos a unha votación pública.
 • 23 de Xaneiro de 2015: Peche das votacións en Facebook. Os 5 logos con máis gústame" serán os finalistas.
 • 30 de Xaneiro de 2015: Anunciarase o gañador do concurso.
Máis información: BASES do concurso

Quedades todos invitados a participar!


Hace unos meses la Junta Directiva de Arquitectos Sin Fronteras, haciéndose eco del sentir de un amplio sector de la organización, decidió cambiar oficialmente su nombre para pasar a denominarse Arquitectura Sin Fronteras. En las próximas semanas se iniciará una campaña para la difusión del nuevo nombre que irá acompañada de un nuevo logotipo para la ocasión, y que probablemente se mantenga como logotipo oficial tras su finalización.

Para el diseño de dicho logotipo se plantea un concurso abierto a personas físicas o jurídicas, de forma individual o en grupo.

El tema del logotipo serán los distintos motivos por los cuales se tomó la decisión del cambio de nombreUna de las principales razones vinculadas a este cambio es la constatación de la importancia del enfoque de género en todas las actividades y proyectos que realiza ASF y que exigen un reflejo claro e inequívoco en la imagen institucional de la asociación.

Además se trata también de visibilizar el hecho de que ASF no es una organización exclusivamente formada por arquitectos, sino también por arquitectas, aparejadores, trabajadores y trabajadoras sociales, sociólogos, sociólogas, educadores, etc. Es esta multidisciplinariedad la que permite a la ONG abarcar un gran ámbito de actuación en todos los proyectos en los que actúa.

Este será el calendario del concurso:

 • 5 de Enero de 2015 (24:00h): Finalización del plazo para la entrega de las propuestas.
 • 9 de Enero de 2015: Se subirán a la cuenta de Facebook de Arquitectos Sin Fronteras una preselección de 15 logos que serán sometidos a una votación pública.
 • 23 de Enero de 2015: Cierre de las votaciones en Facebook. Los 5 logos con más “me gusta” serán los finalistas.
 • 30 de Enero de 2015: Se anunciará el ganador del concurso.
Más información: BASES del concurso

¡Quedáis todos invitados a participar!

1-10 of 135