NovasSeminario Hábitat a Escala Humana - Sesión 1

publicado a la‎(s)‎ 3/4/2014 4:09 por Asf Galicia


SESIÓN 1 - Xoves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h 
Na ETS Arquitectura (Campus da Zapateira s/n) A Coruña

DEREITO AO HÁBITAT E Á CIDADE 

*podese seguir por streaming na seguinte ligazón.

ANA FILGUEIRAS 

“Aproximación antropolóxica ás dinámicas de apropiación do territorio e de construcción do habitat” 

Tendo colaborado e dirixido numerosas intervencións arqueolóxicas exerce como arqueóloga da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia (A Coruña) dende o ano 2001, coordinando e dirixindo proxectos que inciden na recuperación e reintegración cultural do Patrimonio (Histórico, Arqueolóxico, Etnográfico). Esta labor abordouna sempre desde a perspectiva da cooperación interdisciplinar tanto na elaboración de propostas de ordenación urbana como naquelas de matiz máis histórico - antropolóxico. 

No entanto, o esforzo persoal e anceio antigo de saber céntrase na investigación antropolóxica orientada ao coñecemento do legado cultural da tradición no noroeste peninsular, así como aspectos do saber tradicional sobre a crianza e a maternidade. O compromiso adquirido neste ámbito da mitoloxía e a tradición oral tradúcese na cooperación en proxectos coas universidades galegas e a administración autonómica, así como a promover a súa difusión pública en documentais, cursos, conferencias e publicacións en Galiza, Portugal e Francia. 

+ Información 

www.pulsodauga.eu 

Toponimia do Campus da Universidade de A Coruña 

  

VANESA VALIÑO 

"Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en el Estado español" 

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade Internacional de las Américas, San José (Costa Rica) e Máster, entre outros, en Políticas de Igualdade de Xénero pola UAB, exerce dende 2006 como directora do Observatorio de Dereitos Humanos, DESC, asociación dedicada á promoción dos dereitos humanos, en especial dos dereitos económicos, sociais e culturais. O Observatori traballa no estado español mediante a organización de cursos e a elaboración de publicacións, e en distintos países de América Latina a través de proxectos de cooperación internacional. Nos últimos anos dedicaron especiais esforzos a promover o dereito a una vivenda digna e á cidade, concretando recentemente a publicación “Emergencia habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”. 

+ Información 

www.observatoridesc.org

Oferta de prazas PCR 2014

publicado a la‎(s)‎ 27/3/2014 12:02 por Alberto Fortes   [ actualizado el 27/3/2014 14:56 ]

Arquitectos Sen Fronteiras ofrece a estudantes universitarios, preferentemente voluntarios/as da nosa demarcación en Galicia, que teñan interese no mundo da cooperación no eido da habitabilidade básica, a posibilidade de ter unha experiencia en terreo no eido da cooperación ao desenvolvemento. Con este propósito publicamos a seguinte convocatoria para incorporar 2 PERSOAS nos proxectos actualmente en execución en GUATEMALA.

 nome pais zona nº prazas duración data inicio
Proxecto de Coñecemento da realidadeGuatemala
Champerico
(Retalhuelu)
2De 1 - 2 mesesMediados de Setembro

A concesión da convocatoria está condicionada á obtención do financiamento a través da convocatoria de PCR da UDC, que inclúe o billete de avión, o seguro médico e de vida relacionado coa viaxe e manutención


Arquitectos Sin Fronteras ofrece a estudiantes universitarios, preferentemente voluntarios/as de nuestra demarcación en Galicia, que tengan interés en el mundo de la cooperación en el campo de la habitabilidad básica, la posibilidad de tener una experiencia in situ en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Con este propósito publicamos la siguiente convocatoria para incorporar 2 PERSONAS en los proyectos actualmente en ejecución en GUATEMALA.

 nome pais zona nº prazas duración data inicio
Proyecto de Conocimiento de la realidadGuatemala
Champerico
(Retalhuleu)
2De 1 - 2 mesesMediados de Septiembre

La concesión de la convocatoria está condicionada a la obtención de financiación a través de la convocatoria de PCR de la UDC, que incluye el billete de avión, el seguro médico y de vida relacionado con el viaje y la manutención.

2ª edición do Seminario "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 27/3/2014 9:45 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 1/4/2014 14:38 ]

DHabitat é un proxecto de Educación para o Desenvolvemento, que nace na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña en consorcio coa asociación Arquitectos Sen Fronteiras e co apoio económico da Xunta de Galicia.

Entre as actividades formativas e de sensibilización que forman parte do proxecto, inclúese a organización da 2ª edición do Seminario "Hábitat a Escala Humana", o cal adopta un papel de complementariedade dos contidos do curso en liña realizado de xeito paralelo, a través do desenvolvemento teórico de certos conceptos ou mesmo da exposición de experiencias concretas.

OBXECTIVOS

- Fomentar e visibilizar a transdisciplinariedade no traballo en torno ao hábitat como ferramenta básica para incorporarse ou desenvolver a estratexias orientadas a xerar un cambio social en favor dunhas condicións de vida máis equitativas e humanas.
- Mellorar as capacidades e habilidades dos profesionais no enfoque das necesidades humanas en procesos de desenvolvemento compartidos e coordinados entre diferentes actores.
- Aportar miradas complementarias sobre as temáticas tratadas a partires de persoas de recoñecida traxectoria y experiencia.

PROGRAMA

SESIÓN 1 - Xoves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h [3h]
DEREITO AO HÁBITAT E Á CIDADE
Ana Filgueiras + Vanesa Valiño (Observatori DESC)
Perspectiva complexa do hábitat; dimensións e a evolución conceptual. O dereito á cidade. Aproximación aos asentamentos humanos e á súa precariedade. Degradación da cidade existente e recoñecemento de procesos.

SESIÓN 2 - Luns, 5 de Maio de 2014 – 16:30h [3h]
HABITABILIDADE BÁSICA
Carlos González Lobo + Mª Eugenia Hurtado
Os retos da pobreza humana. A habitabilidade básica como dereito e como reto. Políticas e prácticas do sector “informal” de vivendas evolutivas e de asentamientos.

SESIÓN 3 - Xoves, 29 de Maio de 2014 – 16:30h [3h]
XESTIÓN SOCIAL DO HÁBITAT
Sostre Civic* + Hiria Kolektiboa
Conceptos e actores na xestión social do hábitat. Políticas, modelos e experiencias. Dereito á vivenda e políticas relacionadas.
*pendente de confirmación

SESIÓN 4 - Xoves, 26 de Xuño de 2014 – 16:30h [3h]
INTERVENCIÓN SOCIAL
Raons Públiques + Carlos Verdaguer
Modelos, retos e principios básicos da intervención social. Metodoloxías e experiencias de procesos participativos.

SESIÓN 5 - Xoves, 17 de Xullo de 2014 – 16:30h [3h]
TECNOLOXÍAS APROPIADAS
Alejandro Fernández + Enxeñería sen Fronteiras
Definición e características das tecnoloxías apropiadas. Planificación urbana para un desenvolvemento sustentable. Arquitecturas vernáculas e patrimonio histórico. Sistemas tradicionais de construción. Sistemas de auga, saneamento e enerxía. Tecnoloxías para o desenvolvemento. Tecnoloxías para a urxencia.

LUGAR
Salón de actos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Campus de A Zapateira s/n.

INSCRICIÓN
Aínda que a asistencia é libre, as inscricións son gratuitas e darán acceso a un certificado de asistencia e ao correspondente recoñecemento de créditos de libre elección por parte da Universidade de A Coruña para aquelas persoas que asistan a lo menos ao 80% das sesións (en tramitación). Estarán abertas ata o día 3 de Abril antes das 12:00h e pódense realizar a través do seguinte formularioPara máis información consulta galicia.asfes.org ou escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.
DHabitat es un proyecto de Educación para el Desarrollo, que nace en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña en consorcio con la asociación Arquitectos Sen Fronteiras y con apoyo económico de la Xunta de Galicia.

Entre las actividades formativas y de sensibilización que forman parte del proyecto, se incluye la organización de la 2ª edición del Seminario "Hábitat a Escala Humana", el cal adopta un papel de complementariedad de los contenidos del curso en línea realizado de modo paralelo, a través del desenvolvimiento teórico de ciertos conceptos o incluso de la exposición de experiencias concretas.

OBJETIVOS

- Fomentar y visibilizar la transdisciplinariedad en el trabajo en torno al hábitat como herramienta básica para incorporarse o desenvolver estrategias orientadas a generar un cambio social en favor de unas condiciones de vida más equitativas y humanas.
- Mejorar las capacidades y habilidades de los profesionales en el enfoque de las necesidades humanas en procesos de desarrollo compartidos y coordinados entre diferentes actores.
- Aportar miradas complementarias sobre las temáticas tratadas a partir de personas de reconocida trayectoria y experiencia.

PROGRAMA

SESIÓN 1 - Jueves, 3 de Abril de 2014 – 16:30h [3h]
DERECHO AL HÁBITAT Y A LA CIUDAD
Ana Filgueiras + Vanesa Valiño (Observatori DESC)
Perspectiva compleja del hábitat; dimensiones y la evolución conceptual. El derecho a la ciudad. Aproximación a los asentamientos humanos y a su precariedad. Degradación de la ciudad existente y reconocimiento de procesos.

SESIÓN 2 - Lunes, 5 de Mayo de 2014 – 16:30h [3h]
HABITABILIDAD BÁSICA
Carlos González Lobo + Mª Eugenia Hurtado
Los retos de la pobreza humana. La habitabilidad básica como derecho y como reto. Políticas y prácticas del sector “informal” de viviendas evolutivas y de asentamientos.

SESIÓN 3 - Jueves, 29 de Mayo de 2014 – 16:30h [3h]
GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Sostre Civic* + Hiria Kolektiboa
Conceptos y actores en la gestión social del hábitat. Políticas, modelos y experiencias. Derecho a la vivienda y políticas relacionadas.
*pendiente de confirmación

SESIÓN 4 - Jueves, 26 de Junio de 2014 – 16:30h [3h]
INTERVENCIÓN SOCIAL
Raons Públiques + Carlos Verdaguer
Modelos, retos y principios básicos de la intervención social. Metodologías y experiencias de procesos participativos.

SESIÓN 5 - Jueves, 17 de Julio de 2014 – 16:30h [3h]
TECNOLOGÍAS APROPIADAS
Alejandro Fernández + Enxeñería sen Fronteiras
Definición y características de las tecnologías apropiadas. Planificación urbana para un desarrollo sostenible. Arquitecturas vernáculas y patrimonio histórico. Sistemas tradicionales de construcción. Sistemas de agua, saneamiento y energía. Tecnologías para el desarrollo. Tecnologías para la urgencia.

LUGAR
Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Campus de A Zapateira s/n.

INSCRIPCIÓN
Aunque la asistencia es libre, las inscripciones son gratuitas y darán acceso a un certificado de asistencia y al correspondiente reconocimiento de créditos de libre elección por parte de la Universidad de A Coruña para aquellas personas que asistan al menos al 80% de las sesiones (en tramitación). Estarán abiertas hasta el día 3 de Abril antes de las 12:00h e se podrán realizar a través del siguiente formularioPara más información consulta galicia.asfes.org o escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.

Mesa redonda: Pertinencia da educación para o desenvolvemento na universidade

publicado a la‎(s)‎ 11/3/2014 4:10 por Juan ORTiz DELgado

Xoves 13 de marzo, ás 12 horas no Salón de Grados do Edificio de Departamentos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Jueves 13 de marzo, a las 12 horas en el Salón de Grados del Edificio de Departamentos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Máis información: Proxecto DHabitat


Vídeo da exposición Veciños de As Rañas por Gabriel Tizón

publicado a la‎(s)‎ 18/2/2014 2:04 por Juan ORTiz DELgado

O pasado domingo 16 de febreiro tivo lugar a exposición fotográfica titulada “Veciños de As Rañas” no  poboado chabolista de As Rañas,  promovida por Gabriel Tizón en colaboración con Arquitectos Sen Fronteiras. A continuación un pequeno vídeo do autor explicando as suas intencións.

El pasado domingo 16 de febrero tuvo lugar la exposición fotográfica titulada "Vecinos de As Rañas" en el poblado chabolista de As Rañas, promovida por Gabriel Tizón y Arquitectos Sin Fronteras. A continuación un pequeño vídeo del autor explicando sus intenciones.


Gabriel Tizón e Arquitectos Sen Fronteiras presentan Veciños de As Rañas

publicado a la‎(s)‎ 14/2/2014 1:18 por Juan ORTiz DELgado

Gabriel Tizón e Arquitectos Sen Fronteiras presentan Veciños de As Rañas


O vindeiro 16 de Febreiro terá lugar a exposición fotográfica titulada “Veciños de As Rañas” no  poboado chabolista de As Rañas,  promovida por Gabriel Tizón en colaboración con Arquitectos Sen Fronteiras.

“Retratos de familias realizados nas ventás das súas vivendas do poboado de As Rañas e expostos no mesmo lugar no que se realizaron as imaxes, nas propias ventás”. En palabras do autor, esta exposición fotográfica  pretende ofrecer ao público a oportunidade de acudir a un poboado chabolista e coñecer a vida dos seus veciños. 
Unha exposición que dende o punto de vista do autor pretende amosar a cultura xitana a través da fotografía,  sendo as familias xitanas as protagonistas e anfitrionas da xornada expositiva para todos aqueles que teñan interese en ver a mostra.  “Esta é a primeira vez que se realiza unha exposición de fotografía nun poboado”.

Dende Arquitectos Sen Fronteiras considérase que esta iniciativa ten un doble beneficio social, tanto como actividade grupal que favoreza o empoderamento comunitario dos veciños de As Rañas como actividade de sensibilización, que achegue a visibilización desta realidade silenciada á cidadanía. Polo tanto, preténdese favorecer a interculturalidade e así combater os estereotipos e a discriminación. 

Achegando esta exposición ao lugar onde se tomaron as fotos, sendo os fotografados os protagonistas, preténdese abrir as portas á cidadanía para que se acheguen  a coñecer e participar desta exposición e, en definitiva, a coñecer unha parte mais da nosa cidade.El próximo 16 de Febrero tendrá lugar a exposición fotográfica titulada "Vecinos de As Rañas" en el poblado chabolista de As Rañas, promovida por Gabriel Tizón en colaboración con Arquitectos Sin Fronteras.

"Retratos de familias realizados en las ventanas de sus viviendas del poblado de As Rañas y expuestos en el mismo lugar en el que se realizaron las imágenes, en las propias ventanas". En palabras del autor, esta exposición fotográfica pretende ofrecer al público la oportunidad de acudir a un poblado chabolista y conocer la vida de sus vecinos. 
Una exposición que desde el punto de vista del autor pretende mostrar la cultura gitana a través de la fotografía, siendo las familias gitanas las protagonistas y anfitrionas de la jornada expositiva para todos aquellos que tengan interés en ver la muestra. "Esta es la primera vez que se realiza una exposición fotográfica en un poblado".

Desde Arquitectos Sin Fronteras se considera que esta iniciativa tiene un doble beneficio social, tanto como actividad grupal que favorezca el empoderamiento comunitario de los vecinos de As Rañas como actividad de sensibilización, que acerque la visibilización de esta realidad silenciada a la ciudadanía. Por lo tanto, se pretende favorecer la interculturalidad y así combatir los estereotipos y la discriminación. 

Acercando esta exposición al lugar donde se tomaron las fotos, siendo los fotografiados los protagonistas, se pretende abrir las puertas a la ciudadanía para que se acerquen a conocer y participar de esta exposición y, en definitiva, a conocer una parte mas de nuestra ciudad.

1ª edición do curso en liña "Hábitat a Escala Humana"

publicado a la‎(s)‎ 12/2/2014 0:49 por Asf Galicia   [ actualizado el 20/2/2014 3:33 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia ]

DHabitat é un proxecto de Educación para o Desenvolvemento, que nace na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña en consorcio coa asociación Arquitectos Sen Fronteiras e co apoio económico da Xunta de Galicia.


Entre as actividades formativas e de sensibilización que forman parte do proxecto, inclúese a organización dun curso impartido en liña, titulado "Hábitat a Escala Humana". Este curso deseñouse por Arquitectos Sen Fronteiras, sendo os materiais docentes realizados por destacados profesionais a nivel internacional.


O curso trata de introducir ao alumnado na diversidade de realidades e problemáticas actuais en relación coa habitabilidade e os Dereitos Humanos vencellados a ela, ademais de ofrecerlle ferramentas consolidadas para facer fronte a estas problemáticas dende un enfoque social. Así, é obxectivo do mesmo ese amplísimo grupo de poboación que tanto nos países menos favorecidos como nos contextos locais non soen ser atendidos pola arquitectura ou por outras disciplinas que traballan en torno ao hábitat. Trátanse de ámbitos profesionais e mesmo xeográficos, hoxe emerxentes, xeralmente ausentes nos plans de estudos das escolas de arquitectura.PROGRAMA
O curso completo estructúrase en 5 módulos temáticos. A carga lectiva de cada módulo estímase en 20h, e para o curso completo 100h, de xeito que se prevé unha adicación semanal de 5h para o seu correcto seguemento. Os materiais docentes están disponibles en galego e en castelán. Solicitaránse créditos de libre elección e recoñecemento académico pleno para alumnos da Universidade da Coruña.

MÓDULO 1    Dereito ao hábitat e a cidade     10-30 Marzo

MÓDULO 2    Habitabilidade básica     7-27 Abril

MÓDULO 3    Xestión social do hábitat     5-25 Maio

MÓDULO 4    Intervención social             2-22 Xuño

MÓDULO 5    Tecnoloxías apropiadas     30 Xuño - 20 Xullo


Descarga aquí un programa máis detallado do curso.

INSCRICIÓN E PREZOS
As inscricións estarán abertas ata 4 días antes do comezo de cada módulo e pódense realizar a través do seguinte formulario. As prazas están limitadas por riguroso orde de inscrición. Para máis información consulta galicia.asfes.org ou escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.


SOCIO/A E VOLUNTARIADO ASF E PDI             25€ / módulo - 100€ / curso completo

DESEMPREGADAS/OS*                                        25€ / módulo - 100€ / curso completo

PÚBLICO XERAL                                                    30€ / módulo - 120€ / curso completo

*deberán aportar documentación acreditativa de estar inscrito no SEPEDHabitat es un proyecto de Educación para el Desarrollo, que nace en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña en consorcio con la asociación Arquitectos Sen Fronteiras y con el apoyo económico de la Xunta de Galicia.


Entre las actividades formativas y de sensibilización que forman parte del proyecto, se incluye la organización de un curso impartido en línea, titulado "Hábitat a Escala Humana". Este curso se diseñó por Arquitectos Sen Fronteiras, siendo los materiales docentes realizados por destacados profesionales a nivel internacional.


El curso trata de introducir al alumnado en la diversidad de realidades y problemáticas actuales en relación con la habitabilidad y los Derechos Humanos vinculados a ella, además de ofrecerle herramientas consolidadas para hacer frente a estas problemáticas desde un enfoque social. Así, es objetivo del mismo ese amplísimo grupo de población que tanto en los países menos favorecidos como en los contextos locales no suelen ser atendidos por la arquitectura o por otras disciplinas que trabajan en torno al hábitat. Se tratan de ámbitos profesionales e incluso geográficos, hoy emergentes, generalmente ausentes en los planes de estudios de las escuelas de arquitectura.


PROGRAMA
El curso completo se estructura en 5 módulos temáticos. La carga lectiva de cada módulo se estima en 20h, y para el curso completo 100h, de modo que se prevé una dedicación semanal de 5h para o su correcto seguimiento. Los materiales docentes están disponibles en gallego y en castellano. Se solicitarán créditos de libre elección y reconocimiento académico pleno para alumnos de la Universidad de A Coruña.

MÓDULO 1    Derecho al hábitat y la ciudad    10-30 Marzo

MÓDULO 2    Habitabilidad básica                     7-27 Abril

MÓDULO 3    Gestión social del hábitat            5-25 Mayo

MÓDULO 4    Intervención social             2-22 Junio

MÓDULO 5    Tecnologías apropiadas     30 Junio - 20 Julio


Descarga aquí un programa más detallado del curso.

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Las inscripciones estarán abiertas hasta 4 días antes del comienzo de cada módulo y se pueden realizar a través del siguiente formulario. Las plazas están limitadas por riguroso orden de inscripción. Para más información consulta galicia.asfes.org o escribe un correo electrónico a galicia@asfes.org.


SOCIO/A Y VOLUNTARIADO ASF Y PDI             25€ / módulo - 100€ / curso completo

DESEMPLEADAS/OS*                                           25€ / módulo - 100€ / curso completo

PÚBLICO GENERAL                                              30€ / módulo - 120€ / curso completo

*deberán aportar documentación acreditativa de estar inscrito en el SEPE

75 prazas para a realización de cinco 'workshops' no Museo ICO

publicado a la‎(s)‎ 5/2/2014 3:17 por Juan ORTiz DELgado

A Fundación Caixa de Arquitectos e a Fundación ICO convocan 75 prazas para estudantes de Arquitectura e novos arquitectos destinadas á realización de cinco workshops no Museo ICO. As prazas pretenden dar aos candidatos a posibilidade de complementar os coñecementos adquiridos durante a súa formación. 

Os workshops desenvolveranse dentro do marco da exposición 'The Architect is Present', comisariada por Luís Fernández-Galiano / Arquitectura Viva.

Os directores de cada workshop son:


Co fin de incrementar o carácter práctico desta acción formativa, a Fundación ICO outorgará, unha vez finalizado cada un dos obradoiros, 5 becas. Estas becas permitirán a cinco dos asistentes realizar unha estancia de tres meses nun dos estudos de arquitectura participantes na mostra. Os beneficiarios serán seleccionadas polos propios arquitectos, en razón da súa participación no taller e do traballo realizado nel. Cada un deles propoñerá a un dos participantes no seu taller para realizar a estancia no seu estudo, estancia que financiará a Fundación ICO e que se gozará nas datas acordadas entre o estudo visitado e o becario.

http://fundacion.arquia.es/es/otrasactividades/becasico


La Fundación Caja de Arquitectos y la Fundación ICO convocan 75 plazas para estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos destinadas a la realización de cinco workshops en el Museo ICOLas plazas pretenden dar a los candidatos la posibilidad de complementar los conocimientos adquiridos durante su formación. 

Los workshops se desarrollarán dentro del marco de la exposición 'The Architect is Present', comisariada por Luis Fernández-Galiano / Arquitectura Viva.

Los directores de cada workshop son:


Con el fin de incrementar el carácter práctico de esta acción formativa, la Fundación ICO otorgará, una vez finalizado cada uno de los talleres, 5 becas. Estas becas permitirán a cinco de los asistentes realizar una estancia de tres meses en uno de los estudios de arquitectura participantes en la muestra. Los beneficiarios serán seleccionadas por los propios arquitectos, en razón de su participación en el taller y del trabajo realizado en él. Cada uno de ellos propondrá a uno de los participantes en su taller para realizar la estancia en su estudio, estancia que financiará la Fundación ICO y que se disfrutará en las fechas acordadas entre el estudio visitado y el becario.

Documental 'La vida en la chabola'

publicado a la‎(s)‎ 28/1/2014 4:10 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 28/1/2014 4:31 ]

O pasado 25 de xaneiro V televisión emitiu o documental 'A vida na Chabola' dentro do seu programa Informe en V, coa presenza do Grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sen Fronteiras Galicia entre os expertos consultados.

El pasado 25 de enero V televisión emitió el documental 'La vida en la Chabola' dentro de su programa Informe en V, con la presencia del Grupo de Cooperación Local de Arquitectos Sin Fronteras Galicia entre los expertos consultados.


Resolución das asesorías dos MÓDULO IV e V do Curso en liña

publicado a la‎(s)‎ 15/1/2014 14:30 por Asf Galicia

Reunida a comisión avaliadora facemos pública a resolución dos Módulos IV e V.

Previamente queríamos mostrar a enorme calidade das propostas achegadas, onde cada unha delas merecería ter cabida na elaboración de contidos. Por elo decidiuse separar a elaboración dos contidos do seguimento buscando un complemento entre as propostas achegadas.

Resolvemos:

MÓDULO IV_INTERVENCIÓN SOCIAL

Contidos_ a equipa Otro Hábitat conformada por Cristina Gallego, Roberta di Nanni y Alessandro Laudiero.
Seguimento e titorización_ a equipa de Grupo Dinámicas (Fernanda Febres-Cordero, Muna Kebir, Gonzalo Martín, Jorge Marrón, Jesús Muñoz, Andrea Ortiz, Moisés Porcel, Miguel Ruiz).   


MÓDULO V_ TECNOLOXÍAS APROPIADAS

Contidos_ a equipa ESTEPA conformada por María Brown y Mariana Mas.
Seguimento e titorización_ a equipa conformada por Adrián Ferreiro, Miguel A Fernández e Lara Medín.  


Reunida la comisión evaluadora hacemos pública la resolución de los Módulos IV y V.

Previamente queríamos mostrar la enorme y variada calidad de las propuestas recibidas, en las cuales cada una de ellas merecería tener cabida en la elaboración de los contenidos. Por ello se decide separar a elaboración de los contenidos del seguimiento buscando un complemento entre as propuestas.

Resolvemos:

MÓDULO IV_INTERVENCIÓN SOCIAL

Contenidos_ al equipo de Otro Hábitat conformado por Cristina Gallego, Roberta di Nanni y Alessandro Laudiero.
Seguimiento y tutorización_ al equipo de Grupo Dinámicas (Fernanda Febres-Cordero, Muna Kebir, Gonzalo Martín, Jorge Marrón, Jesús Muñoz, Andrea Ortiz, Moisés Porcel, Miguel Ruiz)


MÓDULO V_ TECNOLOGÍAS APROPIADAS

Contenidos_ a equipa ESTEPA conformada por María Brown y Mariana Mas.
Seguimiento y tutorización_ a equipa conformada por Adrián Ferreiro, Miguel A Fernández e Lara Medín. 

1-10 of 105