Novas



Apoio a Mulleres Colleiteiras e inauguración da exposición fotográfica 'Entre Nos' en Oleiros

publicado a la‎(s)‎ 11 de dic. de 2014 11:27 por Juan ORTiz DELgado



Organizado polo Concello de Oleiros, o próximo sábado 13 de decembro ás 19 horas celebrarase nas Torres de Sta. Cruz de Oleiros un triple evento de presentación de actividades desenvolvidas polo grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras.

Un primeiro acto de apoio ao proxecto Mulleres Colleiteiras, a loita de máis de 20 mulleres residentes nos asentamentos das Rañas e da Pasaxe, froito da súa batalla por sentirse donas do seu futuro. Contaremos coa participación de Rocío Botana e Juan Aradas de Arquitectos Sen Fronteiras, e unha representación das colleiteiras.

En segundo lugar a inauguración da exposición fotográfica Entre Nos, 48 fotografías realizadas por rapaces e rapazas dos poboados das Rañas e da Pasaxe que, da man de Gabriel Tizón, nos mostrarán a nosa realidade vista por eles. Proxecto inédito onde, por primeira vez, os xitanos fotografan os paios. Intervirán os rapaces protagonistas e Gabriel Tizón.

Remataremos coa actuación de Sandra Calderón (trío flamenco).


Organizado por el Ayuntamiento de Oleiros, el próximo sábado 13 de diciembre a las 19 horas se celebrará en Las Torres de Sta. Cruz de Oleiros un triple evento de presentación de actividades desarrolladas por el grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras.

Un primer acto de apoyo al proyecto Mulleres Colleiteiras, la lucha de más de 20 mujeres residentes en los asentamientos coruñeses de Las Rañas y El Pasaje, fruto de su batalla por conseguir sentirse dueñas de su futuro. Con la participación de Rocío Botana y Juan Aradas de Arquitectos Sen Fronteiras, y una representación de las colleiteiras.

En segundo lugar la inauguración de la exposición fotográfica Entre Nos48 fotografías realizadas por niños y niñas de esos mismos poblados que, de la mano de Gabriel Tizón, nos mostrarán nuestra realidad vista por ellos. Proyecto inédito donde, por primera vez, los gitanos fotografían a los payos. Intervendrán los niños protagonistas y Gabriel Tizón.

Finalizará el evento con la actuación de Sandra Calderón (trío flamenco).


Colaboración co Concello de Culleredo para a inclusión social de familias

publicado a la‎(s)‎ 11 de dic. de 2014 1:43 por Asf Galicia

Durante o ano 2014, Arquitectos Sen Fronteiras desenvolveu un proxecto que ten como finalidade a de contribuír a acadar a integración social de familias en proceso de inclusión social no concello de Culleredo coa financiación deste para o desenvolvemento das seguintes actividades.

Entre as actividades nas que participou Arquitectos Sen Fronteiras, se recollen as seguintes: comisión de desafiuzamentos do Concello de Culleredo, o seguimento dos itinerarios das persoas en proceso de inclusión, e a execución do proxecto sociolaboral de Mulleres Colleiteiras. A participación na comisión de desafiuzamento foi a través reunións de valoración e deseño da estratexia, así como intervencións  en casos e acompañamento en casos puntuais. Asistencia a charlas e palestras informativas para a difusión dos servizos prestados a cidadanía. O seguimento de itinerarios, realizáronse a través de reunión de coordinación e seguimento  cos Servizos Sociais comunitarios para os casos de realoxo no Concello de Culleredo, así como o inicio do traballo de identificación das unidades convivenciais vinculadas á Pasaxe con construcións en parcelas de Monte da Raposa (Ledoño). E no proxecto sociolaboral Mulleres Colleiteiras, fíxose un traballo coordinado con Servizos Sociais en relación a iniciativa de autoemprego,  derivación de casos como posibles participantes e  difusión en Centros Educativos do traballo realizado pola entidade.

Entre os resultados obtidos  destacan os seguintes:

- Logrouse a participación activa na comisión de desafiuzamento, e as accións derivadas dela.

- Logrouse consolidar a coordinación cos Servizos Sociais de base, para realizar unha intervención e seguimento do itinerario de forma conxunta, así como unha  relación de colaboración co Concello nas accións plantexadas.

- Logrouse dar a coñecer a iniciativa en diferentes espazos do Concello, así como amplialas posibilidades de participación a outros usuarios de xeito coordinado.

Carta aberta frente aos desaloxos en San Vicente de Elviña e Eirís con motivo do Parque Ofimático en A coruña

publicado a la‎(s)‎ 28 de nov. de 2014 1:39 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 28 de nov. de 2014 2:02 ]


O noso colectivo – ArquItectos Sen Fronteiras Galicia-, mostra a súa repulsa ante os desaloxos que se están producindo na cidade de A Coruña e noutras xeografías.

Dende a demarcación de Galicia queremos mostrar o noso apoio institucional ás accións de Stop Desfiuzamentos e á posición dos bombeiros da Coruña, perante esta situación de indefensión e vulneración do dereito a un hábitat digno e axeitado,  así coma a unha vivenda onde o arraigo e a pertenza a un lugar ou territorio periga fronte actuacións de carácter desarrollista e inmobiliario de forte carácter sectorial.

Consideramos que é un erro modelo de desenvolvemento e crecemento da cidade, que a pesares da crise actual continúa a propoñer un modelo de expansión urbana sen límites en base a criterios inmobiliarios. Nunha cidade con máis de 15.000 vivendas baleiras, precisamos políticas e accións públicas que muden o paradigma imperante ata o de agora, buscando novas alternativas de tenencia que revertan a situación de precariedade habitacional. Precisamos de novos modelos de xestión e traballo por parte das entidades públicas que eviten situacións como a que hoxe vimos ao noso carón.

A aposta institucional por modelos de cidades intelixentes debe responder a outros aspectos de intelixencia social e emocional máis que aos meramente tecnolóxicos. Unha cidade intelixente é aquela que respeta e inclúe a diversidade e os valores identitarios da nosa contorna.


Nuestro colectivo - ArquItectos Sin Fronteras Galicia-, muestra su repulsa ante los desalojos que se están produciendo en la ciudad de A Coruña y en otras geografías.

Desde la demarcación de Galicia queremos mostrar nuestro apoyo institucional a las acciones de Stop Desahucios y a la posición de los bomberos de A Coruña, ante esta situación de indefensión y vulneración del derecho a un hábitat digno y adecuado, así como a una vivienda donde el arraigo y la pertenencia a un lugar o territorio peligra frente actuaciones de carácter desarrollista e inmobiliario de fuerte carácter sectorial.

Consideramos que es un error el modelo de desarrollo y crecimiento de la ciudad, que a pesar de la crisis actual continúa proponiendo un modelo de expansión urbana sin límites en base a criterios inmobiliarios. En una ciudad con más de 15.000 viviendas vacías, precisamos políticas y acciones públicas que cambien el paradigma imperante hasta ahora, buscando nuevas alternativas de tenencia que revierta la situación de precariedad habitacional. Precisamos de nuevos modelos de gestión y trabajo por parte de las entidades públicas que eviten situaciones como la que hoy vemos al lado nuestro.

La apuesta institucional por modelos de ciudades inteligentes debe responder a otros aspectos de inteligencia social y emocional más que a los meramente tecnológicos. Una ciudad inteligente es aquella que respeta e incluye la diversidad y los valores identitarios de nuestro entorno.




Resolución de la convocatoria para la elaboración de contenidos y la tutorización de la segunda edición del curso en línea "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 5 de nov. de 2014 12:12 por Asf Galicia   [ actualizado el 6 de nov. de 2014 1:37 ]

Reunidos a comisión avaliadora de Arquitectos Sen Fronteiras consensúa a resolución da convocatoria de elaboración dos módulos e o seguimento do curso en liña "Hábitat a Escala Humana".

Das diferentes candidaturas presentadas, as seleccionadas foron as seguintes:

- Módulo "Introdución ao hábitat" seleccionando a candidatura de QATAY
- Módulo "Hábitat e xénero" seleccionando a candidatura de Dexeneroconstrucion
- Seguimento do curso en liña "Hábitat a Escala Humana" seleccionando a candidatura de QATAY

Nos documentos adxuntos incorpórase máis información sobre a resolución da convocatoria.


Reunidos la comisión evaluadora de Arquitectos Sen Fronteiras consensúa la resolución de la convocatoria de elaboración de los módulos y el seguimiento del curso en línea "Hábitat a Escala Humana".

De las diferentes candidaturas presentadas, las seleccionadas han sido las siguientes:

Módulo "Introducción al hábitat" seleccionando la candidatura de QATAY
Módulo "Hábitat y género" seleccionando la candidatura de Dexeneroconstrucion
Seguimiento del curso en línea "Hábitat a Escala Humana" seleccionando la candidatura de QATAY

En los documentos adjuntos se incorpora más información sobre la resolución de la convocatoria.

Lotería de Navidad de Arquitectos Sin Fronteras

publicado a la‎(s)‎ 4 de nov. de 2014 3:39 por Juan ORTiz DELgado


Un ano máis poñemos á venda Lotaría de Nadal cos nosos mellores desexos para o próximo ano 2015. Cada participación supón unha pequena axuda a todos os proxectos de cooperación que desenvolvemos en Arquitectos Sen Fronteiras.

Para adquirilas acode ao local da demarcación territorial máis próxima ou ponte en contacto connosco.
En Galicia encóntranos na 2ª Planta da Escola de Arquitectura da Coruña, ou envíanos un email a galicia@asfes.org

Un año más ponemos a la venta Lotería de Navidad con nuestros mejores deseos para el próximo año 2015. Cada participación supone una pequeña ayuda a todos los proyectos de cooperación que desarrollamos en Arquitectos Sin Fronteras.

Para adquirirlas acude al local de la demarcación territorial más próxima o ponte en contacto con nosotros
En Galicia encuéntranos en la 2ª Planta de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, o envíanos un email a galicia@asfes.org

Evolución, situación e perspectivas de futuro dos asentamientos precarios no Concello de A Coruña

publicado a la‎(s)‎ 3 de nov. de 2014 3:28 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 3 de nov. de 2014 4:20 ]


Mércores 5 de novembro, as 17 horas no Salón de Actos da ETS Arquitectura de A Coruña

Miércoles 5 de noviembre, a las 17 horas en el Salón de Actos de la ETS Arquitectura de A Coruña

Aprazada a charla sobre os suburbios de A Coruña para o mércores 5 de novembro

publicado a la‎(s)‎ 28 de oct. de 2014 4:21 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 28 de oct. de 2014 4:23 ]

A charla que tiñamos previsto para mañán mércores 29 de outubro sobre os suburbios de A Coruña na Escola de Arquitectura, queda aprazada para o vindeiro mércores 5 de novembro.
Sentimos as molestias.

La charla que teníamos previsto para mañana miércoles 29 de octubre sobre los suburbios de A Coruña en la Escuela de Arquitectura, queda aplazada para el próximo miércoles 5 de noviembre.
Sentimos las molestias.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade apoiará económicamente un proxecto de Arquitectos Sen Fronteiras en Guatemala

publicado a la‎(s)‎ 23 de oct. de 2014 9:34 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 23 de oct. de 2014 9:35 ]

O pasado mércores 22 de outubro a asamblea xeral do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade decidiu apoiar económicamente un proxecto de Arquitectos Sen Fronteiras en Guatemala. Outros seis países, Palestina, Filipinas, Nicaragua, Honduras, Perú e India contarán coa axuda da organización a través de distintas ONGs.

El pasado miércoles 22 de octubre la asamblea general del Fondo Galego de Cooperación y Solidariedade decidió apoyar económicamente un proyecto de Arquitectos Sin Fronteras en Guatemala. Otros seis países, Palestina, Filipinas, Nicaragua, Honduras, Perú e India contarán con la ayuda de la organización a través de distintas ONGs.



O noso proxecto, en asociación coa Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI), supón a continuación dun proxecto anterior (2008-2012) e trata de fortalecer os procesos autónomos de desenvolvemento en 16 comunidades (campesiñas e maioritariamente indíxenas) do Municipio de Champerico (Retlhuleu, Guatemala) a través do impulso dunha iniciativa produtiva local, cooperativa, sostible e autosuficiente, para así contribuír á participación da sociedade civil do Departamento no desenvolvemento socioeconómico autónomo da poboación. Trátase da cooperativa ‘Béljuj Qánil’, creada no marco do programa anterior, e ten dúas finalidades principais: a elaboración de material de construción económico e de calidade, e servir de ferramenta para o desenvolvemento endóxeno das comunidades, xa que a xeración de beneficios redunda na inversión en proxectos de mellora comunitaria. Así mesmo, co proxecto búscase reactivar a organización e participación das comunidades aproveitando a capacidade mobilizadora da cooperativa como xeradora de fondos para o desenvolvemento autónomo das comunidades. Establécese como obxectivo transversal do proxecto o fortalecemento das capacidades de participación e toma de decisión das mulleres tanto nos órganos políticos da Cooperativa como no Consello de Autoridades Comunitarias do Sur. A actividade de sensibilización en Galicia estará encamiñada a tanxibilizar o traballo cooperativo como ferramenta de autodesenvolvemento na costa sur de Guatemala e con paralelos en Galicia. Para isto realizaranse 5 xornadas en diferentes concellos e un foro de conclusións (todas na provincia da Coruña).

Orzamento total: 37.860,32 € 
Cantidade solicitada/concedida: 28.442,50€ financiado, sobre un solicitado de 29.992,50€ 

Nuestro proyecto, en asociación con la Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI), supone la continuación de un proyecto anterior (2008-2012) y trata de fortalecer los procesos autónomos de desarrollo en 16 comunidades (campesinas y mayoritariamente indígenas  del Municipio de Champerico (Retlhuleu, Guatemala) a través del impulso de una iniciativa productiva local, cooperativa, sostenible y autosuficiente, para así contribuir a la participación de la sociedad civil del Departamento en el desarrollo socioeconómico autónomo de la población. Se trata de la cooperativa 'Béljuj Qánil', creada en el marco del programa anterior, y tiene dos finalidades principales: la elaboración de material de construcción económico y de calidad, y servir de herramienta para el desarrollo endógeno de las comunidades, ya que la generación de beneficios redunda en la inversión en proyectos de avance comunitario. Así mismo, con el proyecto se busca reactivar la organización y participación de las comunidades aprovechando la capacidad mobilizadora de la cooperativa como generadora de fondos para el desarrollo autónomo de las comunidades. Se establece cómo objetivo transversal del proyecto el fortalecimiento de las capacidades de participación y toma de decisión de las mujeres tanto en los órganos políticos de la Cooperativa como en el Consejo de Autoridades Comunitarias del Sur. La actividad de sensibilización en Galicia estará encaminada a tangibilizar el trabajo cooperativo como herramienta de autodesarrollo en la costa sur de Guatemala y con paralelos en Galicia. Para esto se realizarán 5 jornadas en diferentes ayuntamientos y un foro de conclusiones (todas en la provincia de la Coruña).

Presupuesto total: 37.860,32€
Cantidad solicitada/concedida: 28.442,50€ financiado, sobre un solicitado de 29.992,50€


Convocatoria para a elaboración de contidos e tutorización da segunda edición do curso en liña "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 22 de oct. de 2014 10:31 por Asf Galicia   [ actualizado el 27 de oct. de 2014 4:02 ]

A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultorpara a elaboración dos contidos e a tutorización do curso online"Hábitat a Escala Humana", no marco do proxecto de "Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través dá sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa"; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, a Universidade da Coruña e a Subdirección Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia.

1. Elaboración dos contidos do módulo "Introdución ao hábitat" do curso en liña "Hábitat a escala humana".
2. Elaboración dos contidos do módulo "Hábitat e xénero" do curso en liña "Hábitat a escala humana".
3. Tutorización do curso en liña "hábitat a escala humana".


La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor para la elaboración de los contenidos y la tutorización del curso online “Hábitat a Escala Humana”, en el marco del proyecto de “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transversais a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa”; promovido por Arquitectos Sin Fronteras, la Universidad de A Coruña y la Subdirección Xeral de Cooperación de la Xunta de Galicia.

1. Elaboración de los contenidos del módulo “Introducción al hábitat” del curso en línea “Hábitat a escala humana”. 
2. Elaboración de los contenidos del módulo “Hábitat y género” del curso en línea “Hábitat a escala humana”. 
3. Tutorización del curso en línea “hábitat a escala humana”. 

Videofórum co audiovisual "A Pasaxe"

publicado a la‎(s)‎ 22 de oct. de 2014 1:30 por Asf Galicia

Entre as actividades que estamos a desenvolver no mes do Hábitat, na que a temática é "Voces dos suburbios", hoxe mércores 22, ás 17h no salón de Actos da ETS Arquitectura; terá lugar o visionado do audiovisual "A Pasaxe" e posterior videofórum sobre o audiovisual. Ademáis esta actividade se complementará cunha conferencia sobre os asentamentos chabolistas da periferia da cidade da Coruña, que terá lugar o próximo mércores 29 ás 17h no salón de Actos da ETS Arquitectura.

Sinopse:

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida. Unha historia que amosa a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que  a mellor maneira para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

 

 

Este audiovisual forma parte da liña de Educación para o Desenvolvemento que Arquitectos Sen Fronteiras, dentro do proxecto "Proxecto de difusión do dereito ao hábitat a través dá sensibilización e a educación formal na comunidade educativa 2013-2014" financiado pola Xunta de Galicia, e dentro do Programa de Inclusión Social da poboación dos asentamentos chabolistas da Coruña. Dito programa desenvólvese en catro áreas diferentes de intervención coordinadas entre si: educación, saúde, traballo e habitabilidade nas que se traballa para mellorar as condicións de vida destas persoas.



Entre las actividades que estamos desarrollando en el mes del Hábitat, en la que la temática es "Voces de los suburbios", este miércoles 22, a las 17 h en el salón de Actos de la ETS Arquitectura; tendrá lugar el visionado del audiovisual "El Pasaje" y posterior videofórum sobre el audiovisual. Además esta actividad se complementará con una conferencia sobre los asentamientos chabolistas de la periferia de la ciudad de A Coruña, que tendrá lugar el próximo miércoles 29 a las 17 h en el salón de Actos de la ETS Arquitectura.

Sinopsis:
Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Puente Pasaje deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida. Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamientos chabolistas de A Coruña, narrada en viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

Este audiovisual forma parte de la línea de Educación para el Desarrollo que Arquitectos Sien Fronteras, dentro del proyecto "Proyecto de difusión del derecho al hábitat a través da sensibilización y la educación formal en la comunidad educativa 2013-2014" financiado por la Xunta de Galicia, y dentro del Programa de Inclusión Social de la población de los asentamientos chabolistas de A Coruña. Dicho programa se desarrolla en cuatro áreas diferentes de intervención coordinadas entre sí: educación, salud, trabajo y habitabilidad en las que se trabaja para mejorar las condiciones de vida de estas personas.



1-10 of 124