NovasLa producción social del hábitat en Guatemala (streaming)

publicado a la‎(s)‎ 25 de mar. de 2015 8:26 por Asf Galicia

Asamblea anual de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia

publicado a la‎(s)‎ 24 de mar. de 2015 17:17 por Juan ORTiz DELgado

Convócase a Asamblea Anual 2015 de Arquitectura Sen Fronteiras para o vinderio sábado 18 de abril na Sala Sargadelos de Santiago de Compostela, ás 10:00 en primeira convocatoria e ás 10:30 en segunda convocatoria. 

Estamos a organizar unha xornada na que poidamos celebrar os 20 anos de Arquitectura Sen Fronteiras, polo cal teremos unha comida celebración e logo facermos unha tarde lúdica para aquelas persoas que queiran achegarse. 

Se es persoa socia ou voluntaria e tes interese en participar enche o seguinte formulario antes de final de mes.

Contamos coa túa participación, porque a túa opinión é moi importante!

Unha forte aperta,
JD ASF Galicia.


Se convoca la Asamblea Anual 2015 de Arquitectura Sen Fronteiras el próximo sábado 18 de abril en la Sala Sargadelos de Santiago de Compostela, a las 10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria.

Estamos organizando una jornada en la que podamos celebrar los 20 años de Arquitectura Sen Fronteiras, por lo que tendremos una comida celebración y después una tarde lúdica para aquellas personas que quieran acercarse.

Si eres persona socia o voluntaria y tienes interés en participar rellena el siguiente formulario antes de final de mes.

Contamos con tu participación, ¡porque tu opinión es muy importante!

Un fuerte abrazo,
JD ASF Galicia.

Finaliza con éxito o proxecto de mellora do hábitat B´an Chuinklal

publicado a la‎(s)‎ 21 de mar. de 2015 8:03 por Juan ORTiz DELgadoNo pasado mes de decembro finalizáron as actividades do proxecto de mellora do hábitat domiciliar, B´an Chuinklal (bo vivir) desenvolvido por ASF en colaboración coas organizacións locais ASIAPRODI (Asociacion Indígena Campesina Pro-Desarrollo Integral) e FODHAP (Federación de asociacións e organizacións para o desenvolvemento do hábitat popular) e co apoio financeiro da Xunta de Galicia.

O proxecto formulouse co obxectivo mellorar as condicións de hábitat da poboación do Municipio de Champerico, na costa sur de Guatemala; dando así continuidade ao traballo que dende o ano 1997 Arquitectos Sin Fronteras (agora Arquitectura Sin Fronteras) desenvolve nesta rexión.

Como parte deste proxecto construíronse 20 vivendas para familias en condicións de alta vulnerabilidade nas comunidades de Nova Cajolá e Cuchuapán, facilitando o acceso desta poboación a un ámbito doméstico máis seguro e saudable.

Co propósito de dotar dun maior impacto a intervención, a construción de vivendas complementouse cunha serie de obradoiros, a 60 familias das mesmas comunidades, sobre hábitos hixiénicos saudables no ámbito domiciliar; unhas capacitacións que trataron de promover prácticas sinxelas de limpeza, manexo da auga, dos alimentos etc... orientadas a reducir os riscos de contraer enfermidades como a malaria, o dengue ou outros trastornos gastrointestinais e respiratorios que afectan gravemente a estas poboacións.

Por outra parte, o proxecto contemplou unha acción estratéxica a máis longo prazo que se traballou coas autoridades locais. A través dunha serie de obradoiros deuse a coñecer ás estruturas comunitarias e ao Consello de Dirección Municipal de Champerico a nova lei de vivenda de Guatemala e os seus regulamentos operativos; así como diferentes mecanismos de produción social do hábitat. Deste modo, tratouse de fortalecer as capacidades locais para a resolución autónoma dos problemas de vivenda e hábitat na rexión.

Seguindo a lóxica de intervención de ASF tratouse de xerar dinámicas en torno ao proxecto e á construción para o fomento do desenvolvemento local. Neste sentido intentouse fortalecer as estruturas locais, contratouse albaneis e traballadores das comunidades, involucrouse as propias familias no traballo e empregáronse os materiais da cooperativa B´eljuj Q´anil, unha iniciativa produtiva local, cuxo obxectivo é promover o desenvolvemento comunitario nesta rexión.

O traballo serviu, por outra parte, para reforzar a alianza de ASF coa súa contraparte neste área, ASIAPRODI, e para empezar unha nova colaboración coa FODHAP, unha organización con gran traxectoria na defensa do dereito ao hábitat popular en Guatemala e entre cuxos principais logros destaca o impulso da lei de vivenda 9-2012, actualmente en vigor na República e que entende, a diferenza das anteriores, a vivenda como un dereito máis que como un ben de mercado.En el pasado mes de diciembre se han finalizado las actividades del proyecto de mejora del hábitat domiciliar, B´an Chuinklal (buen vivir) llevado a cabo por ASF en colaboración con las organizaciones locales ASIAPRODI (Asociacion Indígena Campesina Pro-Desarrollo Integral) y FODHAP (Federación de asociaciones y organizaciones para el desarrollo del hábitat popular) y con el apoyo financiero de la Xunta de Galicia.

El proyecto se planteó con el objetivo mejorar las condiciones de hábitat de la población del Municipio de Champerico, en la costa sur de Guatemala; dando así continuidad al trabajo que desde el año 1997 Arquitectos Sin Fronteras (ahora Arquitectura Sin Fronteras) desarrolla en esta región.

Como parte de este proyecto se han construido 20 viviendas para familias en condiciones de alta vulnerabilidad en las comunidades de Nueva Cajolá y Cuchuapán, facilitando el acceso de esta población a un entorno doméstico más seguro y saludable.

Con el propósito de dotar de un mayor impacto la intervención, la construcción de viviendas se ha complementado con una serie de talleres, a 60 familias de las mismas comunidades, sobre hábitos higiénicos saludables en el entorno domiciliar; unas capacitaciones que trataron de promover prácticas sencillas de limpieza, manejo del agua, de los alimentos etc… orientadas a reducir los riesgos de contraer enfermedades como la malaria, el dengue u otros trastornos gastrointestinales y respiratorios que afectan gravemente a estas poblaciones.

Por otra parte, el proyecto contempló una acción estratégica a más largo plazo que se trabajó con las autoridades locales. A través de una serie de talleres se dio a conocer a las estructuras comunitarias y al Consejo de Dirección Municipal de Champerico la nueva ley de vivienda de Guatemala y sus reglamentos operativos; así como diferentes mecanismos de producción social del hábitat. De este modo, se trató de fortalecer las capacidades locales para la resolución autónoma de los problemas de vivienda y hábitat en la región.

Siguiendo la lógica de intervención de ASF se trató de generar dinámicas en torno al proyecto y a la construcción para el fomento del desarrollo local. En este sentido se intentó fortalecer las estructuras locales, se contrató a albañiles y trabajadores de las comunidades, se involucró a las propias familias en el trabajo y se emplearon los materiales de la cooperativa B´eljuj Q´anil, una iniciativa productiva local, cuyo objetivo es promover el desarrollo comunitario en esta región.

El trabajo sirvió, por otra parte, para reforzar la alianza de ASF con su contraparte en este área, ASIAPRODI, y para empezar una nueva colaboración con la FODHAP, una organización con gran trayectoria en la defensa del derecho al hábitat popular en Guatemala y entre cuyos principales logros destaca el impulso de la ley de vivienda 9-2012, actualmente en vigor en la República y que entiende, a diferencia de las anteriores, la vivienda como un derecho más que como un bien de mercado.

La producción social del hábitat en Guatemala

publicado a la‎(s)‎ 20 de mar. de 2015 3:00 por Asf Galicia   [ actualizado el 22 de mar. de 2015 12:26 ]

O próximo mércores 25 de marzo, ás 16:30, terá lugar na ETS Arquitectura de A Coruña, a conferencia organizada por Arquitectura Sen Fronteiras, e impartida por Ángel Berna sobre "A produción social do hábitat en Guatemala".

Máis de 40 anos de experiencia traballando co hábitat popular en Guatemala avalan a traxectoria de Ángel. A través de múltiples proxectos e intervencións impulsando o enfoque da produción social do hábitat como principal ferramenta na defensa do dereito a un hábitat digno.

El próximo miércoles 25 de marzo, a las 16:30, tendrá lugar en la ETS Arquitectura de A Coruña, la conferencia organizada por Arquitectura Sien Fronteras, e impartida por Ángel Berna sobre "La producción social del hábitat en Guatemala".

Más de 40 años de experiencia trabajando con el hábitat popular en Guatemala avalan la trayectoria de Ángel. A través de múltiples proyectos e intervenciones impulsando el enfoque de la producción social del hábitat como principal herramienta en la defensa del derecho a un hábitat digno.


Resolución prazas PCR 2015

publicado a la‎(s)‎ 19 de mar. de 2015 15:32 por Asf Galicia

Estando reunida a comisión de valoración das propostas para os PCR 2015 foron aceptadas cinco candidaturas. Unha vez realizadas as entrevistas persoais valoráronse, seguindo os criterios se selección, sendo as candidaturas seleccionadas para os PCR 2015 as de Ana Rivas del Pozo e Beatriz Sierra Romero.

+ información no documento anexo


Estando reunida a comisión de valoración de las propuestas para losPCR 2015 fueron aceptadas cinco candidaturas. Una vez realizadas las entrevistas personales se valoraron, siguiendo los criterios si selección, siendo las candidaturas seleccionadas para los PCR 2015 las de Ana Rivas del PozoBeatriz Sierra Romero.

+ información en el documento anexo

Curso en liña HEH Modulo 3 Dereito á vivenda e á cidade: matrícula aberta ata o domingo 22

publicado a la‎(s)‎ 19 de mar. de 2015 2:20 por Juan ORTiz DELgado

Hábitat a Escala Humana: Módulo 3 Dereito á vivenda e á cidade


O próximo luns 23 de marzo comezará o Módulo 3 Dereito á vivenda e á cidade da segunda edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. O prazo de matrícula para este módulo permanecerá aberto ata o o domingo 22 de marzo.
 • Certificacións: Solicitaranse créditos de libre elección e expedirase certificado de asistencia da Universidade da Coruña
 • Prezo:
  • Persoas socias/voluntarias ASF e desempregadas: 25 €
  • Público xeral: 30 €


El próximo lunes 23 de marzo comenzará el Módulo 3 Derecho a la vivienda y a la ciudad de la segunda edición del curso en línea Hábitat a Escala Humana. El plazo de matrícula para este módulo permanecerá abierto hasta el el domingo 22 de marzo.

 • CertificacionesSe solicitarán créditos de libre elección y se expedirá certificado de asistencia de la Universidad de A Coruña.
 • Precio:
  • Personas socias/voluntarias ASF y desempleadas: 25 €
  • Público general: 30 €

B ‘ELJUJ Q’ANIL, actividades do mes de febreiro

publicado a la‎(s)‎ 13 de mar. de 2015 5:50 por Asf Galicia

Escribimos unha nova entrada para contar o desenvolvemento do proxecto B'eljuj Q'anil desenvolvido en Retalhuleu (Guatemala), e financiado polo Fondo Galego.

No terceiro mes de execución do proxecto finalizouse o diagnóstico do funcionamento da cooperativa Beljuj Q’Anil realizado a través das sesións conxuntas dirixidas polo licenciado Julio García, do Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP). Na actualidade estase a comezar a segunda fase, que inclúe unha revisión dos erros de contabilidade que o diagnóstico revelou e un taller sobre este articular que se realizará o próximo 14 de marzo.

Por outra banda, aínda non se decidiu o prezo apropiado para a venta do block, pero parece que os propios cooperativistas xa son conscientes da importancia de involucrarse neste proceso e calcular un prezo que sexa rendible e competitivo.  


En canto a o empoderamento do grupo de mulleres, xa se realizou un primeiro taller con Raquel Vásquez, da asociación “Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el buen vivir”. Das 20 mulleres beneficiarias tan so puideron participar 5, polo que para as próximas 3 sesións, que continuará o vindeiro sábado, tratarase de difundir máis a actividade.

Respecto á mellora da produtividade e á ampliación da oferta de produtos, continuamos á espera da entrega do carrito transportador e dos novos moldes, cos que se conta en 2‐3 días.   

Xa se cerrou un programa bastante intenso de capacitacións para a creación da páxina web e se decidiu utilizar un aloxamento gratuíto para non ter que pagar mensualidades por este concepto. O próximo xoves día 12 se realizará unha primeira xornada cos cooperativistas (participarán Juventina, Reginaldo, Epifania, Misael, Cruz e Damián) para explicar o posible mantemento da páxina e garantir a súa sustentabilidade.

Tamén queda pendente unha visita de intercambio de experiencias a outras cooperativas, aínda que se vai a adiar un pouco para non saturar o calendario e tamén poder realizala a modo de peche do proxecto.

Finalmente, o diagnóstico de necesidades nas comunidades aínda non comezou, porque o Consello de Autoridades  non quere xerar expectativas tan cedo entre a poboación mentres o proxecto non estea máis avanzado.Escribimos una nueva entrada para contar el desarrollo del proyecto B'eljuj Q'anil desarrollado en Retalhuleu (Guatemala), y financiado por el Fondo Gallego.

En el tercer mes de ejecución del proyecto se finalizó el diagnóstico del funcionamiento de la cooperativa Beljuj Q'Anil realizado a través de las sesiones conjuntas dirigidas por el licenciado Julio García, del Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP). En la actualidad está comenzándose la segunda fase, que incluye una revisión de los errores de contabilidad que el diagnóstico reveló y un taller sobre este articular que se realizará el próximo 14 de marzo.

Por otra banda, aun no se decidió el precio apropiado para la venta del block, pero parece que los propios cooperativistas ya son conscientes de la importancia de involucrarse en este proceso y calcular un precio que sea rentable y competitivo.


En cuanto al empoderamiento del grupo de mujeres, ya se realizó un primer taller con Raquel Vásquez, de la asociación "Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el buen vivir". De las 20 mujeres beneficiarias tan so pudieron participar 5, por el que para las próximas 3 sesiones, que continuará el próximo sábado, se tratará de difundir más la actividad.

Respecto a la mejora de la productividad y a la ampliación de la oferta de productos, continuamos a la espera de la entrega del carrito transportador y de los nuevos moldes, con los que se cuenta en 23 días.

Ya se cerró un programa bastante intenso de capacitaciones para la creación de la página web y se decidió utilizar un alojamiento gratuito para no tener que pagar mensualidades por este concepto. El próximo jueves día 12 se realizará una primera jornada con los cooperativistas (participarán JuventinaReginaldoEpifaniaMisael, Cruz y Damián) para explicar el posible mantenimiento de la página y garantizar su sostenibilidad.

También queda pendiente una visita de intercambio de experiencias a otras cooperativas, aunque se va a adiar un poco para no saturar el calendario y también poder realizarla a modo de cierre del proyecto.

Finalmente, el diagnóstico de necesidades en las comunidades aun no comenzó, porque el Consejo de Autoridades no quiere generar expectativas tan temprano entre la población mientras el proyecto no esté más avanzado.

ASF e Mulleres Colleiteiras visitan o CEIP María Barbeito

publicado a la‎(s)‎ 11 de mar. de 2015 5:09 por Juan ORTiz DELgadoEnmarcada dentro do proxecto de Educación para o Desenvolvemento que estamos a executar dende outubro, vimos organizando unhas xornadas de sensibilización e sostenibilidade nos centros educativos. O pasado 4 de marzo estivemos no CEIP María Barbeito de A Coruña. O aceite doméstico e a súa recollida reduce de xeito salientable os procesos de reciclaxe e supón unha reducción real dos niveis de contaminación da auga. A este respecto contamos coa labor voluntaria e inagotable de Mulleres Colleiterias.


Enmarcadas dentro del proyecto de Educación para el Desarrollo en ejecución desde octubre, estamos organizando unas jornadas de sensibilización y sostenibilidad en los centros educativos. El pasado 4 de marzo estuvimos en el CEIP María Barbeito de A Coruña. El aceite doméstico y su recogida reduce de manera notable los procesos de reciclaje y suponen una reducción real de los niveles de contaminación del agua. A este respecto contamos con la labor voluntaria e inagotable de Mulleres Colleiterias.

La noticia en Mulleres Colleiteiras

Mulleres Colleiteiras está a constituirse como Cooperativa de Traballo

publicado a la‎(s)‎ 10 de mar. de 2015 4:33 por Juan ORTiz DELgado

Temos a grande nova da consolidación e os avances no proceso de constitución dunha cooperativa de economía social por parte das persoas voluntarias que a través da recollida do aceite promoven e emprenden dun xeito ilusionante.

Tras casi dous anos nos que 20 mulleres participaron no proxecto de autoemprego promovido por Arquitectura Sen Fronteiras para adquirir habilidades de cara á súa inserción sociolaboral, e 6 meses nos que varias desas mulleres participaron en talleres de formación específicos sobre cooperativismo (coa colaboración de Hábitat Social e a Rede Eusumo), podemos anunciar que estamos un pasiño máis cerca de conseguir o noso obxectivo. A finais de febreiro un grupo de 4 emprendedoras asinou en asamblea os estatutos e acta constitutiva de Mulleres Colleiteras, Sociedade Cooperativa Galega.

Nos próximos meses continuaremos cos trámites de constitución empresarial, co obxectivo de  convertir a inserción sociolaboral das mulleres participantes nunha realidade, que facilite a integración plena en moitos outros sentidos.
Gran noticia comprobar la consolidación y avances en el proceso de constitución de una cooperativa de economía social por parte de las personas voluntarias que a través de la recogida del aceite promueven y emprenden de manera ilusionante.

Tras casi dos años en los que 20 mujeres participaron en el proyecto de autoempleo promovido por Arquitectura Sin Fronteras para adquirir habilidades de cara a su inserción sociolaboral, y 6 meses en los que varias de ellas participaron en talleres de formación específicos sobre cooperativismo (con la colaboración de Hábitat Social y la Red Eusumo), podemos anunciar que estamos un pasito más cerca de conseguir nuestro objetivo. A finales de febrero un grupo de 4 emprendedoras firmó en asamblea los estatutos y acta constitutiva de Mulleres Colleiteras, Sociedad Cooperativa Gallega.

En los próximos meses continuaremos con los trámites de constitución empresarial, con el objetivo de convertir la inserción sociolaboral de las mujeres participantes en una realidad, que facilite la integración plena en muchos otros sentidos.

Neste día 8 de Marzo ASF-G celebra o día da Muller

publicado a la‎(s)‎ 8 de mar. de 2015 11:49 por Juan ORTiz DELgadoDende ASF Galicia, ONGd que celebra no 2015 a súa segunda década de traballo adicado a defensa dun hábitat digno, quere reivindicar neste ano a eclosión dun proceso que xa no tempo e dende os procesos de traballo que levamos desenvolvendo se ve reflexado dun xeito evidente e constante. A importancia das relacións de xénero e as situacións de desigualdade que a muller coma suxeito vive nos diferentes contextos. A este respecto e promovendo a nivel de organización rexional e do estado anunciamos a materialización na linguaxe desta situación, a nosa propia denominación sobre o cambio a nivel conceptual, que motivó que escomezasemos un proceso de inclusión que ten coma resultado o nome da Arquitectura Sen Fronteras.

Son moitas as razóns e motivacións, escollendose neste senso este día tan sinalado, para facer efectiva e pública unha decisión na que están implicadas, ademáis de aspectos de xénero, aqueloutras vencellados cos concetos inclusivos e multidisciplinaridades nas diferentes escalas de traballo do hábitat abranguindo diferentes áreas de coñecemento – socioloxía, educación, enxeñería, dereito, antropoloxía, ...- , non só asinadas a unha profesión ou persoas coma é o arquitecto, e as súas connotacións terminoloxicas.

Porén convidámosche a participares desta data tan sinalada e facerche notorio o cambio, que coa lóxica da nosa visión, misión e valores procuramos desenvolver dun xeito continuo coma ata ágora.

A linguaxe, ferramenta e base da comunicación humana, onde se poñen en xogo os intercambios de pareceres é un importante canal para reflexar as diferenzas e atopar puntos de encontro, poderá a partires de agora incorporar a través dunha linguaxe inclusiva a realidade do traballo cotiá de moitas persoas voluntarias e técnicas que participan da nosa organización.

A este respecto la campaña a nivel estatal A partires de Hoxe_ Arquitectura sen fronteiras “ Somos unha ONG sen barreiras... tamén no noso nome" densenvolvida pola equipa de Comunicación nestes meses. Información da campaña 

Dende Galicia programamos, alineadas coa mesma, accións complementarias dentro de diversos proxectos coma Educación para o Desenvolvemento a través do módulo específico de Hábitat e Xénero que se está a celebrar dende o pasado 2 de Marzo dentro do o curso en liña Hábitat a Escala Huamna.Tendo previsto celebrar nos próximos meses un ciclo de relatorios en torno a temática de Xénero dentro do seminario Hábitat a Escala Humana.

Non podemos esquecer e resaltar o segundo aniversario de Mulleres Colleiterias -hoxe 8 de Marzo- o que felicitamos de xeito especial tódolos logros acadados ata o de agora.

Convidámoste pois a participares en tódas e cada unha delas.

Desde ASF Galicia, ONGd, que celebra en el 2015 su segunda década de trabajo dedicada a la defensa de un hábitat digno, quiere reivindicar en este año la eclosión de un proceso que ya en el tiempo y desde los procesos de trabajo que llevamos desarrollando se ve reflejado de manera evidente y constante. La importancia de las relaciones de género y las situaciones de desigualdad que la mujer como sujeto vive en los diferentes contextos. A este respecto y promoviendo tanto a nivel de organización regional y del estado anunciamos la materialización en el lenguaje de esta situación, nuestra propia denominación sobre el cambio a nivel conceptual, que motivó que comenzásemos un proceso de inclusión que tiene como resultado el nombre de la Arquitectura Sin Fronteras.

Son muchas las razones y motivaciones, escogiéndose en este sentido este día tan señalado, para hacer efectiva y pública una decisión en la que están implicados, además de aspectos de género, aquellos que tienen que ver con los conceptos inclusivos y multidisciplinares en las diferentes escalas de trabajo del hábitat que abarcan diferentes áreas de conocimiento - sociología, educación, ingeniería, derecho, antropología... - , no sólo propias de una profesión o personas como es la de arquitecto, y sus connotaciones terminológicas.

Por tanto te invitamos a participar de esta fecha tan señalada y te hacemos notorio el cambio, que con la lógica de nuestra visión, misión y valores procuramos desarrollar de una manera continua como hasta ahora.

El lenguaje, herramienta y base de la comunicación humana, donde se ponen en juego los intercambios de parecer, es un importante canal para reflejar las diferencias y encontrar puntos de encuentro, podrá incorporar a partir de ahora a través de un lenguaje inclusivo la realidad del trabajo cotidiana de muchas personas voluntarias y técnicas que participan de nuestra organización.

A este respecto la campaña a nivel estatal A partir de Hoy_ Arquitectura sin fronteras "Somos una ONG sin barreras ... también en nuestro nombre" desarrollada por el equipo de Comunicación en estos meses. Información de la campaña

Desde Galicia programamos, alineadas con la misma, acciones complementarias dentro de diversos proyectos como Educación para el Desarrollo a través del módulo específico de Hábitat y Género que se está celebrando desde el pasado 2 de Marzo dentro del curso en línea Hábitat a escala Huamna.Teniendo previsto celebrar en los próximos meses un ciclo de ponencias en torno a la temática de Género dentro del seminario Hábitat a Escala Humana.

No podemos olvidar y resaltar el segundo aniversario de Mulleres Colleiterias -hoy 8 de Marzo- proyecto al que felicitamos de manera especial por todos los logros conseguidos hasta ahora.

Te invitamos pues a participar en tódas y cada una de ellas.

1-10 of 146