NovasResolución da convocatoria para a Avaliación do proxecto de EpD DH 2014-15

publicado a la‎(s)‎ 21 may. 2015 10:01 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

Estando reunida a comisión de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia de valoración  das propostas para a elaboración da Avaliación do proxecto de EpD 2014-15 foron aceptadas as seguintes candidaturas por entregar toda a documentación: Grupo AID Social

Tratándose da única proposta presentada decidiuse proceder á súa selección directa.

Estando reunida la comisión de valoración de las propuestas para la elaboración de la Evalaución del proyecto de EpD 2014-15 fueron aceptadas las siguientes candidaturas por entregar toda la documentación: Grupo AID Social

Tratándose de la única propuesta presentada se decidió proceder a su selección directa.

Asamblea Xeneral de socios de Arquitectura Sin Fronteras 2015

publicado a la‎(s)‎ 19 may. 2015 5:54 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 19 may. 2015 6:06 ]

Germán López Mena, presidente da Xunta Directiva de Arquitectura Sin Fronteras remitiu ás diferentes demarcacións territoriais a convocatoria para a Asemblea Xeneral de socios/ás, en sesión ordinaria e extraordinaria, e a elección a membros da Xunta Directiva que, estatutariamente, cesan no seu mandato:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
 • 1ª Convocatoria
  • Xoves 18 de xuño de 2015
 • 2ª Convocatoria
  • Venres 19 de xuño de 2015, de 17:30h a 19:30h (hora estimada)
  • ASF-Madrid, Colexio oficial de Arquitectos de Madrid, c/ Hortaleza 63, Madrid

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
 • 1ª Convocatoria
  • Xoves 18 de xuño de 2015
 • 2ª Convocatoria
  • Venres 19 de xuño de 2015, de 19:30h a 20:30h (hora estimada)
  • ASF-Madrid, Colexio oficial de Arquitectos de Madrid, c/ Hortaleza 63, Madrid
A orde do día de cada unha das asembleas, provisionais polo momento, poderán consultarse xunto co resto de documentación relacionada na Oficina Central e resto de Demarcacións a partir do 11 de xuño. Todos aqueles/ás socios/ás e demarcacións territoriais que desexen propoñer a inclusión dalgunha cuestión na orde do día da asemblea deberán comunicalo á Oficina Central antes do 5 de Xuño de 2015, razoando axeitadamente as motivacións da proposta. As comunicacións realizaranse ao seguinte correo electrónico: asf@asfes.org.Germán López Mena, presidente de la Junta Directiva de Arquitectura Sin Fronteras ha remitido a las diferentes demarcaciones territoriales la convocatoria para la Asamblea General de socios/as, en sesión ordinaria y extraordinaria, y la elección a miembros de la Junta Directiva que, estatutariamente, cesan en su mandato:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 • 1ª Convocatoria
  • Jueves 18 de junio de 2015
 • 2ª Convocatoria
  • Viernes 19 de junio de 2015, de 17:30h a 19:30h (hora estimada)
  • ASF-Madrid, Colegio oficial de Arquitectos de Madrid, c/ Hortaleza 63, Madrid

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
 • 1ª Convocatoria
  • Jueves 18 de junio de 2015
 • 2ª Convocatoria
  • Viernes 19 de junio de 2015, de 19:30h a 20:30h (hora estimada)
  • ASF-Madrid, Colegio oficial de Arquitectos de Madrid, c/ Hortaleza 63, Madrid
El orden del día de cada una de las asambleas, provisionales por el momento, podrán consultarse junto con el resto de documentación relacionada en la Oficina Central y resto de Demarcaciones a partir del 11 de junio. Todos aquellos/as socios/as y demarcaciones territoriales que deseen proponer la inclusión de alguna cuestión en el orden del día de la asamblea deberán comunicarlo a la Oficina Central antes del 5 de Junio de 2015, razonando adecuadamente las motivaciones de la propuesta. Las comunicaciones se realizarán al siguiente e-mail: asf@asfes.org.

Cooperación Galega subvencionará dous proxectos de ASF en Guatemala a executar en 2015-16

publicado a la‎(s)‎ 12 may. 2015 3:01 por Juan ORTiz DELgado

O pasado 24 de abril a Cooperación Galega facía pública a resolución da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos e microproxectos de Cooperación para o Desenvolvemento, a executar no período 2015-2016 no exterior. A dotación orzamentaria ascende a 3.650.000 €, que se repartirán entre 23 proxectos (18 de ONGD, 4 doutros axentes e 1 microproxecto) do total de 66 proxectos presentados. Arquitectura Sen Fronteiras presentouse con dous proxectos, resultando ambos aprobados e subvencionados:

Mellora da calidade educativa con pertinencia cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos da nenez e a xuventude de El Rosario, Municipio de Champerico, Guatemala, subvencionada con 223.400 € e cun orzamento total de 258.800,50 €. Este proxecto, executado en consorcio coa Asociación Proyde, e coas contrapartes ASIAPRODI e PRODESSA permitirá, entre outros obxectivos, a ampliación e mellora dun Instituto de Ensinanza Secundaria Básica na comunidade de El Rosario.

Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliar saudable da poboación máis vulnerable do departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfase nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e cooperativas, Fase 2, Guatemala, subvencionada con 175.000 € e cun orzamento total de 229.563,84 €. Este proxecto supón a continuidade directa do executado entre setembro e decembro de 2014, e implica a construcción de 34 novas vivendas e formacións en hábitos hixiénicos saudables, para o que se contará de novo coa participación imprescindible de ASIAPRODI e o FODHAP.

A execución de estes proxectos permitirá a Arquitectura Sen Fronteiras-Galicia continuar o labor que dende hai anos vén desenvolvendo en Guatemala.El pasado 24 de abril la Cooperación Galega hacía pública la resolución de la convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos y microproyectos de Cooperación para el Desarrollo, a ejecutar en el periodo 2015-2016 en el exterior. La dotación presupuestaria asciende a 3.650.000€, que se repartirán entre 23 proyectos (18 de ONGD, 4 de otros agentes y 1 microproyecto) del total de 66 proyectos presentados. Arquitectura Sen Fronteiras se presentó con dos proyectos, resultando ambos aprobados y subvencionados:

- Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y de género, para la garantía de los derechos de la niñez y la juventud de El Rosario, Municipio de Champerico. Guatemala, subvencionada con 223.400€ y con un presupuesto total de 258.800,50€. Este proyecto, ejecutado en consorcio con la Asociación Proyde, y con las contrapartes ASIAPRODI y PRODESSA permitirá, entre otros objetivos, la ampliación y mejora de un Instituto de Enseñanza Secundaria Básica en la comunidad de El Rosario.

- Mejora de las condiciones de acceso a un hábitat domiciliar saludable de la población más vulnerable del departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfasis en las mujeres viudas o solteras, a través de un proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipales, organizaciones sociales y cooperativas, Fase 2, Guatemala, subvencionada con 175.000€ y con un presupuesto total de 229.563,84€. Este proyecto supone la continuidad directa del ejecutado entre septiembre y diciembre de 2014, e implica la construcción de 34 nuevas viviendas y la formación en hábitos higiénicos saludables, para el que se contará de nuevo con la participación imprescindible de ASIAPRODI y el FODHAP.

La ejecución de estos proyectos permitirán a Arquitectura Sin Fronteras-Galicia continuar la labor que desde hace años viene desarrollando en Guatemala.

Seminario HaEH 2015 - Sesión 3: Xestión Social do Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 11 may. 2015 9:06 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 11 may. 2015 9:09 ]O próximo venres 15 de maio a partir das 11:00 horas na Escola de Arquitectura da Coruña, terá lugar a terceira sesión do Seminario Hábitat aEscala Humana do 2015, baixo o título 'Xestión Social do Hábitat'.

A asistencia é libre, as inscricións son gratuítas e darán acceso a un certificado de asistencia e ao correspondente recoñecemento de créditos de libre elección por parte da Universidade da Coruña para aquelas persoas que asistan ao 75% das sesións (en tramitación).


Participarán:

RITA RADL PHILLIPP | 11:00h
"La socialización en función del género: aspectos diversos" 

Licenciada en Socioloxía, Ciencias da Educación e Psicología na Universidad de Darmstadt e Frankfurt (Alemaña), doctorouse na Universidade de Santiago de Compostela, onde é profesora dende o curso 1979/80. Catedrática de Socioloxía, no campo da “Socioloxía da Educación”, na Facultad de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Dirixe o "Grupo interdisciplinar dos estudos das Mulleres" desta Universidade, primeiro grupo de investigación sobre Educación e Xénero nunha Universidade Galega.


MARÍA PRATS FERRET | 12:00h 
"Miradas inclusivas para repensar el espacio urbano" 

Doctora en Xeografía Humana, Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Profesora Titular de Análise Xeográfico Rexional do Departamento de Xeografía da UAB. Membro do Grupo de Investigación en Xeografía e Xénero do mesmo Departamento. Membro do Instituto Interuniversitario de Estudos de Mulleres e Xénero. Participou en proxectos de investigación e ten publicado diversos artigos e capítulos de libros relacionados cos seus principais temas de investigación: espazos públicos e usos do tempo dende unha perspectiva de xénero; xeografías da infancia e a xuventude; estudos africanos: mulleres e desenvolvemento.JOSÉ EXPÓSITO | 16:00h 
“Os homes pola igualdade: a experiencia dos Micromachiños en Compostela” 

Axente de Igualdade e socio fundador de Lilith Acción Social e Educativa, empresa adicada á investigación e á intervención en proxectos sociais dende a perspectiva de xénero e materializada hoxe en día na libraria feminista "Lila de Lilith" en Santiago de Compostela. Forma parte do colectivo Micromachinhos, grupo de homes de Compostela que tratan os conceptos de novas masculinidades a través do autocoñecemento e das reflexións, observacións e viviencias entre eles e os roles masculinos aceptados e asimilados pola sociedade, identificándoos e debaténdoos. 


Haberá streaming de vídeo en directo.

Se queredes ver algunha das conferencias das sesións anteriores podedes velas na seguinte lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAfdCiZtlcHoOGVK3Wvabb_jmHU6OpV_


El próximo viernes 15 de mayo a partir de las 11:00 horas en la Escuela de Arquitectura de la Coruña, tendrá lugar la tercera sesión del Seminario Hábitat a Escala Humana del 2015, bajo el título 'Gestión Social del Hábitat'.

La asistencia será libre, las inscripciones gratuitas y darán acceso a un certificado de asistencia y al correspondiente reconocimiento de créditos de libre elección por parte de la Universidad de la Coruña para aquellas personas que asistan al 75% de las sesiones (en tramitación).


Participarán:

RITA RADL PHILLIPP | 11:00h
"La socialización en función de él género: aspectos diversos"

Licenciada en Sociología, Ciencias de la Educación y Psicología en la Universidad de Darmstadt y Frankfurt (Alemania), se doctoró en la Universidad de Santiago de Compostela, donde es profesora desde el curso 1979/80. Catedrática de Sociología, en el campo de la "Sociología de la Educación", en la Facultad de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Dirige el "Grupo interdisciplinar de los estudios de las Mujeres" de esta Universidad, primer grupo de investigación sobre Educación y Género en una Universidad Gallega.


MARÍA PRATS FERRET | 12:00h
"Miradas inclusivas para repensar él espacio urbano"

Doctora en Geografía Humana, Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la UAB. Miembro del Grupo de Investigación en Geografía y Género del mismo Departamento. Miembro del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género. Participó en proyectos de investigación y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros relacionados con sus principales temas de investigación: espacios públicos y usos del tiempo desde una perspectiva de género; geografías de la infancia y la juventud; estudios africanos: mujeres y desarrollo.JOSÉ EXPÓSITO | 16:00h
"Los hombres por la igualdad: la experiencia de los Micromachiños en Compostela"

Agente de Igualdad y socio fundador de Lilith Acción Social y Educativa, empresa dedicada a la investigación y a la intervención en proyectos sociales desde la perspectiva de género y materializada hoy en día en la librería feminista "Lila de Lilith" en Santiago de Compostela. Forma parte del colectivo Micromachinhos, grupo de hombres de Compostela que tratan los conceptos de nuevas masculinidades a través del autoconocimiento y de las reflexiones, observaciones y vivencias entre ellos y los roles masculinos aceptados y asimilados por la sociedad, identificándolos y debatiéndolos.


Habrá streaming de vídeo en directo.

Si queréis ver alguna de las conferencias de las sesiones anteriores puede velas en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAfdCiZtlcHoOGVK3Wvabb_jmHU6OpV_

Convocatoria para a realización da Avaliación do proxecto de EpD 2014-2015

publicado a la‎(s)‎ 8 may. 2015 5:07 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

A través da presente convocatoria se seleccionará a unha persoa ou equipo consultor para a realización da Avaliación Externa do proxecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa”; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, a Universidade da Coruña (UDC) e a Subdirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia.

O obxectivo da convocatoria é desenvolver a Avaliación Externa do proceso formativo e de sensibilización desenvolvido concretamente no ámbito universitario da UDC a través de diversas actividades como o Seminario "Hábitat a Escala Humana", o curso en liña “Hábitat a Escala Humana", un encontro científico e diversas actividades de sensibilización en torno á semana do Hábitat 2015. 

Este proxecto cubre varias dimensións da Educación para o Desenvolvemento (Sensibilización, Formación, Investigación e Intercambio de experiencias) e incide no colectivo profesional e académico da arquitectura, o urbanismo e a cooperación, así como na sociedade en xeral. Se espera que a través da avaliación do mismo se analicen qué factores potencian e dificultan a estratexia formativa emprendida na súa execución e o avance do programa valorando a adecuación do diseño inicial e os mecanismos operativos e de xestión para o cumprimento do resultado proposto.

Esto facilitará un indicador do proceso formativo emprendido por ASF dende 2013 no entorno da UDC e especialmente na Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) sobre as seguintes temáticas: dereito ao hábitat, xestión social, intervención social e tecnoloxías apropiadas e especialmente nos temas relacionadas co xénero e a sustentabilidade.

A asistencia técnica contará coas seguintes tareas resumidas en 4 fases dende Maio a Octubre de 2015:
Fase 1 - Elaboración da planificación da avaliación. Definición e deseño.
Fase 2 - Execución e recopilación de información necesaria.
Fase 3 - Redacción de informe de síntesis final.
Fase 4 - Difusión.

A elaboración da avaliación será obxecto dunha retribución bruta de 1.100,00€. As persoas ou equipos interesados deberán enviar a súa candidatura á dirección gteducación.gal@asfes.org antes do día 17 de Maio de 2015, xunto coa documentación detaiada no arquivo anexo.

A través de la presente convocatoria se seleccionará a una persona o equipo consultor para la realización de la Evaluación Externa del proyecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa”; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, la Universidade da Coruña (UDC) y la Subdirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta de Galicia.

El objetivo de la convocatoria es desarrollar la Evaluación Externa del proceso formativo y de sensibilización desarrollado concretamente en el ámbito universitario de la UDC a través de diversas actividades como el Seminario "Hábitat a Escala Humana" el curso en línea “Hábitat a Escala Humana",un encuentro científico y diversas actividades de sensibilización en torno a la semana del Hábitat 2015. 

Este proyecto cubre varias dimensiones de la Educación para el Desarrollo (Sensibilización, Formación, Investigación e Intercambio de experiencias) e incide en el colectivo profesional y académico de la arquitectura, el urbanismo y la cooperación, así como en la sociedad en general. Se espera que a través de la evaluación del mismo se analicen qué factores potencian y dificultan la estrategia formativa emprendida en su ejecución y el avance del programa valorando la adecuación del diseño inicial y los mecanismos operativos y de gestión para el cumplimiento del resultado propuesto.

Esto facilitará un indicador del proceso formativo emprendido por ASF desde 2013 en el entorno de la UDC y especialmente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) sobre las siguientes temáticas: derecho al hábitat, gestión social, intervención social y tecnologías apropiadas y especialmente en los temas relacionadas con el género y la sostenibilidad.

La asistencia técnica contará con las siguientes tareas resumidas en 4 fases desde Mayo a Octubre de 2015:

Fase 1 - Elaboración de la planificación de la evaluación. Definición y diseño.
Fase 2 - Ejecución y recopilación de información necesaria.
Fase 3 - Redacción de informe de síntesis final.
Fase 4 - Difusión.

La elaboración de la evaluación será objeto de una retribución bruta de 1.100,00€. Las personas o equipos interesados deberán enviar su candidatura a la dirección gteducación.gal@asfes.org antes del día 17 de Mayo de 2015, junto con la documentación detallada en el archivo anexo.

Cooperativas de Guatemala e Galicia informan mañá sobre a economía social en Abegondo

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2015 5:10 por Juan ORTiz DELgadoBergondo, 5 de maio, 18 horas
Aula multimedia do Consistorio

Cooperativas de Guatemala e Galicia participarán o martes 5 de maio en Bergondo nun encontro para dar a coñecer estas iniciativas de economía social. A actividade vincúlase ao proxecto de cooperación para o desenvolvemento a través do cal Arquitecturas Sen Fronteiras apoia á cooperativa B’eljuj Q’anil, dedicada aos materiais de construción, co financiamento do Fondo Galego de Cooperación e Solidadridade, entidade da que o Concello é socio. A entrada será libre ata completar aforo.

Baixo o título ‘Coop é activas, procesos de autodesenvolvemento cooperativo’, a xornada desenvolverase na aula multimedia do Consistorio a partir das 18 horas, e contará coa presenza da cooperativa local Hábitat Social, dedicada a arquitectura, urbanismo e ciencias sociais. Intervirán asemade a cooperativa Mulleres Colleiteiras, promovida por ASF na Coruña, que avoga polo autoemprego de mulleres en situación de exclusión social a través da xestión do aceite doméstico usado, e a cooperativa B’eljuj Q’anil, por videoconferencia. Tras a presentación das diferentes experiencias, abrirase un espazo de debate para intercambiar impresións co público e profundar nos procesos de autodesenvolvemento comunitario a través do traballo cooperativo, tanto en contextos internacionais como locais. 

Como membro do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, o Concello de Abegondo cofinancia o proxecto de Arquitectura sen Fronteiras en Guatemala para fortalecer a cooperativa de materiais de construción B’eljuj Q’anil, onde ademais os beneficios se invisten en necesidades comunitarias. Apóianse así os procesos de desenvolvemento en 16 comunidades campesiñas do municipio de Champerico, coa Asociación indíxena agropecuaria pro desenvolvemento rural como parceiro en terreo. Búscase mellorar a xestión e a produtividade a través de formacións, a diversificación da oferta, campañas para ampliar mercado, visitas de intercambio, mellora de instalacións, etc. Ao tempo reactívase a organización e participación da veciñanza, sobre todo das mulleres.


Bergondo, 5 de mayo, 18 horas
Aula multimedia del Consistorio

Cooperativas de Guatemala y Galicia participarán el martes 5 de mayo en Bergondo en un encuentro para dar a conocer estas iniciativas de economía social. La actividad se vincula al proyecto de cooperación para el desarrollo a través del cual Arquitecturas Sen Fronteiras apoya a la cooperativa B'eljuj Q'anil, dedicada a los materiales de construcción, con la financiación del Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, entidad de la que el Ayuntamiento es socio. La entrada será libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'Coop é activas, procesos de autodesarrollo cooperativo', la jornada se desarrollará en el aula multimedia del Consistorio a partir de las 18 horas, y contará con la presencia de la cooperativa local Hábitat Social, dedicada a arquitectura, urbanismo y ciencias sociales. Intervendrán al mismo tiempo la cooperativa Mulleres Colleiteiras, promovida por ASF en A Coruña, que aboga por el autoempleo de mujeres en situación de exclusión social a través de la gestión del aceite doméstico usado, y la cooperativa B'eljuj Q'anil, por videoconferencia. Tras la presentación de las diferentes experiencias, se abrirá un espacio de debate para intercambiar impresiones con el público y profundizar en los procesos de autodesarrollo comunitario a través del trabajo cooperativo, tanto en contextos internacionales como locales.

Como miembro del Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, el Ayuntamiento de Abegondo cofinancia el proyecto de Arquitectura Sen Fronteiras en Guatemala para fortalecer la cooperativa de materiales de construcción B'eljuj Q'anil, donde además los beneficios se invierten en necesidades comunitarias. Se apoyan así los procesos de desarrollo en 16 comunidades campesinas del municipio de Champerico, con la Asociación indígena agropecuaria pro desarrollo rural como aparcero en terreno. Se busca mejorar la gestión y la productividad a través de formaciones, la diversificación de la oferta, campañas para ampliar mercado, visitas de intercambio, mejora de instalaciones, etc., al tiempo se reactiva la organización y participación de la vecindad, sobre todo de las mujeres.


O Fondo Galego publica o 'Infórmate ao Fondo' do 1º trimestre do 2015

publicado a la‎(s)‎ 2 may. 2015 8:43 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 2 may. 2015 8:46 ]

Xa está dispoñible o nº137 de 'Infórmate ao Fondo', o boletín informativo do Fondo Galego correspondente ao primeiro trimestre de 2015. Entre outras novas, os avances no proxecto da cooperativa B'eljuj q'anil que Arquitectura Sen Fronteiras vén desenvolvendo dende hai uns anos en Guatemala.

Toda a información a podedes ver no boletín:

Ya está disponible el nº137 de 'Infórmate ao Fondo', el boletín informativo del Fondo Galego correspondiente al primer trimestre de 2015. Entre otras noticias, los avances en el proyecto de la cooperativa B’eljuj q’anil que Arquitectura Sen Fronteiras viene desarrollando desde hace unos años en Guatemala.

Curso en liña HEH Modulo 5 Intervención Social: matrícula aberta ata o domingo 17 de maio

publicado a la‎(s)‎ 29 abr. 2015 11:33 por Juan ORTiz DELgadoO luns 18 de maio comezará o Módulo 5 Intervención Social da segunda edición do curso en liña Hábitat a Escala HumanaO prazo de matrícula para este módulo permanecerá aberto ata o o domingo 17 de maio.
 • Certificacións: Solicitaranse créditos de libre elección e expedirase certificado de asistencia da Universidade da Coruña
 • Prezo:
  • Persoas socias/voluntarias ASF e desempregadas: 25 €
  • Público xeral: 30 €

El lunes 18 de mayo comenzará el Módulo 5 Intervención Social de la segunda edición del curso en línea Hábitat a Escala HumanaEl plazo de matrícula para este módulo permanecerá abierto hasta el el domingo 17 de mayo.

 • CertificacionesSe solicitarán créditos de libre elección y se expedirá certificado de asistencia de la Universidad de A Coruña.
 • Precio:
  • Personas socias/voluntarias ASF y desempleadas: 25 €
  • Público general: 30 €

Seminario HaEH 2015 - Sesión 2: Xestión Social do Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 22 abr. 2015 3:11 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 22 abr. 2015 4:06 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia ]O próximo venres 24 de abril a partir das 10:30 horas na Escola de Arquitectura da Coruña, terá lugar a segunda sesión do Seminario Hábitat a Escala Humana do 2015, baixo o título 'Xestión Social do Hábitat'.

A asistencia é libre, as inscricións son gratuítas e darán acceso a un certificado de asistencia e ao correspondente recoñecemento de créditos de libre elección por parte da Universidade da Coruña para aquelas persoas que asistan ao 75% das sesións (en tramitación). Estarán abertas ata o día 24 de Abril antes das 12:00h e pódense realizar a través do seguinte formulario.


Participarán:

10:30h
MARTA FONSECA – COL·LECTIU PUNT 6
VIDA COTIÁ E MOBILIDADE

Arquitecta pola Universidade Nacional de Medellín, Colombia. Dende 1991, colabora na redacción de proxectos arquitectónicos en Barcelona. É docente do curso 'La casa sin género' no Máster 'Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI' da UPC - Universidade Politécnica de Catalunya e no curso 'Planificando ciudades con ojos de mujeres: urbanismo y género' na Escola da Muller.

Dende 2005, traballa co Col·lectiu Punt 6, grupo multidisciplinar formado por Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Zaida Muxí, Sara Ortíz e Blanca Gutiérrez, na implementación e aplicación da perspectiva de xénero no proxecto arquitectónico e urbano en diversos ámbitos: participación, formación, reivindicación e investigación.

+ Información: www.punt6.org


12:00h
ANA GALLEGO
TALLER DE ARQUITECTURA TÁCTIL; CORPO E ESPAZO

Arquitecta especialista en urbanismo pola ETSAC en 2003 e con posgrados en 'Programa internacional de arquitectura' da Escola TKK de Helsinki e 'Arquitectura efímera: arquitectura y artesania' da ETSAB. Actualmente imparte un obradoiro de arquitectura para grupos infantiles de altas capacidades intelectuais, no marco dun proxecto iniciativa do Departamento de Psicoloxía evolutiva da Facultade de Ciencias da Educación da USC e se atopa elaborando unha tese doctoral sobre 'Fenomenoloxía e paisaxe'. Forma parte do grupo de investigación Persona-Ambiente do Departamento de Psicoloxía da Unviersidade de A Coruña.


16:30h
JOANA COVELO + IAGO VALVERDE
SE FALARA O MONTE

Joana é arquitecta pola ETSAC en 2012, e complementou o seus estudos con becas en Palermo e Rio de Janeiro. En 2013 desenvolveu o seu primeiro proxecto en Vincios, 'Cartografías Sensibles', e a finais de ese mismo ano é becada para facer unha investigación na Universidade Roma Tre. Actualmente traballa no estudo Castroferro (Vigo).

Iago Valverde, estudante de arquitectura na ETSAC. Dende 2012 colabora activamente en arquitecturadegalicia.eu, un proxecto de divulgación de arquitectura contemporánea, e en 2013 forma parte do proxecto 'Cartografías Sensibles'.Haberá streaming de vídeo en directo.


El próximo viernes 24 de abril a partir de las 10:30 horas en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, tendrá lugar la segunda sesión del Seminario Hábitat a Escala Humana del 2015, bajo el título 'Gestión Social del Hábitat'.

La asistencia es libre, las inscripciones son gratuitas y darán acceso a un certificado de asistencia y al correspondiente reconocimiento de créditos de libre elección por parte de la Universidad de A Coruña para aquellas personas que asistan al 75% de las sesiones (en tramitación). Estarán abiertas hasta el día 24 de Abril antes de las 12:00h y se pueden realizar a través del siguiente formulario.

Participarán:

10:30h
MARTA FONSECA – COL·LECTIU PUNT 6
VIDA COTIDIANA Y MOBILIDAD

Arquitecta por la Universidad Nacional de Medellin, Colombia. Desde 1991, colabora en la redacción de proyectos arquitectónicos en Barcelona. Es docente del curso 'La casa sin género' en el Master 'Laboratorio de la Vivienda de él siglo XXI' de la UPC - Universidad Politecnica de Cataluna y en el curso 'Planificando ciudades con ojos de mujeres: urbanismo y genero' en la Escuela de la Mujer.

Desde 2005, trabaja con el Col·lectiu Punt 6, grupo multidisciplinar formado por Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Zaida Muxi, Sara Ortiz y Blanca Gutierrez, en la implementación y aplicación de la perspectiva de género en el proyecto arquitectónico y urbano en diversos ámbitosparticipaciónformaciónreivindicación y investigación.

+ Información: www.punt6.org


12:00h
ANA GALLEGO
TALLER DE ARQUITECTURA TÁCTIL; CUERPO Y ESPACIO

Arquitecta especialista en urbanismo por la ETSAC en 2003 y con postgrados en 'Programa internacional de arquitectura' de la Escuela TKK de Helsinki y 'Arquitectura efímera: arquitectura y artesanía' de la ETSAB. Actualmente imparte un taller de arquitectura para grupos infantiles de altas capacidades intelectuales, en el marco de un proyecto iniciativa del Departamento de Psicología evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC y se encuentra elaborando una tesis doctoral sobre 'Fenomenología y paisaje'. Forma parte del grupo de investigación Persona-Ambiente del Departamento de Psicología de la Unviersidad de A Coruña.


16:30h
JOANA COVELO + IAGO VALVERDE
SI EL MONTE HABLARA

Joana es arquitecta por la ETSAC en 2012, y complementó sus estudios con becas en Palermo y Rio de Janeiro. En 2013 desarrolló su primer proyecto en Vincios, 'Cartografias Sensibles', y a finales de ese mismo año es becada para hacer una investigación en la Universidad Roma Tre. Actualmente trabaja en el estudio Castroferro (Vigo).

Iago Valverde, estudiante de arquitectura en la ETSAC. Desde 2012 colabora activamente en arquitecturadegalicia.eu, un proyecto de divulgación de arquitectura contemporánea, y en 2013 forma parte del proyecto 'Cartografías Sensibles'.Habrá streaming de vídeo en directo.

Web Recursos Educativos ASF

publicado a la‎(s)‎ 21 abr. 2015 1:56 por Juan ORTiz DELgado

Recursos Educativos ASF


Hoxe temos o pracer de anunciar un novo espazo web de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia que nace co apoio de Cooperación Galega e a Xunta de Galicia. En RECURSOS EDUCATIVOS ASF recompilamos aqueles recursos de elaboración propia que puxemos en práctica ao longo destes anos, e alí estarán os que estean por vir.

Todo se distribúe con licenza Creative Commons. Invitamos calquera interesado que se apropie desas actividades e as adapte ás súas propias necesidades. Clasificadas en catro categorías: videoforums, unidades didácticas, concursos e exposicións, cada ficha contén unha descrición do recurso xunto con enlaces para descargar diverso tipo de documentación que permita a súa posta en práctica ou sirva de base para a súa modificación.


Hoy tenemos el placer de anunciar un nuevo espacio web de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia que nace con el apoyo de Cooperación Galega y la Xunta de Galicia. En RECURSOS EDUCATIVOS ASF hemos recopilado aquellos recursos de elaboración propia que hemos puesto en práctica a lo largo de estos años, y allí estarán los que estén por venir.

Todo se distribuye con licencia Creative Commons. Invitamos a cualquier interesado que se apropie de esas actividades y las adapte a sus propias necesidades. Clasificadas en cuatro categorías: videoforums, unidades didácticas, concursos y exposiciones, cada ficha contiene una descripción del recurso junto con enlaces para descargar diverso tipo de documentación que permita su puesta en práctica o sirva de base para su modificación.

1-10 of 160