NovasO Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade apoiará económicamente un proxecto de Arquitectos Sen Fronteiras en Guatemala

publicado a la‎(s)‎ 23/10/2014 9:34 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 23/10/2014 9:35 ]

O pasado mércores 22 de outubro a asamblea xeral do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade decidiu apoiar económicamente un proxecto de Arquitectos Sen Fronteiras en Guatemala. Outros seis países, Palestina, Filipinas, Nicaragua, Honduras, Perú e India contarán coa axuda da organización a través de distintas ONGs.

El pasado miércoles 22 de octubre la asamblea general del Fondo Galego de Cooperación y Solidariedade decidió apoyar económicamente un proyecto de Arquitectos Sin Fronteras en Guatemala. Otros seis países, Palestina, Filipinas, Nicaragua, Honduras, Perú e India contarán con la ayuda de la organización a través de distintas ONGs.O noso proxecto, en asociación coa Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI), supón a continuación dun proxecto anterior (2008-2012) e trata de fortalecer os procesos autónomos de desenvolvemento en 16 comunidades (campesiñas e maioritariamente indíxenas) do Municipio de Champerico (Retlhuleu, Guatemala) a través do impulso dunha iniciativa produtiva local, cooperativa, sostible e autosuficiente, para así contribuír á participación da sociedade civil do Departamento no desenvolvemento socioeconómico autónomo da poboación. Trátase da cooperativa ‘Béljuj Qánil’, creada no marco do programa anterior, e ten dúas finalidades principais: a elaboración de material de construción económico e de calidade, e servir de ferramenta para o desenvolvemento endóxeno das comunidades, xa que a xeración de beneficios redunda na inversión en proxectos de mellora comunitaria. Así mesmo, co proxecto búscase reactivar a organización e participación das comunidades aproveitando a capacidade mobilizadora da cooperativa como xeradora de fondos para o desenvolvemento autónomo das comunidades. Establécese como obxectivo transversal do proxecto o fortalecemento das capacidades de participación e toma de decisión das mulleres tanto nos órganos políticos da Cooperativa como no Consello de Autoridades Comunitarias do Sur. A actividade de sensibilización en Galicia estará encamiñada a tanxibilizar o traballo cooperativo como ferramenta de autodesenvolvemento na costa sur de Guatemala e con paralelos en Galicia. Para isto realizaranse 5 xornadas en diferentes concellos e un foro de conclusións (todas na provincia da Coruña).

Orzamento total: 37.860,32 € 
Cantidade solicitada/concedida: 28.442,50€ financiado, sobre un solicitado de 29.992,50€ 

Nuestro proyecto, en asociación con la Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI), supone la continuación de un proyecto anterior (2008-2012) y trata de fortalecer los procesos autónomos de desarrollo en 16 comunidades (campesinas y mayoritariamente indígenas  del Municipio de Champerico (Retlhuleu, Guatemala) a través del impulso de una iniciativa productiva local, cooperativa, sostenible y autosuficiente, para así contribuir a la participación de la sociedad civil del Departamento en el desarrollo socioeconómico autónomo de la población. Se trata de la cooperativa 'Béljuj Qánil', creada en el marco del programa anterior, y tiene dos finalidades principales: la elaboración de material de construcción económico y de calidad, y servir de herramienta para el desarrollo endógeno de las comunidades, ya que la generación de beneficios redunda en la inversión en proyectos de avance comunitario. Así mismo, con el proyecto se busca reactivar la organización y participación de las comunidades aprovechando la capacidad mobilizadora de la cooperativa como generadora de fondos para el desarrollo autónomo de las comunidades. Se establece cómo objetivo transversal del proyecto el fortalecimiento de las capacidades de participación y toma de decisión de las mujeres tanto en los órganos políticos de la Cooperativa como en el Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur. La actividad de sensibilización en Galicia estará encaminada a tangibilizar el trabajo cooperativo como herramienta de autodesarrollo en la costa sur de Guatemala y con paralelos en Galicia. Para esto se realizarán 5 jornadas en diferentes ayuntamientos y un foro de conclusiones (todas en la provincia de la Coruña).

Presupuesto total: 37.860,32€
Cantidad solicitada/concedida: 28.442,50€ financiado, sobre un solicitado de 29.992,50€


Convocatoria para a elaboración de contidos e tutorización da segunda edición do curso en liña "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 22/10/2014 10:31 por Asf Galicia   [ actualizado el 22/10/2014 11:05 ]

A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultorpara a elaboración dos contidos e a tutorización do curso online"Hábitat a Escala Humana", no marco do proxecto de "Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través dá sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa"; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, a Universidade da Coruña e a Subdirección Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia.

Así, a través da presente convocatoria publícase a oferta de consultoría para a realización das seguintes asistencias técnicas:
1. Elaboración dos contidos do módulo "Introdución ao hábitat" do curso en liña "Hábitat a escala humana".
2. Elaboración dos contidos do módulo "Hábitat e xénero" do curso en liña "Hábitat a escala humana".
3. Tutorización do curso en liña "hábitat a escala humana".


La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor para la elaboración de los contenidos y la tutorización del curso online “Hábitat a Escala Humana”, en el marco del proyecto de “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa”; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, la Universidad de A Coruña y la Subdirección Xeral de Cooperación de la Xunta de Galicia.

Así, a través de la presente convocatoria se publica la oferta de consultoría para la realización de las siguientes asistencias técnicas: 
1. Elaboración de los contenidos del módulo “Introducción al hábitat” del curso en línea “Hábitat a escala humana”. 
2. Elaboración de los contenidos del módulo “Hábitat y género” del curso en línea “Hábitat a escala humana”. 
3. Tutorización del curso en línea “hábitat a escala humana”. 

Videofórum co audiovisual "A Pasaxe"

publicado a la‎(s)‎ 22/10/2014 1:30 por Asf Galicia

Entre as actividades que estamos a desenvolver no mes do Hábitat, na que a temática é "Voces dos suburbios", hoxe mércores 22, ás 17h no salón de Actos da ETS Arquitectura; terá lugar o visionado do audiovisual "A Pasaxe" e posterior videofórum sobre o audiovisual. Ademáis esta actividade se complementará cunha conferencia sobre os asentamentos chabolistas da periferia da cidade da Coruña, que terá lugar o próximo mércores 29 ás 17h no salón de Actos da ETS Arquitectura.

Sinopse:

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida. Unha historia que amosa a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que  a mellor maneira para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

 

 

Este audiovisual forma parte da liña de Educación para o Desenvolvemento que Arquitectos Sen Fronteiras, dentro do proxecto "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través dá sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" financiado pola Xunta de Galicia, e dentro do Programa de Inclusión Social da poboación dos asentamentos chabolistas da Coruña. Dito programa desenvólvese en catro áreas diferentes de intervención coordinadas entre si: educación, saúde, traballo e habitabilidade nas que se traballa para mellorar as condicións de vida destas persoas.Entre las actividades que estamos desarrollando en el mes del Hábitat, en la que la temática es "Voces de los suburbios", este miércoles 22, a las 17 h en el salón de Actos de la ETS Arquitectura; tendrá lugar el visionado del audiovisual "El Pasaje" y posterior videofórum sobre el audiovisual. Además esta actividad se complementará con una conferencia sobre los asentamientos chabolistas de la periferia de la ciudad de A Coruña, que tendrá lugar el próximo miércoles 29 a las 17 h en el salón de Actos de la ETS Arquitectura.

Sinopsis:
Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Puente Pasaje deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida. Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamientos chabolistas de A Coruña, narrada en viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

Este audiovisual forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo que Arquitectos Sien Fronteras, dentro del proyecto "Proyecto de difusión del derecho al hábitat a través da sensibilización y la educación formal en la comunidad educativa 2013-2014" financiado por la Xunta de Galicia, y dentro del Programa de Inclusión Social de la población de los asentamientos chabolistas de A Coruña. Dicho programa se desarrolla en cuatro áreas diferentes de intervención coordinadas entre sí: educación, salud, trabajo y habitabilidad en las que se trabaja para mejorar las condiciones de vida de estas personas.Exposición mes do Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 13/10/2014 3:27 por Asf Galicia

Cos 19 anos de ASF, realizamos unha exposición para transmitir como traballamos, que significamos, en definitiva, quen somos. Queremos que teña un carácter reflexivo e participativo, facendo que o espectador sexa unha peza máis dentro da proposta expositiva e da propia idiosincrasia de ASF.
Con los 19 años de ASF, hemos realizado una exposición para transmitir cómo trabajamos, qué significamos, en definitiva, quiénes somos. Queremos que tenga un carácter reflexivo y participativo, haciendo que el espectador sea una pieza más dentro de la propuesta expositiva y de la propia idiosincrasia de ASF.


Mes do Hábitat - Voces dos suburbios

publicado a la‎(s)‎ 2/10/2014 8:05 por Alberto Fortes   [ actualizado el 2/10/2014 8:06 ]

Coa celebración do día do Hábitat, organizado por UN-Hábitat, o próximo luns 6 de outubro; dende Arquitectos Sen Fronteiras e coa colaboración da Universidade da Coruña, dentro do proxecto dHábitat, elaboramos un programa de actividades nas que poder aproximarse a temática do hábitat e dándolle voz aos suburbios que existen na nosa cidade e no resto do mundo.

Esperamos contar coa vosa presenza en algunha das actividades plantexadas.

Con la celebración del día del Hábitat, organizado por UNO-Hábitat, el próximo lunes 6 de octubre; desde Arquitectos Sien Fronteras y con la colaboración de la Universidad da Coruña, dentro del proyecto dHábitat, elaboramos un programa de actividades en las que poder aproximarse la temática del hábitat y dándole voz a los suburbios que existen en nuestra ciudad y en el resto del mundo.

Esperamos contar con vuestra presencia en alguna de las actividades planteadas.

Mulleres Colleiteiras na Xornada sobre Responsabilidade Social e Diversidades na UDC

publicado a la‎(s)‎ 30/9/2014 2:49 por Juan ORTiz DELgado

Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña, en colaboración coa Oficina para a Igualdade de Xénero e do ADI (Unidade Universitaria de Atención á Diversidade) organiza a Xornada sobre Responsabilidade Social e Diversidades na UDC, que se celebrará o vindeiro 2 de outubro no Salón de Actos do Campus de Esteiro en Ferrol. A Xornada enmárcase dentro das actividades especiais programadas con motivo da celebración do 25 Aniversario da UDC.

Mulleres Colleiteiras, unha das iniciativas promovidas polo grupo de local de Arquitectos Sen Fronteiras Galicia, participará no evento coa presentación dun audiovisual e un obradoiro de elaboración de xabrón.

A entrada é libre previa inscrición no seguinte enlace: http://www.udc.gal/ocv/formularios/formulario_ferrol.htmlLa Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de laCoruña, en colaboración con la Oficina para la Igualdad de Género y delADI (Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad) organiza la Jornada sobre Responsabilidad Social y Diversidad en la UDC, que se celebrará el próximo 2 de octubre en el Salón de Actos del Campus de Estuario en Ferrol. La Jornada se enmarca dentro de las actividades especiales programadas con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la UDC.

Mulleres Colleiteiras, una de las iniciativas promovidas por el grupo de local de Arquitectos Sin Fronteras Galicia, participará en el evento con la presentación de un audiovisual y un taller de elaboración de jabón.

La entrada es libre previa inscripción en el siguiente enlace: http://www.udc.gal/ocv/formularios/formulario_ferrol.html

ASF-España, galardoada co premio Vassilis Sgoutas 2014 da Unión Internacional de Arquitectxs -UIA-

publicado a la‎(s)‎ 22/6/2014 10:01 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 22/6/2014 10:01 ]

A traxectoria de Arquitectos Sen Fronteiras- España ven de ser galardoada pola Unión Internacional de Arquitectos (UIA) co premio Vassilis Sgoutas 2014 coma recoñecemento os seus vinte anos de traballo nos proxectos en países empobrecidos en todo o mundo.
Os premios UIA crearonse no ano 1961 coma espazo de recoñecemento a profesionais cunha traxectoria de impacto e repercusión internacional nalgún ámbito vinculado á arquitectura. O premio Vassilis Sgoutas, incorporado aos premios UIA no 2008, recoñece aquelas contribucións significativas para mellóra das condicións de vida das comunidades máis empobrecidas do mundo.

Os premios UIA entréganse cada tres anos no marco do International Union of Architects' Triennal World Congress. O congreso deste ano se dearrollará do 3 ao 9 de agosto na cidade de Durban (República Sud-Africana).

Máis información: http://www.uia-architectes.org/

La trayectoria de Arquitectos Sin Fronteras - España ha sido galardonada por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) con el premio Vassilis Sgoutas 2014 en reconocimiento a sus veinte años de proyectos en países empobrecidos de todo el mundo.

Los premios UIA fueron creados en 1961 como espacio de reconocimiento a profesionales cuya trayectoria haya tenido un impacto o repercusión internacional en algún ámbito vinculado a la arquitectura. El premio Vassilis Sgoutas, incorporado a los premios UIA en 2008,  reconoce aquellas contribuciones significativas para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más empobrecidas del mundo.

Los premios UIA se entregan cada tres años en el marco del International Union of Architects' Triennal World Congress. El congreso de este año se dearrollará del 3 al 9 de agosto en la ciudad de Durban (República Sud-Africana).

Más información: http://www.uia-architectes.org/

Unión Internacional de Arquitectos

Presentación do audiovisual 'A Pasaxe'

publicado a la‎(s)‎ 2/6/2014 2:27 por Juan ORTiz DELgado

O vindeiro venres 6 de Xuño ás 20h na Casa da Fariña convidamosvos á presentación do audiovisual 'A Pasaxe'.

Sinopse:

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida. Unha historia que amosa a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que a mellor maneira para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

Dirección: X. López (Chispón)
Realización e montaxe: X. López (Chispón) e Raquel Rei

Este audiovisual forma parte da liña de Educación para o Desenvolvemento que Arquitectos Sen Fronteiras desenvolve dentro do Programa de Inclusión Social da poboación dos asentamentos chabolistas da Coruña. Dito programa desenvólvese en catro áreas diferentes de intervención coordinadas entre si: educación, saúde, traballo e habitabilidade, nas que se traballa para mellorar as condicións de vida destas persoas.

Audiovisual 'A Pasaxe'


El próximo viernes 6 de Junio a las 20h en la Casa da Fariña convidamosvos a la presentación del audiovisual 'A Pasaxe'.

Sinopsis:

Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Ponte Pasaxe deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida. Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamentos chabolistas de A Coruña, narrada en viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

Dirección: X. López (Chispón)
Realización y montaje: X. López (Chispón) y Raquel Rey

Este audiovisual forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo que Arquitectos Sin Fronteras desarrolla dentro del Programa de Inclusión Social de la población de los asentamentos chabolistas de A Coruña. Dicho programa se desarrolla en cuatro áreas diferentes de intervención coordinadas entre sí: educación, salud, trabajo y habitabilidad, en las que se trabaja para mejorar las condiciones de vida de estas personas.

Seminario Hábitat a Escala Humana - Sesión 3

publicado a la‎(s)‎ 29/5/2014 9:04 por Juan ORTiz DELgado

SESIÓN 3 - Luns, 2 de Xuño de 2014 - 16:30h 
Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

SESIÓN 3 - Lunes, 2 de Junio de 2014 - 16:30h 
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña

XESTIÓN SOCIAL DO HÁBITAT
GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

Seminario Hábitat a Escala Humana Sesión 3RAÜL ROBERT | SOSTRE CIVIC
“Novas formas de habitar. Cooperativas de Modelo de Cesión de Uso (MCU). A vivenda como ferramenta de transformación social”
“Nuevas formas de habitar. Cooperativas de Modelo de Cesión de Uso (MCU). La vivienda como herramienta de transformación social”Enxeñeiro industrial por la Universidade Politécnica de Catalunya (UPC) e Máster en Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética polo Instituto Catalán da Enerxía (ICT), na súa actividade profesional coordina proxectos de vivenda social e enerxías renovables e conta con experiencia de campo na África Subsahariana. En 2010 recibiu a distinción como emprendedor social do ano pola Fundación Ashoka. Presidente e fundador de SostreCivic Asociación e SostreCivic SCCL.

SostreCivic Asociación traballa e asesora a administracións, entidades do terceiro sector e persoas en risco de exclusión social, coa finalidade de facer efectivo o dereito de acceso a unha vivenda de calidade en condicións xustas. Promove solucións a situacións de risco hipotecario.

SostreCivic SCCL é unha cooperativa que promove as cooperativas en Modelo de Cesión de Uso (MCU), unha forma de acceso á vivenda entre o aluguer e a propiedade, no cal as socias e socios gozan dun dereito de uso da vivenda indefinido e transmisible a familiares, mediante unha aportación inicial e unha cota mensual asequible.

Máis Información:
 
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Instituto Catalán de la Energía (ICT), en su actividad profesional coordina proyectos de vivienda social y energías renovables y cuenta con experiencia de campo en el África Subsahariana. En 2010 recibió la distinción como emprendedor social del año por la Fundación Ashoka. Presidente y fundador de SostreCivic Asociación y SostreCivic SCCL.

SostreCivic Asociación trabaja y asesora a administraciones, entidades del tercer sector y personas en riesgo de exclusión social, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda de calidad en condiciones justas. Promueve soluciones a situaciones de riesgo hipotecario.

SostreCivic SCCL es una cooperativa que promueve las cooperativas en Modelo de Cesión de Uso (MCU), una forma de acceso a la vivienda entre el alquiler y la propiedad, en el cual las socias y socios disfrutan de un derecho de uso de la vivienda indefinido y transmisible a familiares, me- diante una aportación inicial y una cota mensual asequible.
 
Más Información:


OIHANE RUÍZ + KOLDO TELLERÍA | HIRIA KOLEKTIBOA
“Marco para un planeamento inclusivo; urbanismo no local”Oihane Ruíz é licenciada en Arquitectura pola Universidade do País Vasco (UPV/EHU), especialista en Urbanismo e Medio Ambiente polo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) e profesora no Máster de Igualdade de Mulleres e Homes da UPV/EHU. Forma parte do espazo de traballo colaborativo SanFran38 arkitektura, onde traballa actualmente, e de Pripublikarrak, colectivo de traballo en arte e feminismos.

Koldo Tellería é licenciado en Arquitectura pola Universidade do País Vasco (UPV/EHU), postgrado en Urbanismo polo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) e Máster en Antropoloxía; investigación social aplicada ao medio ambiente pola Universidade Pablo Olavide, Sevilla. Traballou como arquitecto municipal no concello de Urretxu e na actualidade forma parte do estudo de arquitectura A9, de Donostia. Dende 2007 é profesor de Xardinería, Paisaxe e Medio Ambiente, Urbanismo e Proxectos na Escola de Arquitectura da UPV-EHU, así como de Servizos Urbanos na Escola Politécnica ITOP.

Ambos, xunto con Amaia Albeniz e Ane Alonso, fundaron en 2002 Hiria Kolektiboa, como un grupo de traballo, asesoramento, crítica e discusión en torno a temas de xénero e espazo público, urbanismo social, participación e xestión do espazo colectivo. Dende este colectivo viñeron traballando no espazo colectivo e no planeamento urbano, análises socio urbanísticos, así como en procesos de participación cidadá e con perspectiva de xénero a través da participación e realización de innumerables talleres, seminarios, informes, documentais e proxectos integrais.

Máis Información

Publicacións destacadas
Manual para a realización de mapas de análise urbanístico dende a perspectiva de xénero e vida cotiá da cidadanía, mapas da cidade prohibida en concellos da CAPV. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza=Gobierno Vasco, 2010.

Oihane Ruíz es licenciada en Arquitectura por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), especialista en Urbanismo y Medio Ambiente por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y profesora en el Máster de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU. Forma parte del espacio de trabajo colaborativo SanFran38 arkitektura, donde trabaja actualmente, y de Pripublikarrak, colectivo de trabajo en arte y feminismos.

Koldo Tellería es licenciado en Arquitectura por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), postgrado en Urbanismo por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y Máster en Antropología; investigación social aplicada al medio ambiente por la Universidad Pablo Olavide, Sevilla. Trabajó como arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Urretxu y en la actualidad forma parte del estudio de arquitectura A9, de Donostia. Desde 2007 es profesor de Jardinería, Paisaje y Medio Ambiente, Urbanismo y Proyectos en Escuela de Arquitectura de la UPV-EHU, así como de Servicios Urbanos en la Escuela Politécnica ITOP.

Ambos, junto con Amaia Albeniz y Ane Alonso, fundaron en 2002 Hiria Kolektiboa, como un grupo de trabajo, asesoramiento, crítica y discusión en torno a temas de género y espacio público, urbanismo social, participación y gestión del espacio colectivo. Desde este colectivo vinieron trabajando en el espacio colectivo y en el planeamiento urbano, análisis socio urbanísticos, así como en procesos de participación ciudadana y con perspectiva de género a través de la participación y realización de innumerables talleres, seminarios, informes, documentales y proyectos integrales.


Más Información
www.hiriakolektiboa.org/blog

Publicaciones destacadas
Manual de análise urbano: xénero e vida cotiá
Manual para la realización de mapas de análisis urbanístico desde la perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía, mapas de la ciudad prohibida en municipios da CAPV. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza=Gobierno Vasco, 2010.

Biblioteca ASF na BETSAC. BIBLIOTECA PARA O OUTRO 90%

publicado a la‎(s)‎ 22/5/2014 15:54 por Soledad Bugallo Chouciño   [ actualizado el 26/5/2014 5:51 por Asf Galicia ]

A Pasaxe foto Edgar Medina

ASF Galicia cede o seu fondo bibliográfico á BEtsac dentro da actividade do "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" subvencionado pola Xunta e do que ASF é entidade responsable e en consorcio coa UDC, no que participan varios PDI da ETSAC; 
formando o proxecto dHabitat na Escola Técnica Superior de Arquitectura.

Dende a BEtsac, ampliouse a dotación de bibliografía relacionada con la temática grazas á iniciativa da directora Mayra Sanjuán Pedreira. Neste senso contamos coa colaboración de Carlos Ferreiro Diaz. A actividade está coordinada por Lucía García-Cernuda, voluntaria de ASF.

A sección será accesible dende o próximo día 25 de maio ao abeiro do día de Africa. Será acompañada polas imaxes de Plácido Lizancos, Édgar Medina e ASF-Galicia.

Por outra banda estase a implementar o catálogo da mesma na web do proxecto dHabitat.


ASF Galicia cede su fondo bibliográfico a la BEtsac dentro de la actividad del "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través da sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" subvencionada por la Xunta de Galicia y de la que ASF es la entidad responsable y en consorcio con la UDC, en el que participan varios PDI de la ETSAC; formando el proyecto dHabitat en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Desde la BEtsac, se amplió la dotación de bibliografía relacionada coa temática gracias a la iniciativa de la directora Mayra Sanjuán Pedreira. Además de contar con la colaboración de Carlos Ferreiro Diaz. La actividad está siendo coordinada por Lucía Cernuda, voluntaria de ASF Galicia.

La sección será accesible desde el próximo día 25 de mayo coincidiendo con el día de África. Será acompañada de imágenes de Plácido Lizancos, Édgar Medina y ASF-Galicia.

Por otro lado se implementará el catálogo de la misma en la web del proyecto dHabitat.

1-10 of 117