NovasAmpliado o prazo de presentación de orixinais de Catro Paredes, certamen de relato breve e ilustración

publicado a la‎(s)‎ por ASF Grupo Trabajo Comunicación GaliciaCatro Paredes, certamen de relato breve e ilustración organizado polo grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras en asociación con Tinta Bacanal amplia o prazo de admisión de orixinais ata o 15 de decembro.

O propósito do certamen consiste en reflectir, en xénero libre, os conflitos derivados da loita polo dereito ao hábitat, a problemática da exclusión social da poboación, asentamentos precarios e habitabilidad básica tanto na modalidade de relato breve como na de ilustración. Outorgarase un premio por categoría consistente nun exemplar publicado da antoloxía 'Catro Paredes' e un diploma acreditativo.

Os relatos e ilustracións enviaranse a tintabacanal@gmail.com

Para máis información, descarga e consulta as bases do certamen.

Cuatro Paredes, certamen de relato breve e ilustración organizado polo grupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras en asociación con Tinta Bacanal amplia el plazo de admisión de originales hasta el 15 de diciembre.

El propósito del certamen consiste en reflejar, en género libre, los conflictos derivados de la lucha por el derecho al hábitat, la problemática de la exclusión social de la población, asentamientos precarios y habitabilidad básica tanto en la modalidad de relato breve como en la de ilustración. Se otorgará un premio por categoría consistente en un ejemplar publicado de la antología 'Cuatro Paredes' y un diploma acreditativo.

Los relatos e ilustraciones se enviarán a tintabacanal@gmail.com

Para más información, descarga y consulta las bases del certamen.

Reunión informativa para gente interesada en colaborar con ASF

publicado a la‎(s)‎ 2 nov. 2015 7:38 por Juan ORTiz DELgado   [ actualizado el 2 nov. 2015 7:44 ]

Reunión nuevos voluntarios

O vindeiro xoves 5 de novembro ás 18:30 no noso local da 2ª planta da Escola de Arquitectura da Coruña, teremos unha nova reunión con xente interesada en colaborar con Arquitectura Sen Fronteiras para dar a coñecer máis a fondo quen somos e o noso labor.

Si che interésa, non  dubides en achegarte, esperámoste.

El próximo jueves 5 de noviembre a las 18:30 en nuestro local de la 2ª planta de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, tendremos una nueva reunión con gente interesada en colaborar con Arquitectura Sen Fronteiras para dar a conocer más a fondo quienes somos y nuestra labor.

Si te interesa, no dudes en acercarte, te esperamos.

Carta aberta de Arquitectura Sen Fronteiras fronte á grave crisis humanitaria das familias refuxiadas

publicado a la‎(s)‎ 28 oct. 2015 2:02 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 28 oct. 2015 4:25 ]

En Arquitectura Sen Fronteiras temos, dende a nosa posición, a oportunidade e o privilexio de unirnos á mensaxe da ciudadanía e adherirnos así a tódalas voces que, rexeitando o inmovilismo irresponsable dos nosos gobernos, esixen unha resposta humana e competente a esta situación. Durante os últimos anos asistimos ao retrato insoportable do éxodo de miles de familias. Todas estas imaxes se convirten, cada día, na testemuña incómoda e vergonzante do fracaso dunha sociedade.

Regatear con números é inadmisible. Non somos políticos, sabemos que a verdadeira solución pasa por parar a guerra que lles expulsou da súa terra. A nós correspóndenos ser un altofalante a través da incidencia política e adoptar un papel estratéxico nas mesas de traballo para garantir os dereitos fundamentais de todas estas familias. O refuxio é a primeira instancia da habitabilidade e como tal nos atinxe. Temos a responsabilidade de coordinar as nosas capacidades cos organismos públicos e as entidades sociais que están poñéndose en marcha. Por este motivo, máis que nunca, achegar esforzos e competencias resulta imprescindible. De nada serve actuar movidos polo sentimentalismo. As accións que se leven a cabo deben ter un carácter integral e encamiñarse a resolver todas as cuestións que afectan, non só á habitabilidade destas familias, senón a garantir o seu acceso á educación, á sanidade e a integración no mercado laboral no curto e medio prazo dentro das estruturas dos países de acollida.

Somos conscientes de que a gravidade da situación durante os últimos meses supuxo un revulsivo para toda a sociedade. Pero non debemos esquecer que actualmente existen miles de persoas inmigrantes no noso país, procedentes de Siria e doutros países, que levan anos sen ver recoñecidos os seus dereitos máis básicos e que agora non poden quedarse fóra das accións sociais que se leven a cabo. Non cremos en porlle sufixos á palabra emigrante. No noso mesmo nome vén implícito que entendemos o dereito a un hábitat digno, e por tanto ao refuxio, como un tema non delimitado pola xeografía, a política ou as fronteiras. Inmigrantes ou refuxiados, abandonemos os debates semánticos e comecemos a traballar coas persoas. Para iso é fundamental non caer no cortoplacismo adoptando medidas de urxencia que a duras penas servirán como paliativo ao problema real. O mundo axítase alleo ás axendas dos países e toda a estrutura de acollida que construamos a partir deste momento debe ter un carácter perentorio e perdurable. As súas vidas continúan aínda lonxe dos seus fogares e é noso deber procurar que a ferida aberta na existencia destas persoas non se converta nun abismo.

Campo de refugiados de Zaatari

Campo de refuxiados de Zaatari, imaxe por U.S. Department of State

En Arquitectura Sin Fronteras tenemos, desde nuestra posición, la oportunidad y el privilegio de unirnos al mensaje de la ciudadanía y adherirnos así a todas las voces que, rechazando el inmovilismo irresponsable de nuestros gobiernos, exigen una respuesta humana y competente a esta situación. Durante los últimos años estamos asistiendo al retrato insoportable del éxodo de miles de familias. Todas estas imágenes se convierten, cada día, en el testimonio incómodo y vergonzante del fracaso de una sociedad.

Regatear con números es inadmisible. No somos políticos, sabemos que la verdadera solución pasa por parar la guerra que les ha expulsado de su tierra. A nosotros nos corresponde ser un altavoz a través de la incidencia política y adoptar un papel estratégico en las mesas de trabajo para garantizar los derechos fundamentales de todas estas familias. El refugio es la primera instancia de la habitabilidad y como tal nos concierne. Tenemos la responsabilidad de coordinar nuestras capacidades con los organismos públicos y las entidades sociales que están poniéndose en marcha. Por este motivo, más que nunca, aunar esfuerzos y competencias resulta imprescindible. De nada sirve actuar movidos por el sentimentalismo. Las acciones que se lleven a cabo deben tener un carácter integral y encaminarse a resolver todas las cuestiones que afectan, no sólo a la habitabilidad de estas familias, si no a garantizar su acceso a la educación, a la sanidad y la integración en el mercado laboral en el corto y medio plazo dentro de las estructuras de los países de acogida.

Somos conscientes de que la gravedad de la situación durante los últimos meses ha supuesto un revulsivo para toda la sociedad. Pero no debemos olvidar que actualmente existen miles de personas inmigrantes en nuestro país, procedentes de Siria o de otros países, que llevan años sin ver reconocidos sus derechos más básicos y que ahora no pueden quedarse fuera de las acciones sociales que se lleven a cabo. No creemos en ponerle sufijos a la palabra emigrante. En nuestro mismo nombre viene implícito que entendemos el derecho a un hábitat digno, y por tanto al refugio, como un tema no delimitado por la geografía, la política o las fronteras. Inmigrantes o refugiados, abandonemos los debates semánticos y comencemos a trabajar con las personas.  Para ello es fundamental no caer en el cortoplacismo adoptando medidas de emergencia que a duras penas servirán como paliativo al problema real. El mundo se agita ajeno a las agendas de los países y toda la estructura de acogida que construyamos a partir de este momento debe tener un carácter perentorio y perdurable. Sus vidas continúan aún lejos de sus hogares y es nuestro deber procurar que la herida abierta en la existencia de estas personas no se convierta en un abismo.


Catro Paredes. I Certamen de relato breve e ilustración

publicado a la‎(s)‎ 19 oct. 2015 3:14 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el ]

Catro Paredes. I Certamen de relato breve e ilustración


Presentamos Catro Paredes, a primeira edición do certamen de relato breve e ilustración organizado polo grupo de Educación para o desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras en asociación con Tinta Bacanal e cofinanciado pola Xunta de Galicia.

O propósito do certamen consiste en reflectir, en xénero libre, os conflitos derivados da loita polo dereito ao hábitat, a problemática da exclusión social da poboación, asentamentos precarios e habitabilidad básica tanto na modalidade de relato breve como na de ilustración. Outorgarase un premio por categoría consistente nun exemplar publicado da antoloxía 'Catro Paredes' e un diploma acreditativo.

O prazo de presentación de orixinais comezará ao día seguinte ao de publicación desta convocatoria e finalizará o 30 de novembro 15 de dezembro [ampliado o prazo de admisión] de 2015. Aceptaranse traballos cunha marxe de flexibilidad os seguintes 5 días.

Os relatos e ilustracións enviaranse a tintabacanal@gmail.comPresentamos Cuatro Paredes, la primera edición del certamen de relato breve e ilustración organizado por el grupo de Educación para el desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras en asociación con Tinta Bacanal y cofinanciado por la Xunta de Galicia.

El propósito del certamen consiste en reflejar, en género libre, los conflictos derivados de la lucha por el derecho al hábitat, la problemática de la exclusión social de la población, asentamientos precarios y habitabilidad básica tanto en la modalidad de relato breve como en la de ilustración. Se otorgará un premio por categoría consistente en un ejemplar publicado de la antología “Cuatro Paredes” y un diploma acreditativo.

El plazo de presentación de originales comenzará al día siguiente al de publicación de esta convocatoria y finalizará el 30 de noviembre de 2015. Se aceptarán trabajos con un margen de flexibilidad los siguientes 5 días.

Los relatos e ilustraciones se enviarán a tintabacanal@gmail.com

Eventos polo 17 de outubro Día Internacional para a Erradicación da Pobreza

publicado a la‎(s)‎ 16 oct. 2015 2:41 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

17 de outubro Día Internacional para a Erradicación da Pobreza


Desde 1987, aínda que non foi recoñecido oficialmente polas Nacións Unidas ata 1992, o 17 de outubro celébrase mundialmente o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. A Coordinadora Galega de ONGD á que pertence Arquitectura Sen Fronteiras, celebrarao este ano con varios eventos.

O primeiro, celebrado onte 16 de outubro, foi un acto conxunto con EAPN (Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social) e a Valedora do Pobo da Xunta de Galicia durante o que se procedeu á lectura dun manifesto conxunto e declaracións aos medios.

O sábado 17 o grupo norte da ONGD pintará un mural colectivo na Coruña a partir das 12 horas no IES Eusebio dá Garda sito na Pza. de Pontevedra.

E para rematar o sábado 23, a través da Campaña Impórtanos e da Rede Social Galicia Sur, tamén se pintará un mural colectivo en Vigo a partir das 12 horas en cálea Marqués de Valterra 6, xunto ao Centro de Inclusión.

A participación nestas actividades está aberta a todo o mundo.


Desde 1987, aunque no fue reconocido oficialmente por las Naciones Unidas hasta 1992, el 17 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La Coordinadora Gallega de ONGD a la que pertenece Arquitectura Sen Fronteiras, lo celebrará este año con varios eventos.

El primero, celebrado ayer 16 de octubre, fue un acto conjunto con EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) y la Defensora del Pueblo de la Xunta de Galicia durante el que se procedió a la lectura de un manifiesto conjunto y declaraciones a los medios.

El sábado 17 el grupo norte de la ONGD pintará un mural colectivo en A Coruña a partir de las 12 horas en el IES Eusebio da Guarda sito en la Pza. de Pontevedra.

Y por último el sábado 23, a través de la Campaña Impórtanos y de la Red Social Galicia Sur, también se pintará un mural colectivo en Vigo a partir de las 12 horas en la calle Marqués de Valterra 6, junto al Centro de Inclusión.

La participación en estas actividades está abierta a todo el mundo.

Aberta a matrícula para a 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana

publicado a la‎(s)‎ 7 oct. 2015 4:35 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 9 oct. 2015 2:05 por Ana Rivas ]

Curso en linea Hábitat a Escala Humana 2015_ ASF


Desde hoxe, e ata o luns dous de novembro permanecerá aberta a matrícula da 3ª edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. O curso consta de seis módulos independentes ofrecéndose a posibilidade de realizar o curso completo ou módulos soltos, nese caso o prazo de matrícula permanecerá aberto ata días antes do seu comezo.
 • Data de inicio: 9 de novembro de 2015.
 • Data de finalización: 10 de abril de 2016.
 • Horas lectivas: 120
 • Tarifa xeral: 150 euros.
 • Tarifa reducida*: 125 euros
 • Tarifa por módulo: 30 euros
 • Tarifa reducida por módulo*: 25 euros
 • Data límite de inscripción curso completo e primeiro módulo: 2 de novembro de 2015
* A tarifa reducida aplicarase a persoas voluntarias e/ou socias de Arquitectura Sen Fronteiras así como todas aquelas persoas que se matriculen antes do 15 de outubro.
Desde hoy, y hasta el lunes dos de noviembre permanecerá abierta la matrícula de la 3ª edición del curso online Hábitat a Escala Humana. El curso consta de seis módulos independientes ofreciéndose la posibilidad de realizar el curso completo o módulos sueltos, en cuyo caso el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta días antes de su comienzo.
 • Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2015.
 • Fecha de finalización: 10 de abril de 2016.
 • Horas lectivas: 120
 • Tarifa general: 150 euros.
 • Tarifa reducida*: 125 euros
 • Tarifa por módulo: 30  euros
 • Tarifa reducida por módulo*: 25 euros
 • Fecha límite de inscripción curso completo y primer módulo: 2 de noviembre de 2015
* La tarifa reducida se aplicará a personas voluntarias y/o socias de Arquitectura Sin Fronteras así como todas aquellas personas que se matriculen antes del 15 de octubre.

Semana do Hábitat 2015

publicado a la‎(s)‎ 29 sept. 2015 4:20 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 30 sept. 2015 5:19 por Asf Galicia ]

Semana do Hábitat 2015

As Nacións Unidas designaron o primeiro luns de outubro de cada ano como Día do Hábitat. E como cada ano, en ASF celebrarémolo cunha serie de eventos durante a próxima semana:

Luns 5, Facultade de Ciencias da Educación:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • O hábitat na UDC: Humanización y ambientalización do campus e da vida universitaria, por OMA
  • Cambio e transición cara a sustentabilidade, polo Grupo de Investigación Persoa-Ambiente
Mércores 7, Escola Técnica Superior de Arquitectura:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • Mulleres Colleiteiras, polo Grupo de Cooperación Local de ASF Galicia
  • Construcción con botellas PET. Experiencias de traballo en Guatemala, polo Grupo de Cooperación Internacional de ASF Galicia
  • Presentación para novo voluntariado, por ASF Galicia
Luns 5 a Venres 7, Escola Técnica Superior de Arquitectura:
 • Exposición A pegada ecolóxica en la UDC

Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año como Día del Hábitat. Y como cada año, en ASF lo celebraremos con una serie de eventos durante la próxima semana:

Lunes 5, Facultad de Ciencias de la Educación:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • El hábitat en la UDC: Humanización y ambientalización del campus y la vida universitaria, por OMA
  • Cambio y transición hacia la sostenibilidad, por Grupo de Investigación Persoa-Ambiente
Miércoles 7, Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
 • 10 horas: Mesa informativa
 • 16 horas:
  • Mulleres Colleiteiras, por el Grupo de Cooperación Local de ASF Galicia
  • Construcción con botellas PET. Experiencias de trabajo en Guatemala, por el Grupo de Cooperación Internacional de ASF Galicia
  • Presentación para nuevo voluntariado, por ASF Galicia
Lunes 5 a Viernes 7, Escuela Técnica Superior de Arquitectura:
 • Exposición La huellas ecológica en la UDC

Convocatoria para a realización dun diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre o dereito ao hábitat

publicado a la‎(s)‎ 10 sept. 2015 13:02 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 23 sept. 2015 10:13 por Asf Galicia ]Convocatoria para a realización dun diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre o dereito ao hábitat

1.- OBXECTIVO DA CONVOCATORIA.
A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor para a elaboración dun diagnóstico participativo, no marco do proxecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero a través dá sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa dá Área Metropolitana A Coruña” promovido pola Arquitectura sen Fronteiras e a Asociación Tinta Bacanal. 

O diagnóstico participativo realizarase en tres centros educativos da Coruña e a súa área metropolitana. Neste diagnóstico preténdese obter información sobre os coñecementos, actitudes e necesidades do alumnado, profesorado e AMPAS en relación ao dereito ao hábitat, hábitat precario e dereito á cidade. A finalidade é obter insumos que orienten e melloren a adecuación ás necesidades existentes do traballo futuro de ASFG nesta temática. 

2.- FASES, TAREFAS A REALIZAR E METODOLOXÍA 
A seguinte convocatoria prevé a realización da asistencia técnica para o desenvolvemento do diagnóstico participativo nas seguintes fases, nas cales haberá unha participación activa do equipo de Educación de ASF en determinadas tarefas:

Fase 1_Elaboración do deseño metodolóxico e planificación do diagnóstico. Posta en común co equipo de Educación de ASF.

Fase 2_ Execución do traballo de campo dirixido ao alumnado, profesorado e AMPAS de tres centros educativos da Coruña e a súa área metropolitana.

Fase 3_Análise da información e posta en común do informe preliminar co equipo de Educación de ASFG.

Fase 4_Elaboración e entrega do informe final 
Finalizado o informe, o equipo participará polo menos nunha actividade de presentación e devolución de resultados ao equipo de Educación de ASF.

Aspectos metodolóxicos a ter en conta.

O diagnóstico participativo implicará aos tres actores que integran a comunidade educativa nos tres centros escollidos:
- Profesorado de diversos departamentos relacionados coa materia.
- Asociacións de pais e nais
- Alumnado de segundo e terceiro da ESO. Estímase a participación de 180 alumnos e alumnas en total.

As técnicas a utilizar combinarán ferramentas cualitativas e cuantitativas axeitadas aos obxectivos do diagnóstico, así como á dispoñibilidade e capacidades dos distintos actores. 

8.- PRAZOS E SEGUIMIENTO
Periodo da asistencia: de setembro de 2015 a marzo 2016.
11/09/15 - Lanzamento da convocatoria e apertura do prazo de recepción de candidaturas. (Anexo I e II)

23/09/15 - Finalización do prazo de recepción de candidaturas.

28/09/15 - Resolución da convocatoria.

29/09/15 - 30/03/16 - Realización da consultoría. O proceso desenvolverase do seguinte xeito, sendo as datas orientativas, aínda que o deseño de diagnóstico e o informe preliminar e final han de entregarse nas datas sinaladas.

9.- ORZAMENTO E FORMA DE PAGO.

O orzamento é de 1800 euros brutos, que haberá de incluír o IVE e, no seu cas,  a correspondente dedución de IRPF. O pago realizarase de xeito fraccionado.

Primeiro pago: 1000 euros. 30 de decembro de 2015. Á entrega do informe preliminar e factura correspondente. 

Segundo pago: 850 euros. 30 de marzo de 2016. Á entrega do informe final e factura correspondente.

ASF aportará 270 euros para o material impreso que sexa necesario para realización do diagnóstico nos centros.


10.- CANDIDATURAS

As persoas ou equipos interesados deberán enviar a súa candidatura á dirección gteducacion.gal@asfes.org antes do día 24 de setembro de 2015, especificando:

- Solicitude asinada á que se postula (Anexo I).
- Esquema inicial da proposta de diagnóstico (Anexo II)
- Datos de contacto.
- Currículum Vitae acreditando os méritos e coñecementos necesarios relacionados cos criterios de selección. 11.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Experiencia profesional demostrada en relación á elaboración de diagnósticos participativos e investigación social (ata 50p).
- Formación ou experiencia pedagóxica en relación a temáticas como: dereito ao hábitat, hábitat precarios, dereito á cidade. (ata 20p) 
- Formación ou experiencia pedagóxica nos eixes transversais de xénero, interculturalidade e medioambiente. (ata 15p)
- Experiencia pedagóxica ou no ámbito da Educación para o desenvolvemento (ata 15p).
- Cursos de especialización e/ou posgrado relacionados coa Educación para o Desenvolvemento ou a Cooperación (ata 15p).
- Compromiso por escrito de entregar a documentación en castelán e galego (5p).

En caso de empate darase prioridade (por esta orde): 
- Aos equipos antes que ás persoas individuais.
- A persoas e equipos do ámbito da comunidade autónoma galega.
Convocatoria para la realización de un diagnóstico participativo en tres centros educativos sobre el derecho al hábitat

1.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor para la elaboración de un diagnóstico participativo, en el marco del proyecto “Difusión do dereito ao hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero a través da sensibilización e a educación non formal na comunidade educativa da Área Metropolitana A Coruña” promovido por la Arquitectura sin Fronteras y la Asociación Tinta Bacanal.

El diagnóstico participativo se realizará en tres centros educativos de A Coruña y su área metropolitana. En este diagnóstico se pretende obtener información sobre los conocimientos, actitudes y necesidades del alumnado, profesorado y AMPAS en relación al derecho al hábitat, hábitat precario y derecho a la ciudad. La finalidad es obtener insumos que orienten y mejoren la adecuación a las necesidades existentes del trabajo futuro de ASFG en esta temática.

2.-  FASES, TAREAS A REALIZAR Y METODOLOGÍA 

La siguiente convocatoria prevé la realización de la asistencia técnica para el desarrollo del diagnóstico participativo en las siguientes fases, en las cuales habrá una participación activa del equipo de Educación de ASF en determinadas tareas:

Fase 1_Elaboración del diseño metodológico y planificación del diagnóstico. Puesta en común con el equipo de Educación de ASF.

Fase 2_ Ejecución del trabajo de campo dirigido al alumnado, profesorado y AMPAS de  tres centros educativos de A Coruña y su área metropolitana.

Fase 3_Análisis de la información y puesta en común de informe preliminar con el equipo de Educación de ASFG.

Fase 4_Elaboración y entrega de informe final 
Finalizado el informe, el equipo participará al menos en una actividad de presentación y devolución de resultados al equipo de Educación de ASF.

Aspectos metodológicos a tener en cuenta.

El diagnóstico participativo ha de implicar a los tres actores que integran la comunidad educativa en los tres centros seleccionados:
- Profesorado de diversos departamentos relacionados con la materia.
- Asociaciones de padres y madres
- Alumnado de segundo y tercero de la ESO. Se estima la participación de 180 alumnos y alumnas en total.

Las técnicas a utilizar combinarán herramientas cualitativas y cuantitativas adecuadas a los objetivos del diagnóstico, así como a la disponibilidad y capacidades de los distintos actores. 

8.- PLAZOS Y SEGUIMIENTO

Periodo de la asistencia: de septiembre de 2015 a marzo 2016.

11/09/15 - Lanzamiento de la convocatoria y apertura del plazo de recepción de candidaturas. (Anexo I y II)

23/09/15 - Finalización del plazo de recepción de candidaturas.

28/09/15 - Resolución de la convocatoria.

29/09/15 - 30/03/16 - Realización de la consultoría. El proceso se desarrollará de la siguiente manera, siendo las fechas orientativas, si bien el diseño de diagnóstico y el informe preliminar y final han de entregarse en las fechas señaladas.

9.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO.

El presupuesto es de 1800 euros brutos, que habrá de incluir el IVA y en su caso la correspondiente deducción de IRPF. El pago se realizará de manera fraccionada

Primer pago: 1000 euros. 30 de diciembre de 2015. A la entrega del informe preliminar y factura correspondiente. 

Segundo pago: 850 euros. 30 de marzo de 2016. A la entrega del informe final y factura correspondiente.

ASF aportará 270 euros para el material impreso que sea necesario para realización del diagnóstico en los centros.

10.- CANDIDATURAS

Las personas o equipos interesados deberán enviar su candidatura a la dirección gteducacion.gal@asfes.org antes del día 24 de septiembre de 2015, especificando:

- Solicitud firmada a la que se postula (Anexo I).
- Esquema inicial propuesta de diagnóstico (Anexo II)
- Datos de contacto.
- Currículum Vitae acreditando los méritos y conocimientos necesarios relacionados con los criterios de selección. 

11.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Experiencia profesional demostrada en relación a la elaboración de diagnósticos participativos e investigación social (hasta 50p).
- Formación o experiencia pedagógica en relación a temáticas como: derecho al hábitat, hábitat precarios, derecho a la ciudad. (hasta 20p) 
- Formación o experiencia pedagógica en los ejes transversales de género, interculturalidad y medioambiente. (hasta 15p)
- Experiencia pedagógica o en el ámbito de la Educación para el desarrollo (hasta 15p).
- Cursos de especialización y/o posgrado relacionados con la Educación para el desarrollo o la Cooperación (hasta 15p).
- Compromiso por escrito de entregar la documentación en castellano y gallego (5p).

En caso de empate se dará prioridad (por este orden): 
- A los equipos antes que a las personas individuales.
- A personas y equipos del ámbito de la comunidad autónoma gallega.

Convocatoria: Asistencia técnica para a auditoría da infraestructura TIC e de comunicación de ASF Galicia

publicado a la‎(s)‎ 8 sept. 2015 3:17 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia   [ actualizado el 9 sept. 2015 3:08 por Asf Galicia ]

Arquitectura Sen Fronteiras Comunicación

Convocatoria: Asistencia técnica para a auditoría da infraestructura TIC e de comunicación de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia


OBXECTIVO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten como obxectivo a selección dunha persoa ou equipo consultor que se encargue de auditar a infraestrutura TIC e de comunicación de ASF-Galicia, a fin de optimizala e garantir unha estrutura sostible da demarcación de ASF-Galicia, actualizada e adaptada as necesidades e procesos da organización, mellorando as súas capacidades de difusión e visibilidade.


CANDIDATURAS

As personas ou equipos interesados en elaborar a diagnose e o plan de mellora da comunicación de ASF-Galicia, deberán enviar a súa candidatura á dirección gtcomunicacion.gal@asfes.org antes do día 17 de setembro de 2015, especificando:
 • Datos de contacto.
 • Currículum Vitae acreditando os méritos, experiencia e coñecementos necesarios relacionados cas tarefas a desenvolver.
 • Breve proposta técnica, con extensión máxima dunha folla, que expoña como pensan abordar o traballo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN (sobre unha puntuación total de 100p)
 • Experiencia profesional demostrada en comunicación para ONGDs (ata 40p)
 • Experiencia en voluntariado relacionado ca comunicación para ONGDs (ata 10p)
 • Titulación académica relacionada ca comunicación (ata 15p)
 • Cursos de especialización e/ou posgrado relacionados ca comunicación (ata 15p)
 • Seminarios e cursos recibidos relacionados coa comunicación (ata 10p)
 • Dominio e uso da lingua galega (ata 5p)
 • Proposta técnica (ata 5p)

En caso de empate darase prioridade (neste orde): 
 • Aos equipos antes que ás persoas individuais.
 • A personas e equipos do ámbito da comunidade autónoma galega.

COMISIÓN DE SELECCIÓN

O comité de selección estará formado como mínimo polo responsable do grupo de traballo de comunicación de ASF-Galicia, a persona responsable da actividade de diagnose e mellora, outro membro do grupo de traballo de comunicación de ASF-Galicia e algunha ou algún integrante da Xunta Directiva de ASF-Galicia.


REMUNERACIÓN

A presente asistencia técnica será obxecto dunha retribución bruta de 2.000 euros, dos que 1.500 euros corresponden á Diagnose e ao Plan de Mellora e os restantes 500 euros ao Seguimento da posta en marcha do plan proposto. O pago realizarase en dúas fases e trala emisión das facturas correspondentes:
 • A primeira trala entrega, revisión e aprobación definitiva dos documentos de Diagnose e Plan de Mellora.
 • E a segunda trala entrega do informe final de Seguimento.Convocatoria de asistencia técnica para la auditoría de la infraestructura TIC y de comunicación de Arquitectura Sen Fronteiras Galicia


OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene como objetivo la selección de una persona o equipo consultor que se encargue de la auditoría de toda la infraestructura TIC y de comunicación de ASF-Galicia, a fin de optimizarla y garantizar una estructura sostenible de la demarcación de ASF-Galicia, actualizada y adaptada a las necesidades y procesos de la organización, que mejore sus capacidades de difusión y visibilidad.


CANDIDATURAS

Las personas o equipos interesados en elaborar el diagnóstico y el plan de mejora de la comunicación de ASF-Galicia, deberán enviar su candidatura a la dirección gtcomunicacion.gal@asfes.org antes del día 17 de septiembre de 2015, especificando:
 • Datos de contacto.
 • Currículum Vitae acreditando los méritos, experiencia y conocimientos necesarios relacionados con las tareas a desarrollar.
 • Breve propuesta técnica, con extensión máxima de una hoja, que exponga cómo se plantea abordar el trabajo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN (sobre una puntuación total de 100p)
 • Experiencia profesional demostrada en comunicación para ONGDs (hasta 40p)
 • Experiencia en voluntariado relacionado con la comunicación para ONGDs (hasta 10p)
 • Titulación académica relacionada con la comunicación (hasta 15p)
 • Cursos de especialización y/o posgrado relacionados con la comunicación (hasta 15p)
 • Seminarios y cursos recibidos relacionados con la comunicación (hasta 10p)
 • Dominio y uso de la lengua gallega (hasta 5p)
 • Propuesta técnica (hasta 5p)

COMISIÓN DE SELECCIÓN

El comité de selección estará formado al menos por la persona responsable del grupo de trabajo de comunicación, la persona responsable de esta actividad de diagnóstico y mejora, otra persona del citado grupo y una persona integrante de la Junta Directiva de ASF-Galicia.


REMUNERACIÓN

La presente asistencia técnica será objeto de una retribución bruta de 2.000 euros, de los que 1.500 euros corresponden al Diagnóstico y Plan de mejora y los restantes 500 euros al Seguimiento de la puesta en marcha del plan propuesto. El pago se realizará en dos fases, y tras la emisión de las facturas correspondientes:
 • La primera tras la entrega, revisión y aprobación definitiva de los documentos de Diagnóstico y Plan de Mejora.
 • Y la segunda tras la entrega del informe final de Seguimiento.

Formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat

publicado a la‎(s)‎ 27 jul. 2015 3:47 por ASF Grupo Trabajo Comunicación Galicia

No mes de agosto comezamos un novo proxecto de Educación para o Desenvolvemento na demarcación de Galicia financiado pola Xunta de Galicia.

O obxectivo do proxecto é formar e sensibilizar sobre o Dereito ao Hábitat na universidade e nos centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta proposta damos continuidade a dous proxectos anteriores nos que traballamos conxuntamente coa Universidade da Coruña e o Proxecto Terra. Nesta ocasión, colaboraremos cunha asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquelas actividades creativas e na elaboración de material didáctico.

A proposta nace dunha análise sobre a situación educativa. Chegamos á conclusión de que hai escasa formación específica sobre hábitat no contexto universitario galego e un descoñecemento sobre o dereito ao hábitat nos colexios e institutos da área metropolitana de A Coruña.

Para contribuír a solucionar este problema formulamos numerosas actividades nos dous contextos que se unifican a través de dous eixes transversais fundamentais: a interculturalidade e o xénero.

Comezará a terceira edición do curso en liña Hábitat a Escala Humana. Neste curso desenvolvemos os conceptos fundamentais asociados ao hábitat e as súas dimensións así como ferramentas para a súa xestión dende un punto de vista social.

Acompañando o curso en liña, organizarase o Seminario Hábitat a Escala Humana. É o cuarto ano que traeremos xente interesante que nos explique o seu traballo e as súas experiencias en torno ao hábitat.

Tamén estamos a preparar unha serie de podcasts nos que falaremos e reflexionaremos sobre a educación para o desenvolvemento, a cooperación e todos aqueles aspectos que acompañan día a día ao traballo de ASF Galicia na defensa do dereito a un hábitat digno.

Ademais prepararemos un concurso de escritura na universidade que dará lugar a unha Antoloxía de contos. O fío condutor será o hábitat, pero interésanos buscar a creatividade nas propostas de alumnado e profesorado.

En contraposición a estes textos de ficción recompilaremos relatos que recollen historias de vida dos grupos de persoas cos que habitualmente traballamos nos nosos proxectos: os asentamentos chabolistas de A Coruña e as comunidades rurais de Retalhuleu, Guatemala.

E como dende hai moitos anos, celebraremos a Semana do Hábitat a comezos do mes de outubro.

O traballo nos centros escolares segue en consonancia con todo o anterior. Queremos obter un diagnóstico que nos evidencie a situación actual de coñecemento do dereito ao hábitat na educación secundaria. Queremos conseguilo a través dun proceso participativo no que o alumnado, profesorado e AMPA de cada centro analicen conxuntamente a súa propia realidade.

Para finalizar organizaremos unha serie de obradoiros sobre escritura cos nenos e nenas dos asentamentos chabolistas, que se repetirán nos centros escolares da zona buscando unha complicidade nas aulas.

Para a realización de todas estas actividades contaremos coas persoas voluntarias do Arquitectura Sen Fronteiras tanto en Galicia como as nosas PCR en Guatemala, e cos integrantes de Tinta Bacanal.En el mes de agosto comenzamos un nuevo proyecto de Educación para el Desarrollo en la demarcación de Galicia financiado por la Xunta de Galicia.

El objetivo del proyecto es formar y sensibilizar sobre el Derecho al Hábitat en la universidad y en los centros escolares, tanto de educación primaria como secundaria.

Con esta propuesta damos continuidad a dos proyectos anteriores en los que trabajamos conjuntamente con la Universidade de A Coruña y el Proxecto Terra. En esta ocasión, colaboraremos con una asociación de escritura, Tinta Bacanal, que nos dará soporte en todas aquellas actividades creativas y en la elaboración de material didáctico.

La propuesta nace de un análisis sobre la situación educativa. Llegamos a la conclusión de que hay escasa formación específica sobre hábitat en el contexto universitario gallego y un desconocimiento sobre el derecho al hábitat en los colegios e institutos del área metropolitana de A Coruña.

Para contribuir a solucionar este problema hemos planteado numerosas actividades en los dos contextos que se unifican a través de dos ejes transversales fundamentales: la interculturalidad y el género.

Comenzará la tercera edición del curso en línea Hábitat a Escala Humana. En este curso desarrollamos los conceptos fundamentales asociados al hábitat y sus dimensiones así como herramientas para su gestión desde un punto de vista social.

Acompañando al curso en línea, se organizará el Seminario Hábitat a Escala Humana. Es el cuarto año que traeremos gente interesante que nos explique sobre su trabajo y experiencias en torno al hábitat.

También estamos preparando una serie de podcasts en los que hablaremos y reflexionaremos sobre la educación al desarrollo, la cooperación y todos aquellos aspectos que acompañan día a día al trabajo de ASF Galicia en la defensa del derecho a un hábitat digno.

Además prepararemos un concurso de escritura en la universidad que dará lugar a una Antología de cuentos. El hilo conductor será el hábitat, pero nos interesa buscar la creatividad en las propuestas de alumnado y profesorado.

En contraposición a estos textos de ficción recopilaremos relatos que recogen historias de vida de los grupos de personas con los que habitualmente trabajamos en nuestros proyectos: los asentamientos chabolistas de A Coruña y las comunidades rurales de Retalhuleu, Guatemala.

Y como desde hace muchos años, celebraremos la Semana del Hábitat a comienzos del mes de octubre.

El trabajo en los centros escolares sigue en consonancia con todo lo anterior. Queremos obtener un diagnóstico que nos evidencie la situación actual de conocimiento del derecho al hábitat en la educación secundaria. Queremos conseguirlo a través de un proceso participativo en el que el alumnado, profesorado y AMPA de cada centro analicen conjuntamente su propia realidad.

Para finalizar organizaremos una serie de talleres sobre escritura con los niños y niñas de los asentamientos chabolistas, que se repetirán en los centros escolares de la zona buscando una complicidad en las aulas.

Para la realización de todas estas actividades contaremos con las personas voluntarias del Arquitectura Sin Fronteras tanto en Galicia como nuestras PCR en Guatemala y con los integrantes de Tinta Bacanal.

1-10 of 178